استخدام حسابدار -استخدام کمک حسابدار

استخدام حسابدار -استخدام کمک حسابدار

2019-11-11T12:14:59+03:30

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

مجموعه حسابداران برتر،بعنوان مرکز تخصصی خدمات مالی و آموزش حسابداری با همکاری کاریابی پیروز در جهت مساعدت به اشتغال حسابداران عزیز در سطوح مختلف ،از این پس به معرفی رده های مختلف حسابداری که از طرف مرکز کاریابی پیروز معرفی شده میپردازد.مزایای آگهی استخدام حسابداری در این سایت این است که :۱-آگهی های استخدام حسابدار  برای اولین بار در این قسمت ثبت شده و از سایتهای کپی نشده است۲-استخدام حسابدار توسط کارفرما به مرکز کاریابی مذکور ارجاع شده ۳-کارجو بدون نگرانی از تجمع رقبا در آگهی استخدام حسابدار به کارفرما مراجعه خواهد داشت.۴-کارجو تا زمان دریافت حقوق ،هزینه ای نخواهد داشت۵-در صورت عدم موفقیت در استخدام حسابدار ،کاریابی ،نام ایشان را در فایل کارجویان وارد نموده و در اسرع وقت برای ایشان فرصت شغلی ایجاد مینماید.

هدف مجموعه حسابداران برتر از ایجاد گزینه “استخدام حسابداری”  فقط و فقط مساعدت و همراهی کارجویان حسابداری در جهت اشتغال بوده و در این زمینه هیچگونه منفعت مادی ندارد.از این رو بر اساس آگهی های ارائه شده از طرف کاریابی مذکور ،اقدام به ثبت آگهی “استخدام حسابداری” در سطوح مختلف از کمک حسابدار تا مدیر مالی را مینماید.و هیچگونه مسئولیتی در خصوص کاریابی،کارجو و کارفرما ندارد.

شماره تلفنهای مرکز کاریابی پیروز:

شعبه شمال تهران :۲۲۷۵۸۰۰۴

شعبه شرق تهران: ۷۷۹۴۶۱۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ آگهی:۹۵/۱۱/۱۲

نوع پست مورد نیاز: استخدام حسابدار

نوع جنسیت مورد نیاز:خانم

سابقه:مسلط به نرم افزار حسابداری

نوع فعالیت کارفرما:بازرگانی(فروش کامپیوتر)

محل کار:مجتمع نور تهران

تلفن تماس:۸۸۲۲۸۷۵۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ آگهی:۹۵/۱۰/۲۳

نوع پست مورد نیاز: رئیس حسابداری

نوع جنسیت مورد نیاز:آقا

سابقه:با سابقه و مهارت کامل حسابداری

نوع فعالیت کارفرما:پخش و فروش مواد غذایی

محل کار:مولوی

توضیحات بیشتر:………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ آگهی:۹۵/۱۰/۲۳

نوع پست مورد نیاز: کارشناس حسابداری

نوع جنسیت مورد نیاز:آقا

سابقه:۳سال سابقه در زمینه حسابداری فروش
مسلط به اکسل

نوع فعالیت کارفرما:بازرگانی لوازم خانگی

محل کار : کریمخان

توضیحات بیشتر:…..

دیدگاه خود را بنویسید