تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه

تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه

تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه

تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه

زمانی که شرکت تاسیس می شود، شرکت با هر سرمایه ای می شود برای شرکت و

شرکت با صاحبان سرمایه شرکت دو شخصیت مجزا هستند. جاری شرکاء با صاحبان

سرمایه کاملا بیگانه هستند و اگر پولی بیاورد از شرکت بستانکار می شود و اگر پول

برداشت کند از شرکت بدهکار می شود. باید مد نظر داشته باشیم بعد از این که شرکت

افتتاح شد، وجوهی که صاحبان شرکت برداشت و یا واریز می کنند به حساب شرکت،

تحت عنوان جاری شرکاء است. شخصیت صاحبان سرمایه و خود شرکت به قدری با هم

بیگانه هستند که صاحب شرکت می تواند ساختمان خود را به شرکت اجاره دهد. حسن

اینکار این است که با این کار میزان هزینه را کم و سود را بالا می برد. تفاوت جاری شرکاء

با حساب سرمایه برای نمونه: حقوقی که برای یک نفر بوده را چرا حساب جاری شرکاء

پرداخت کرده است؟ هیچ اشکالی ندارد که شرکاء در بانک پول بیاورند یا از بانک پول

برداشت کنند و یا در صندوق این عملیات انجام شود. شرکاء می توانند حقوق افراد را

پرداخت کنند و به تنخواه گردان پول پرداخت کنند و هزینه اجاره را تامین کنند وخرید

کالا را انجام دهند و حتی وجوه پرد اختی بابت فروش هم می تو اند در حساب جاری

شرکاء انجام شود و هیچ محد ودیتی بابت این زمینه وجود ندارد و کلا هر پرداختی بابت

شرکت می توانند انجام دهند. تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه هر پرداختی حساب

جاری شرکاء را بستانکار و هر پرداختی حساب جاری شرکاء بدهکار می کند. با توجه به

بخشنامه سال 96 سازمان امور مالیاتی هزینه های بالای 5 میلیون را نباید از حساب جاری

شرکاء تأمین نمود وگر نه قابل قبول نیست، باید لزوما از بانک شرکت خارج شده باشد .

تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه شرکت یک شخص حقوقی است و توسط چند شخص

ایجاد می شود ، تا زمانی که شرکت ایجاد نشده که هیچ ولی زمانی که شرکت ایجاد می شود ،

ساختمان یا محل شرکت که در آن ایجاد شده می شود سرمایه، شخصی که شرکت را ایجاد

کرده می شود شخص حقیقی و شرکت می شود شخص حقوقی. زمانی که شرکت ورشکست

شده اول اموال را مصادره و بعد سراغ شخص می آیند. شخص نسبت به شرکتی که خود

تاسیس کرده نیز به مانند دیگران است و در دید حسابداری قانونی دیده می شود. در پرینت

بانکی نام صاحب حساب می شود شرکت و نه شخص. حساب بانکی شرکت برای خود شرکت

است و بین موسسین شرکت و خود شرکت فاصله زیادی وجود دارد . از نظر قانون حسابداری

شخص موسس شرکت کاملا جدا از شرکت است. تفاوت جاری شرکاء با حساب سرمایه زمانی

که اتفاقی برای شرکت می افتد اول سرمایه خود شرکت است که پاسخگو است و بعد صاحبان

شرکت باید پاسخگو باشند.