انواع شرکتهای تجاری انواع شرکتهای خدماتی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » انواع شرکتهای تجاری انواع شرکتهای خدماتی

انواع شرکتهای تجاری انواع شرکتهای خدماتی

انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکت ها از لحاظ حسابداری:

۱-شرکت خدماتی :شرکت هایی که از طریق ارائه خدمات ،درآمد کسب می کند .

مانند:آموزشگاه ها ،بیمارستان ها ،مترو و …..

۲-شرکت های بازرگانی :شرکت هایی که اقدام به خرید کالا نموده وبدون تغیر آن ها اقدام  به فروش کالا می نمایند .

مانند:فروشگاه ها ،بنگاه های خودرو و …..

انواع شرکت هایی که از خارج کشورکالا وارد می نمایند به شرکت های بازرگانی خارجی مشهور هستند.

۳-شرکت های پیمانکاری:شرکت هایی که با عقد قرار داد برای کار فرمایان خدماتی را ارائه نموده و در ازای ارائه صورت وضعیت کسب درآمد می نمایند.

مانند:شرکت های پیمانکاری وزارت نیرو،سازمان تامین اجتماعی و ……

۴-شرکت های تولیدی :به شرکت هایی گفته می شود که تغییراتی روی مواد و کالا انجام داده و درغالب کالای جدید بفروش می رسانند.

مانند:شرکت ایران خودرو ،شرکت تاژ و …….

۵-شرکت های دولتی :به شرکت هایی اطلاق می شود که متعلق به دولت بوده و حسابداری آن با چهار شرکت فوق بطور کامل متفاوت است .

مانند:شرکت نفت ،شرکت مخابرات و…..

انواع شرکتها از نظر فعالیت بصورت بالا طبقه بندی میشود.

سوالات متدوال:

آیا حسابداری انواع شرکت ها  متفاوت است؟

بخش اعظم حسابداری در انواع شرکتها یکسان است و بخشی هم بر اساس نوع فعالیت متفاوت است.

شروع کار حسابدار در کدامیک از انواع شرکتها میباشد؟

پایه حسابداری در انواع شرکتها ،حسابداری شرکتهای خدماتی هستند.

حسابداری در کدامیک از انواع شرکتها سخت تر است؟

حسابداری مهارت است و در صورت داشتن تخصص هیچیک سخت نیستند فقط حسابداری قیمت تمام شده نیاز به مهارت در ریاضیات هم دارد.

حسابداری شرکتهای تولیدی سخت تر است یا حسابداری شرکتهای پیمانکاری؟

هر دو نیاز به قیمت تمام شده دارند بنابراین بر اساس تنوع پروژه یا تنوع تولید کالا متغیر است.

برای ورود به حسابداری بازرگانی خارجی بایستی زبان انگلیسی بلد باشیم؟

لزوما خیر .ولی حسابدار مسلط به زبان انگلیسی در صورت ارتباط مالی شرکت با شرکت خارجی لازم و ضروری است.