بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

2017-11-12T15:25:29+03:30

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

شماره : ۱۴۵۲/۲۹۵-۲۱۱           تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۳

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۱- تاریخ صدور پروانه بهره برداری با قرارداد استخراج واحد های تولیدی و معدنی حسب

مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. در

صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ

صدور پروانه بهره برداری محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس

از تاریخ اولین فروش (در مورد واحد های تولیدی خودرو اولین خودروی فروخته شده )

مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.

۲- پروانه بهره برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل

های مربوط توسط وزارتخانه های ذیربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر میگردد. سایر

مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر با پروانه های بهره برداری موقت در حکم پروانه بهره

برداری اصیل تلقی نمیگردند.

۳- معافیت موضوع این ماده شامل واحد های تولید و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰

کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومNتری مرکز اصفهان ولو اینکه واحد های تولیدی

و معدنی مذکوردر داخل شهرک های صنعتی استقرار یافته باشند نخواهد بود

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر – بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

۴- فهرست سایر مراکز استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع

تبصره ۲ ماده مذکور) که واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری

مرکز آنها (به استثنای واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شهرک های صنعتی

مشمول معافیت نمی باشند طبق آخرین سرشماری پیوست میباشد.

۵- هر گاه واحد تولیدی یا معدنی در فاصله تا سی کیلومتری دو شهر مختلف قرار

گرفته باشد از نظر اجرای مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی تابع شهر یا شهرستان مربوط از

حیث تقسیمات کشوری خواهد بود.

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر – بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

۶- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیکترین فاصله مسیر زمینی محل فعالیت واحد

تولیدی و معدنی تا مرکز شهر های مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف

بین مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوط مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام

تا از طریق سازمان امور مالیاتی کشور از معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی

وزارت راه و ترابری استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

۷- شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به مصوبه شماره ۳۴۶۳۱ ت ۲۴۰۵۹/ه مورخ

۲۸/۷/۱۳۸۰ هیات محترم وزیرلن از نظر مالیاتی خارج از محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران

محسوب گردیده است.

بخشنامه شماره ۱۸۴۹۳/۴۲۱۳-۱۱                                                           مورخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۴

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

نظر به اینکه طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات

مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور به غیر از مراکز استان ها فقط شهر کرج

بزرگ بر اساس آخرین سرشماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشد

بنابراین اسامی ۱۱ شهر مندرج در قسمت بند ب فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی

تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که طی بخشنامه شماره

۱۴۵۲/۲۹۵-۲۱۱ مورخ ۸/۲/۱۳۸۳ ابلاغ گردیده موضوعا منتفی می باشد.

بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر – بخشنامه شهر های با جمعیت سیصد هزار نفر

 حیدری کرد زنگنه

معافیت مالیاتی واحد های تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده شهر های بزرگ

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره

۲۲۰۸۸۲/۳۱۵۳ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد

اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به

اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

و با رعایت ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶

تصویب نمودند.

با توجه به اینکه ماده (۶۶) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب ۱۳۸۴ به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات

های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ را لغو نموده است لذا استثنای الحاقی به تبصره (۲) ماده (۱۳۲)

قانون یاد شده مندرج در ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

– مصوب ۱۳۸۲ کماکان قابل اجراست و واحد های تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهر

های تهران اصفهان و مراکز استان ها و شهر های بالای سیصد هزار نفر جمعیت باشند

نیز مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مشمول معافیت از

مالیات بر درآمد می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

دیدگاه خود را بنویسید