بی انظباطی مالی و پولی

بی انظباطی مالی و پولی

2017-11-14T13:27:55+03:30

بی انظباطی مالی و پولی

بی انظباطی مالی و پولی

بطورکلی انظباط در همه امور لازم و ضروری است . ا

نظباط در امور شخصی، امور اجتماعی، امور کاری و امور مالی سبب رشد و پیشرفت می گردد و عدم رعایت انظباط سبب آشفتگی و شکست در همه امور می گردد.

انظباط به قدری مهم است که در آیات و روایات هم به آن اشاره گردیده است.

بعنوان مثال امیرالمومنین در واپسین لحظات عمر پربرکت خود پیروانش را به ۲ عامل مهم و حیاتی سفارش می نماید :

<< اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم >> شما را به پرهیزکاری و نظم در کارها سفارش می کنم.

بی انظباطی مالی و پولی چیست؟

بطور خلاصه عدم مدیریت صحیح بر منابع و اسراف در منابع مالی را بی انظباطی مالی و پولی می گویند.

 در این مجال به پیامد بی انظباطی مالی و پولی در خانواده و شرکتها اشاره می نماییم.

اکثر قریب به اتفاق خانواده ها که با مشکلات عدیده مالی روبرو هستند،بی شک دچار بی انظباطی مالی و پولی هستند (باستثنای مواردی که درآمد وجود ندارد و یا در حداقل است)

درآمد وارد شده در خانواده بدون حساب و کتاب و بررسی حیف و میل می شود و پس از مدتی خانواده ها را از همه جهات اقتصادی، فرهنگی، دچار مشکل می کند.

در شرکتها به همین منوال است اگر بی انظباطی مالی و پولی وجود داشته باشد شرکت را تا مرز ورشکستگی سوق می دهد.

عوامل بی انظباطی مالی و پولی چیست؟

عوامل زیادی برای ایجاد بی انظباطی مالی و پولی وجود دارد که در زیربه چند مورد ویژه آن اشاره می شود :

۱- عدم دانش مالی مدیران شرکت

۲- عدم استفاده از مشاوره مالی خبره

۳- عدم بودجه بندی یا بودجه بندی غلط

۴- عدم کنترل و نظارت بر بودجه

۵- افراد سودجو که از بی انظباطی مالی و پولی منفعت دارند

حال به توضیح هریک از موارد فوق می پردازیم :

– عدم دانش مالی مدیران شرکتها :

همیشه در مشاوره های مالی شرکتهای روبه افول به این نکته برمی خوریم که مدیرشرکت هیچ گونه اطلاعات حسابداری ندارد و حتی از خواندن  یک صورت مالی ساده هم عاجز است.

در این صورت چگونه می توان انتظار داشت که مدیریت بتواند سیستم مالی خود را تحت کنترل درآورد.

– عدم استفاده از مشاوران مالی خبره

جهت کسب موفقیت در همه امور نیاز به مشاوره خبره ملموس است .

مساله مالی هم به همین صورت ، مشاوران مالی ارائه دهندگان روشهای مدیریت مالی صحیح هستند که به مدیران کمک می کنند تا بهترین برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی را داشته باشند.

– عدم بودجه بندی یا بودجه بندی غلط

از آنجا که همیشه منابع محدود هستند، نیاز به بودجه بندی در شرکتها می باشد.

چنانچه این بودجه بندی انجام نشود یا به طرزغلط صورت گیرد بی انظباطی مالی و پولی ایجاد می شود.

– عدم کنترل و نظارت بر بودجه

بودجه بندی یک اصل ضروری در شرکتها جهت رشد و توسعه می باشد ولی اگر بر روی بودجه نظارت و کنترل وجود داشته باشد، مثل این است که بودجه بندی انجام نشده است.

– افراد سودجو

بعضی از افراد هستند که ممکن است از دایره مدیران یا افراد ذینفع باشند که بی انظباطی مالی سبب می شود که از آب گل آلود ماهی بگیرند و سوء استفاده های مالی زیادی را انجام دهند.

بی انضباطی مالی و پولی را بس کنید.

در بی انضباطی مالی و پولی موارد دیگری نیز نقش دارند مانند نبود دستورالعمل های داخلی مالی وجود افراد کم تجربه در زمینه مالی و ….. هم سبب بی انظباطی مالی و پولی می شود.

آنچه از بی انظباطی مالی و پولی برمی آید، شکست شرکت می باشد.

بنابراین شایسته است با مدیران ابتدا با فراگیری علوم مالی و سپس استفاده از مشاوران مالی نسبت به بودجه بندی و تدوین آیین نامه هایی که بتواند از بی انضباطی مالی وپولی جلوگیری نماید، اقدام می نماید

دیدگاه خود را بنویسید