اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه در حسابداری

اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه در حسابداری

2018-07-14T23:13:25+04:30

اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه در حسابداری

اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه در حسابداری

مفهوم پیش پرداخت یعنی وجه یا پولی که پرداخت می شود تا  در آینده کالا و

خدمات تحویل بگیریم . برای نمونه شرکتی ساختمان و خودروهایش را بیمه کرده

است. یش پرداخت هزینه کلمه پیش پرداخت به این معناست که ما پولی را

قبل از دریافت کالا و خدمات به کسی پرداخت می کنیم . اصلاح پیش پرداخت های

هزینه، از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت

شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند، در پایان هر دوره مالی باید بابت این

قسمت از پیش پرداخت ها که به زینه تبدیل شده اند اصطلاحات لازم در حساب ها

به عمل آید . بدین منظور باید حساب هزینه مربوطه را بدهکار و حساب پیش پرداخت

را بستانکار نماییم  .

اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه-اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه

گفته شد  که پیش پرد اخت ها؛ بدهکار به مدت یک سال به رقم ۱۲ میلیون در تاریخ

۱/۸/۹۵؛ پیش پرد اخت ها بدهکار و بانک بستانکار . بابت پیش پرد اخت بیمه  زمانی

که به پایان سال ۹۵ رسیدیم؛ ۱۲ ملیون به اندازه ۵ ماه در سال ۹۵ و به اندازه ۷ ماه

در سال ۹۶ است . پس ما به اندازه ۵ ملیون را استفاده کردیم و باید به اندازه ۵ میلیون

از پیش پرداخت را باید مستهلک کنیم . پیش پرداخت به معنای دارایی است؛ یعنی ۵

میلیون از دارایی مستهلک شده است. تحت چه عنوان بستگی به پیش پرداخت دارد،

اگر بابت بیمه باشد می شود هزینه اداری با معین بیمه مسئولیت تا ۵ میلیون و

پیش پرداخت ها، بستانکار می شود ۵ میلیون، یعنی دقیقا پنج دوازدهم دارایی

مستهلک شده است، این ثبت مجدد در سال  جدید با هفت ماه زده می شود، این

امکان وجود دارد که ماه به ماه ثبت ها زده شود و حتی آخر سال هم ثبت ها زده

شود هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و چه جمع پیش پرداخت را ثبت بزنیم و چه تک

تک در آن سال ثبت کنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید. زمانی است که پول پیش

پرداخت را به یک شرکت خودرو ساز تحویل داده اید و می خواهید خودرویی تحویل

بگیرید،  ۱۲ میلیون را پرداخت کرده و آخر سال هم شرکت وعده داده عین همین مبلغ

به شما خود رو تحو یل می دهد، پیش پرداخت صفر می شود و به جای هزینه می

شود وسائط نقلیه، این نمونه را مطرح کردیم که بدانید همیشه اصلاح پیش پرداخت با

هزینه اتفاق نمی افتد . می توان این مسأله با خرید کالا باشد .

اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه-اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه

مبلغ استعلاک در نمونه بالا بخشی در این سال و بخش دیگر در سال جدید مستهلک می

شود، نکته مهم این است که هزینه هر دوره و درآمد هر دوره باید در همان دوره شناسایی

شود، یعنی موردی که در سال ۹۵ است باید در همان سال مورد بررسی قرار گیرد و نمی

توان برای یک سال یک جا سند زد و باید همان بخشی که استفاده شده را بررسی و سند زد.

این مبحث می شود اصلاح حساب پیش پرداخت.

دیدگاه خود را بنویسید