باشگاه مشتریان

حسابداران برتر » باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان2019-04-27T12:56:30+03:30

باشگاه مشتریان

>>> با پیوستن به ما از جوایز باشگاه مشتریان حسابداران برتر استفاده نمایید <<< 

راهنمای کسب امتیاز و درآمد در باشگاه مشتریان :

>>>راهنمای استفاده از امتیاز و درآمد کسب شده در باشگاه مشتریان<<<

شما دوستان همراه ، می توانید از امتیازات کسب شده در باشگاه مشتریان حسابداران برتر بصورت زیر استفاده نمایید (هر امتیاز معادل 1000 تومان می باشد):

  • برای دیدن مجموع امتیازات و امتیازاتی که کسب کرده اید می توانید وارد حساب کاربری خود در سایت شده و از قسمت باشگاه مشتریان حساب خود را بررسی نمایید