اصلاح وبستن حساب ها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » اصلاح وبستن حساب ها

اصلاح وبستن حساب ها

اصلاح وبستن حساب ها

اصلاح وبستن حساب ها

در پایان دوره قبل از این که حساب ها بسته شود ، باید اصلاحاتی صورت پذیرد که البته بعضی از این اصلاحات به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه انجام می شود .

اطلاحات برای حساب های دائمی ( ترازنامه ای ) به صورت زیر می باشد:

منظور از اطلاحات یعنی رسیدن به مانده های واقعی یا به عبارتی ارقامی که در دفاتر ( نرم افزار ) ثبت می باشد، یکی باشد.

اصلاح حساب بانک:

از آنجایی که حساب بانکی دفاتر (نرم افزار) می بایستی باحساب بانک شرکت یکی باشدلازم است هرروز (به مقتضیات هفتگی یاماهانه ) باپرینت بانکی مقایسه ومغایرت آن ثبت گردد.مغایرتهایی که میتواند بین حساب دفاتروبانک رخ دهد ، بصورت زیرمیباشد:

حالت اول:کارمزد بانک که در دفاتر ثبت نشده است .

هزینه مالی↑بدهکار

(کارمزد بانکی)

                      بانک ↓بستانکار

حالت دوم: سود بانک که در دفاتر ثبت نشده است .

بانک ↑ بدهکار

                   سایردرآمد↑بستانکار

بطور کلی هرزمانی که وجهی ازبانک برداشت شده بود ، ازعلت برداشت آن آگاه وسپس ثبت اصلاحی مانند موارد فوق درج میشودوبلعکس.

اصلاح حساب پیش پرداخت :

زمانی که پیش پرداخت انجام می شود ، می بایست پس از دریافت خدمات آن را اصلاح نماییم ، معمولاً بخشی از پیش پرداخت در سال جاری و مابقی در سال بعد مستهلک می گردد

مثال:

شرکت مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریالدرتاریخ ۰۱/۱۰/۹۳ بابت بیمه یک ساله پرداخت نموده درپایان سال حسابداربه میزان سه ماه ازپیش پرداخت را اصلاح مینماید(مستهلک میکند)

ثبت زمان پیش پرداخت ۰۱/۱۰/۹۳

پیش پرداختها↑۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰بدهکار

(پیش پرداخت بیمه )

                            بانک ↓۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰بستانکار

اصلاح پیش پرداخت این سند

۲۸/۱۲/۹۳ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۲÷۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰=۱٫۰۰۰٫۰۰۰×۳

۲۸/۱۲/۹۳ هزینه اداری ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

                       پیش پرداختها۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دیدگاه خود را بنویسید