اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو

اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو

2018-08-12T19:56:34+04:30

اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو

اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو

همانطور که می دانید سند افتتاحیه به صورت اتوماتیک در سیستم صادر می شود

، در ابتدا موجودی نقد را که شامل صندوق و بانک و تنخواه است و همچنین موجودی

کالا، طلب ها و بدهی ها و چک ها، تمامی این موارد را به عنوان اول دوره ثبت می

کنیم . اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو در قسمت اصلاحات تیک این گزینه را

می زنیم و سند را اصلاح می کنیم، در رابطه با اصلاح سند افتتاحیه یک گزینه داریم

با نام اصلاحات اول دوره، اصلاحات اول دوره یعنی همان سند افتتاحیه، به صورت

تک تک می توان اصلاحات را انجام داد. اگر موجودی کالا نیاز به اصلاح دارد، در

قسمت موجودی کالا و مانده کالای اول دوره و اگر بانک و صندوق نیاز به اصلاح

دارد، از قسمت بانک و صندوق و اگر تاریخ سند نیاز به اصلاح دارد، از قسمت تاریخ

سند اصلاحات را انجام می دهیم. اصلاح سند افتتاحیه در نرم افزار هلو به طور کلی

سند افتتاحیه از گزینه اصلاحات زمینه از اول دوره اصلاح می شود، یعنی هم تاریخ

و هم محتوا، منتهی محتوا به صورت عادی نیست که شما سندی را باز می کنید و

بدهکار و بستانکار را تغییر می دهید، به همان شکلی که در ابتدا آمدید گزینه به گزینه

ورود اطلاعات کردید، الان هم باید گزینه به گزینه اصلاحات را انجام دهید . برای

نمونه ممکن است اول دوره یک سری چک وارد کردید، چک هایی که داشتید یا اول

دوره چک هایی که پرداخت کرده اید و تمامی این موارد باید در قسمت چک وارد شود.

برای نمونه هم چک و هم اشخاص نیاز به اصلاح دارد، از نظر بدهکار و بستانکاری،

همین طور انبار نیاز به اصلاح دارد. تک تک باید در قسمت مربوطه وارد و اصلاح را

انجام داد و در هر مرحله تایید کرد و به این صورت کل سند افتتاحیه به صورت تک

تک اصلاح می شود. این قابلیت وجود ندارد که شما سند را انتخاب کنید و بتوان بدهکار

و بستانکار را اصلاح کرد. در مورد فاکتور هم به همین صورت است یعنی زمانی که

فاکتور زده می شود، همزمان سند نیز صادر می شود و نمی توان سند را اصلاح کرد

و باید فاکتور را اصلاح نمود. در واقع اسناد اتوماتیکی که سند صادر می کند باید در

قسمت اتوماتیک اصلاح شود، فاکتور را اصلاح می کنیم و سند اصلاح می شود. اصلاح

سند افتتاحیه در نرم افزار هلو برای نمونه چک های دریافتی و پرداختی را اصلاح می کنید

، نمی توان دست به سند زد و باید از جایی که دریافت زدیم و چک شماره فلان به این رقم

، از همان جا چک اصلاح کنیم سند نیز اصلاح می شود. به طور کلی در این نرم افزار زمانی

که اتوماتیک ورود می کنیم، باید به صورت اتوماتیک هم اصلاح شود. هر سندی که حاصل

عملیات اتوماتیک است باید به صورت اتوماتیک اصلاح شود که شامل: سند افتتاحیه،

فاکتورها و چک ها می شود.

دیدگاه خود را بنویسید