تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان ساده

تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان ساده

2019-10-12T10:42:46+03:30

تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان ساده

تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان ساده

در شرکت های بازرگانی یکی از مسائلی که خیلی اتفاق می افتد جابه جا

کردن کالا است. شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین

دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از

شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و یه

ثبت می رسد. در ماده 20 قانون تجارت، از شرکت های تجاری که همان

مجامع تجاری یا شرکت های بازرگانی می باشند، نام برده شده است که برای

شناخت آن،لازم است ابتدا “شرکت” و به دنبال آن “شرکت مدنی” را

بشناسیم. تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان ساده برابر مفاد ماده 571 قانون

مدنی “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء وتحد به

نحو اشاعه”. منظور از اشاعه آنستکه، مالکیت تمام صاحبان یک ملک یا شی

ء در همه ذرات آن منتشر شده است. به عنوان مثال، اگر 2 یا 3 نفر مالکیت

یک منزل را به طور مشترک داشته باشند، هر یک از آن ها به تنهایی در تمام

اجزاء منزل شامل سالن ، حمام ، اتاق ها ، حیاط و …سهیم می باشد و یا اگر

فرضاََ 4 نفر به طور شراکتی یک زمین زراعتی را خریداری نمایند، هر کدام از

آن ها در تمام جزء جزء زمین شریک می باشند ولی اگر همین زمین بین آن ها

تقسیم ( افراز شود ) ، مالکیت هر یک از این 4 نفر تنها مربوط به قسما به

خودشان بوده و مالکیتی بر سهم سایرین ندارند. تعریف ثبت معاوضه کالا به

زبان ساده برای نمونه مشتری کالای الف را برده است و بعد از یک مدتی بنا

به هر دلیلی با کالای ب تعویض می شود و ممکن است ارزش کالای  از

کالای الف بیشتر باشد و طبیعتا باید مبلغی را پرداخت کند و یا ارزش کالای

الف از کالای ب بیشتر باشد که باید مبلغی را دریافت کند. تعریف ثبت

معاوضه کالا به زبان ساده برگشت از فروش بدهکار می شود و معین آن

سامسونگ با مبلغ 1.100.000 و هم زمان یک فروشی اتفاق افتاده و 990.000

مبلغ ال جی می باشد ، جنس سامسونگی که شخص آورده ارزش آن بیشتر از

جنس ال جی است که برده است و طبیعتا باید مبلغی به شخص از طرف

شرکت پرداخت شود و ما به التفاوت باید به مبلغ 110.000 به مشتری

پرداخت شود. این مورد می شود ثبت معاوضه کالا به شرطی که شرکت

مبلغی را به مشتری پرداخت کند. تعریف ثبت معاوضه کالا به زبان

ساده حالت عکس این مورد را بررسی می کنیم یعنی جنس ال جی که شخص

آورده ارزش آن بیشتر از جنس سامسونگی است که برده است و طبیعتا باید

مبلغی به شرکت از طرف شخص پرداخت شود و ما به التفاوت باید به مبلغ

110.000 به شرکت پرداخت شود. این دریافت وجه از طرف شرکت می شود

حساب های دریافتنی. مبحث حساب های دریافتنی و پرداختنی زمانی است

که هیچ وجهی در کار نیست و در این نمونه فرض بر این بود که وجه نقد

است و اگر قرار هست که وجهی بگیریم می شود حساب دریافتنی و اگر قرار

هست که وجهی پرداخت کنیم می شود حساب پرداختنی و به صورت

اعتباری می شد.

دیدگاه خود را بنویسید