بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

موضوع

سود بازرگانی واردات آمبولانس

صادرکننده

معاون اول رئیس جمهور

نوع

تصویب نامه و تصمیم نامه

شماره و تاریخ

۵۳۲۸/ ت ۴۱۷۱۳ هـ – ۱۷/۰۱/۱۳۸۸

کد

مخاطبین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بازرگانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۱۴۶ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- ورود و ترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات

مربوط مجاز است.

۲- سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور صفر درصد تعیین می شود.

پرویز داودی

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها-بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

موضوع

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس جمهور به رئیس جمهور

صادرکننده

رئیس مجلس شورای اسلامی

نوع

شماره و تاریخ

۱۶۲۷۳/۹۵ – ۱۹/۰۳/۱۳۸۷

کد

مخاطبین

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۶۳۰۰/۲۳۷۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و

سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد

و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال

در جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها-بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

موضوع

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس جمهور به وزارت امور

اقتصادی و دارایی

صادرکننده

رئیس جمهوری اسلامی ایران

نوع

شماره و تاریخ

۳۹۷۵۴- ۰۱/۰۴/۱۳۸۷

کد

مخاطبین

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی

مجلس شورای اسلامی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب

گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت ۵ سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ

نهم بهمن ماه ۱۳۸۶ موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه

شماره ۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست

جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها-بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبه ها

موضوع

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و

حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

صادرکننده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع

بخشنامه

شماره و تاریخ

۳۰۸۵۵- ۰۵/۰۴/۱۳۸۷

کد

۰۲۳

۸۷

مواد ۴۲ و ۵۳

الف

مخاطبین

ادارات کل امور مالیاتی…..

با توجه به تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۳۹۷۵۴ مورخ

۱/۴/۱۳۸۷ رئیس محترم جمهور، در اجرای مواد ۴۲ و ۵۳ قانون مزبور و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷۰/۲۰۸۲۲/۲۱۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶، به پیوست، جدول اصلاحی سال ۱۳۸۷ قیمت

فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو

های وارداتی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو، که با رعایت تقلیل مبنای محاسبه

مالیات به میزان ۱۰% به ازای سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا ۶۰%

قیمت فروش تعیین گردیده است، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

علی اکبر عرب مازار