بهترین کشور برای کارحسابداری

بهترین کشور برای کارحسابداری

2018-06-13T16:12:27+04:30

بهترین کشور برای کارحسابداری

بهترین کشور برای کارحسابداری

از آنجا که حسابداری با اقتصاد رابطه ی مستقیم دارد،هرچه کشوری اقتصادی پویا تر

داشته باشد،حسابداری آن هم پویا میباشد.

یا به عبارتی هرچه شرکت و موسسات در کشور ها بیشتر فعال باشد حسابداری هم

در آنجا بیشتر فعال است.

معمولا برای رتبه بندی اقتصادی در جهان شاخص سرانه تولید مطرح است.تولید به

عنوان پایه اقتصاد هر کشور به شمار می آید.

درهر حال بهترین اقتصاد بر مبنای بهترین تولید طبقه بندی میشود و اگر شاخصه ی

تولید مد نظر باشد کار حسابداری

بر مبنای کشور های زیر طبقه بندی میشود .

بهترین کشور برای کار حسابداری با توجه به تولید سرانه ،کشور آمریکا میباشد این

کشور در چند سال قبل دارای تولید نا خالص داخلی به ارزش

۱۵۶۵۳میلیارد دلار بوده است.

بهترین کشور برای کار حسابداری با توجه به شاخص تولید و بعداز کشور آمریکا کشور

پر جمعیت چین می باشد .

کشور چین تا چند سال قبل دارای آمار تولید نا خالص داخلی به ارزش ۱۲۲۸۳میلیارد

دلار بوده است .

وسومین وبهترین کشور برای کار حسابداری با توجه به شاخص تولید و پس از دو کشور

فوق کشور هند به شمار می آید .

این کشور در آمار گذشته خود مبلغ ۴۷۱۱میلیارد دلار را بعنوان تولید ناخا لص داخلی ابراز

نمود این کشور در رطبه سوم قرار دارد .

وکشور های ژاپن ،آلمان ،روسیه،برزیل ،انگلستان ،فرانسه و ایتالیا جزء ۱۰کشور اول از

نظر رتبه اقتصادی بر مبنای شاخص ارزش تولید بوده اند بنا براین

جزوبهترین کشور برای کار حسابداری است.

 البته این به آن معنی نیست که در کشور ما کار حسابداری کم میباشد ،چرا که کشور ما

 با داشتن پتانسیل قوی  نسبت به خیلی از کشور های یادشده

دارای جمعیت کمتری است.

بنا براین میتوان گفت که کشور ایران یکی از بهترین کشور ها برای کار حسابداری می باشد.

کشور ایران جزو رده های اول معادن زیر زمینی در جهان بشمار میرود که که شرکتهای

اسخراج کننده و پس از آن شرکت های فرآورده هریک در چرخه

های خود نیاز به حسابداران زیادی دارند.

کشور ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در صنعت پتروشیمی ،نفت و گاز همیشه به عنوان

استخراج و تولید کننده ها فراورده های نفتی ،شرکت هایی

را برای فر آورده ی محصولات ، بازار یابی و فروش محصولات نیاز داشته که هر یک به

تنهایی تعداد زیادی حسابدار نیاز دارد.

دیدگاه خود را بنویسید