انتقال امتیازات

حسابداران برتر » انتقال امتیازات
انتقال امتیازات2019-04-27T12:08:10+04:30

کاربر گرامی ، شما می توانید امتیازات کسب شده خود را به کاربر دیگری که در سایت عضو باشد منتقل نمایید و ایشان از امتیاز منتقل شده استفاده نماید.