تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

معمولا شرکتهایی  به حسابدار مسلط به زبان انگلیسی نیاز دارندکه یکی از شرایط زیر را دارند:

* از اعضای هیئت مدیره زبان فارسی ندانند بنبابراین نیاز به گزارشات مالی لاتن دارند.

*شرکت ایرانی که نماندگی از کشور خارجی داشته باشند.در اینصورت صورتهای مالی ارائه شئه بایستی لاتین باشد.

*شرکت خارجی که در ایران به ثبت رسیده باشد.در این حالت هم مدیران شرکت نیاز به گزارشات مالی به زبان انگلیسی دارند.

*شرکتهایی دارای پرسنل خارجی هستند.حسابدار برای ارائه گزارشهایی مانند فیش حقوق و….بایستی بصورت لاتین ارائه شود.

*شرکتهایی که میخواهند جذب سرمایه گذاری نمایند نیاز است تا صورتهای مالی ایشان به صورت لاتین باشد.

*شرکتهایی که میخواهند در کشورهای دیگر فعالیت اقتصادی نمایند نیازمند صورتهای مالی به زبان انگلیسی هستند.

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری چقدر برای حسابدار اهمیت دارد؟

در کشور ما که گزارشات به زبان فارسی ارائه میشود،نیازی به حسابداری انگلیسی نیست.ولی اگر بنا به شرایط فوق نیاز باشد

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری ملموس میباشد.

شرکتهایی با شرایط گفته بشدت بدنبال حسابدارانی هستند که توان حسابداری و ارائه گزارشات به زبان انگلیس باشند.

بنا به مهارت گفته شده حقوق این گونه افراد هم به نسبت خیلی بیشتر میباشد.

یکی از حسابداران مسلط به زبان انگلیسی ،حسابداران روی عرشه کشتی هستند.اینگونه حسابداران حقوق خود را به دلار دریافت

مینمایند.و با توجه به فاصله زیاد بین ریال و دلار ،حقوق ایشان قابل توجه میباشد.

آیا نیاز هست که حسابدار با توجه به تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری اقدام به یادگیری زبان انگلیسی نماید؟

حسابداری به خودی ود نیاز به زبان انگلیسی ندارد ولی با توجه به تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری،این مورد بعنوان

یک امتیاز محسوب شده که حسابدار مسلط به زبان انگلیسی را یک سرو گردن از سایر حسابداران ،جلوتر خواهد بود و

به همین جهت در آمد بیشتری را عاید خود میسازد.

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری از چند جنبه قابل بحث است:

اشتغال در شرکتهای خارجی مقیم ایران

اشتغال در شرکتهای ایرانی نمایندگی خارجی

 امکان اشتغال در کشورهای خارجی

که هریک از موارد فوق با توجه به شرایط فرد ،مزایا خوبی به همراه دارد.

حسابداری به زبان انگلیسی باید فراگرفته شود یا خود زبان انگلیسی؟

در واقع حسابداری ابتدا بایستی فراگرفته شود ،سپس زبان انگلیسی هم مجزا یاد گرفته شود که تلفیق این دو حسابداری به

زبان انگلیسی را تشکیل میدهد.

یادگیری واژه های تخصصی حسابداری صرفا کافی نیست چرا که حسابدار برای تحلیل گزارشات خود به افر اد زینفع بایستی بتواند

با انها مکالمه داشته و توضیحات مورد نظر را به اشان ارائه نماید.

حسابدار مسلط به زبان انگلیسی باید چنان به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد که در تعامل با مدیران خارجی بتواند خواسته های ایشان

را برای ارائه انواع گزارشات اجابت نماید.

نتیجه:

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری برای هر فرد متفاوت است .فردی که میخواهد صرفا در کشورهای ایرانی حسابداری نمایند،لزوما

 نیازی به یادگیری حسابداری به زبان انگلیسی ندارد.و یادگیری حسابداری و ارتقاء در حسابداری کفایت مینماید.

و کسانی که علاقه به کار در شرکتهای خارجی یا شرکتهای وابسته به شرکتهای خارجی دارند و یا اینکه تصمیم به مهاجرت داشته

و میخواهد در کشوری خارجی مشغول به کار حسابداری باشند، لزوما بایستی هم به حسابداری تسلط یابند و هم به زبان انگلیسی و

خصوصا تسلط به واژه ای تخصصی حسابداری داشته باشند.

دیدگاه خود را بنویسید