اپراتوری حسابداری

اپراتوری حسابداری

2018-06-13T16:46:59+04:30

اپراتوری حسابداری

اپراتوری حسابداری

ورود نرم افزارهای حسابداری به جامعه حسابداران کمک بسیار زیادی به امور

حسابداری نموده است. سرعت بالا در نرم افزارهای حسابداری و تسهیل امور

مالی و سرعت در ارائه انواع گزارشات به ذینفع را نمی توان انکار کرد.

اما سوال اساسی اینجاست ؟ که آیا یک حسابدار فقط باید اپراتوری نرم افزارهای

مالی را بداند؟

پاسخ این است که حسابداری با نرم افزار فقط اپراتوری است نه حسابداری

دلیل اول: امروزه بسیاری از نرم افزارها بصورت اتوماتیک سند صادر می کنند و

به تبع آن دفاتر هم ثبت می شود و انواع ترازها هم آماده ارائه می گردد و این

زحمت از دوش حسابداران برداشته شده که حتی نیاز به دانستن سرفصل حسابها

و نحوه بدهکار و بستانکار کردن آنها ندارد.

مثلا در سیستم فاکتور ثبت می شود همزمان بصورت اتوماتیک سند حسابداری و

گزارشات دیگر ثبت می شود.

یا مثلا رویه ادمالی مانند دریافتها، پرداختها، واریز و برداشتها هم به همین صورت

است یعنی پنجره ای بازشده و حسابدار فیلدهای خالی را که شامل طرف حساب

، مبلغ و تاریخ است باز کرده و کلید تایید را می زند پس از آن نرم افزار (بسیاری از

نرم افزارها) سند و گزارشات را اتوماتیک ثبت می کنند.

که البته این موارد خیلی خوب است و مزایای زیادی دارد از جمله صرفه جویی وقت حسابداری

اما از این نکته نباید غافل شد که یکی از وظایف حسابدار، تحلیل گزارشات حسابداری

است که این تحلیل نیاز به دانش حسابداری دارد و اگر صرفا فرد اپراطور نرم افزار

حسابداری نمی تواند تحلیل درستی از گزارشات ارائه نماید.

اپراتوری حسابداری

فرض نمایید کارفرمایی یک گزارش سود و زیان از حسابدار خود بخواهد و وقتی

صورت سود و زیان را می بیند و عواملی چون قیمت تمام شده و هزینه ها را که نیاز

به تحلیل دارد را از حسابدار خود مطالبه نماید.

در اینصورت حسابداری موفق است که بتواند براساس دانش حسابداری کاربردی

تحلیل درستی را به کارفرما ارائه دهد و ایشان را نسبت به گزارش قانع نماید در غیر

اینصورت حسابداری زیر سوال می رود.

حسابداری با نرم افزار فقط اپراتوری است نه حسابداری

دلیل دوم دربعضی مواقع گزارشات درون سازمانی یا گزارشات برون سازمانی ، در نرم

افزار وجود ندارد که کاربر با زدن یک کلید آن گزارش را استخراج نماید. مانند صورتهای

مالی تلفیقی که حسابدار بایستی به حسابداری با اکسل یا حسابداری با اکسس هم

آشنا باشد که بتواند این گزارش را بصورت دستی تنظیم نماید. البته گزارشات مورد نظر

خود را از نرم افزار استخراج و تسلط به حسابداریب با اکسل یا اکسس را انجام می دهد.

درحالی که اگر حسابدار فقط به اپراتور بسنده کند، در امور خود به مشکل زیادی

برخورد می کند حسابداری با نرم افزار فقط اپراتوری است نه حسابداری

دلیل سوم : یک حسابدار بایستی با قوانین بیمه، وزارت کار و مالیات حقوق آشنا

باشد که بتواند ضمن انجام حسابداری حقوق و دستمزد نسبت به ارسال لیست بیمه

و ارسال لیست مالیات حقوق اقدام نماید.

حال اگر حسابداری به نکات فوق اشراف نداشته باشد، نمی تواند در شرکتها و موسساتی

که با این موارد درگیر هستند مشغول بکارشود زیرا فقط اپراتوری نرم افزار را می دانند.

حسابداری با نرم افزار فقط اپراتوری است نه حسابداری

دلیل سوم افرادی که فقط با نرم افزار مالی کار حسابداری را انجام می دهند در امور

مالیاتی هم به مشکل برخورد می نمایند.دانستن قوانین مالیاتی نظیر معاملات فصلی

ماده ۱۶۹ و ارزش افزوده و همچنین مالیاتهای مستقیم برای همه شرکتها لازم و

ضروری است . ارسال لیست معاملات فصلی ، ارسال اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده

، تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد از وظایف حسابدار است که صرفا اپراتورهای حسابداری نمی توانند این خدمات را به کارفرما ارائه نمایند.

اپراتوری حسابداری

محاسبه قیمت تمام شده در شرکتهای تولیدی و همچنین محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها در شرکتهای پیمانکاری و قیمت تمام شده واردات کالا در بسیاری از نرم افزارها قابلیت پیاده سازی ندارند و حسابدار مکلف است که این موارد را برای کارفرما بصورت دقیق محاسبه و ارائه نماید. از این رو مواردی که صرفا اپراتور نرم افزار حسابداری هستند، قادر به محاسبه قیمت تمام شده در این زمینه نیست. حسابداری با نرم افزتار اپراتوری نه حسابداری، و این مقوله از این جهت عنوان گردید چون بسیاری از کارآموزان در تمامی ، مجموعه حسابداران برتر ، بدنبال آموزش یک نرم افزار حسابداری خاص هستند، این در حالی است که آموزش ویژه اشتغال نیاز حسابداران است که در این دوره آموزش حسابداری ویژه بازارکار طراحی شده و علاوه بر نرم افزارهای حسابداری ، موارد حسابداری کاربردی مهم تر نیز آموزش داده می شود.

دیدگاه خود را بنویسید