انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در حسابداری

انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در حسابداری

2018-09-17T21:41:53+04:30

انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در حسابداری

انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در حسابداری

در بیمه تأمین اجتماعی شخص بیمه شده چه تعدا افراد را می تواند تحت

پوشش داشته باشد؟ به طور کلی سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل این

شخص می توانند از مزایای بیمه تحت عنوان دفترچه بیمه استفاده کنند.

فقط خدمات درمانی شامل افراد تحت تکفل می شود. اگر شخص بیکار

شود، حق بیمه بیکاری پرداخت می شود و هر موردی به سرپرست خانواده

تعلق می گیرد و در ادامه فرزندان پسر تا 18 سالگی و فرزندان دختر تا

ازدواج تحت تکفل محسوب می شوند و از خدمات دفترچه نمی توان

استفاده کرد. یعنی فرزندان تا زمان تکفل می توانند فقط از مزایای دفترچه

درمانی تامین اجتماعی استفاده کنند. انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در

حسابداری هیچ هزینه ای از جانب افراد تحت تکفل پرد اخت نمی شود . بیمه

های دیگر مثل بیمه تکمیلی و غیر دولتی که در یک سری بیمارستان های

خاص که تامین اجتماعی ندارند افراد تحت درمان قرار می گیرند . بیمه

تکمیلی بابت درمان هر ماه از حقوق پرسنل مبلغی را کم کرد ه و اگر افرادی

تحت تکفل فرد باشند به تعداد افراد مبلغی را کم می کنند. این هزینه علاوه

بر تامین اجتماعی است و در بیمارستان خصوصی که هزینه را تامین

اجتماعی پرداخت نمی کند، بیمه تکمیلی این هزینه را پرد اخت و درمان

انجام می شود . یک سری درمان ها هستند که تامین اجتماعی تا یک سقفی از

درمان را پرداخت و مابقی را بیمه تکمیلی پرداخت می کند.

بحث ثبت بیمه تکمیلی: در ثبت بیمه تامین اجتماعی آموختید که چگونه ثبت

کنید، هزینه بیمه تکمیلی به عنوان یکی از آیتم های معین هزینه اضافه می

شود به هزینه ها و زیر مجموعه هزینه حقوق و دستمزد قرارمی گیرد ، اگر در

سطح تفصیلی تعریف کردید، تفصیلی است و مهم تر این است که بدانید

معین یا تفصیلی حقوق و دستمزد است. انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در

حسابداری برای نمونه فایده تفضیلی در جایی است که شخصی دو شرکت

برای بیمه تکمیلی انتخاب کرده است، پس بیمه تکمیلی درمعین هزینه حقوق

و تفضیلی می شود بیمه شرکت آلفا و بیمه شرکت بتا. این به این دلیل است

که برخی شرکت ها علاقه مند به پرداخت انواع بینه تکمیلی هستند و مبلغ را

از حقوق کارمندان کم می کنند . انواع بیمه و نحوه ثبت آنها در

حسابداری حق اولاد و حق مأموریت شامل بیمه نمی شود و از بیمه کسر

نمیشود، معاف است . در مالیات هم حق مأوریت معاف است. بن و خواربار

مالیات دارد و هر آن چه که شخص دریافت می کند شامل مالیات است.

حقوق تا یک سقفی شامل مالیات نمی شود. منظور از حقوق پایه حقوقی

است که سر ماه فرد دریافت می کند، حقوق روزانه اگر دارد همان می شود

حقوق پایه، خالص مزایا زمانی که از خالص کسورات کم شود می شود

خالص قابل پرداخت.

دیدگاه خود را بنویسید