تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

یکی از سؤالات مورد نظر کارآموزان این است که تأثیر جنسیت

 در استخدام حسابداری چقدر است؟

آیا کارفرمایان بیشتر جنسیت خانم را استخدام می کنند یاآقا ؟

،در این مجال می پردازیم به این موضوع.

با بررسی های بعمل آمده در گذشته به این نتیجه رسیدیم که

 تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری تقریبا به صورت یکسان

 می باشد. و کارفرما بنابر شرایط خود یکی از جنسیتها را انتخاب

 می نماید.

مثلا بعضی از کارفرمایان معتقدند که حسابدار خانم ارزن تر از

 حسابدار آقا می باشدو به همین دلیل از حسابدار خانم استفاده

 می کند.

برخی از کارفرمایان با توجه به محل کارخود که ممکن است

 محیطی کاملا مردانه یا کاملا زنانه باشد ،حسابدار آقا یا حسابدار

 خانم را انتخاب می کنند.

برخی دیگر از کارفرمایان بر اساس نوع کار حسابداری، اقدام به

 انتخاب حسابدار خانم یا حسابدار آقا می کند مثلا برای کار حسابداری

 از جنسیت خانم ولی برای امور ریاست و مدیریت مالی از آقا برای

 حسابداری استفاده می کنند.

برخی دیگر از کارفرمایان بر اساس بعد مسافت اقدام به انتخاب

 جنسیت خانم یا آقا برای حسابداری خود می کنند. مثلا کارخانه ای

 در شهرک صنعتی است و حدود ۵۰کیلومتر از شهر فاصله دارد بنابر

این کارفرما ترجیح می دهد که از یک آقا برای امور حسابداری خود

 استفاده نماید.

برخی از کارفرمایان بدون مشخص کردن جنسیت، بیشتر بدنبال مهارت

 بیشتر هستند ، بنابراین در مصاحبه محدودیت را عنوان نکرده و پس

 از مصاحبه جنسیت را مشخص می نماید.

بنابراین بطور کلی می توان گفت تأثیر جنسیت در استخدام حسابداری

 تقریبا یکسان بوده و کارفرما هر دو جنسیت را برای امور حسابداری 

بنابر شرایط انتخاب می کند.