ارتباط عناصر صندوق در حسابداری

ارتباط عناصر صندوق در حسابداری

2019-10-12T12:47:43+03:30

ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری

ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری

حسابدارهمیشه و همواره طبق مدار ک سند را ثبت می کند و در همه شرایط و

زمان ها نیاز به مدارک دارد . اگر طبق مدارک سند را ثبت نکنیم؛ کارحسابدار زیر

سوال میرود. برای نمونه: شرکتی از مدیر مالی دعوت نمودن برای حل اختلاف بین

شرکاء؛ یکی از شرکاء در خارج از کشور و دیگری در تهران بود؛ خانم حسابداری

در کنار شریک تهرانی بود که به قصد سوء استفاده مالی چک ها و وجوه نقد را از

مشتریان دریافت و به حسابداری اعلام می کرده که در سیستم وارد کند؛ بدون

رعایت قانون جمع آوری اطلاعات و مدارک و سپس ثبت سند. بعد از مدتی که شرکاء

برای حسابرسی دور هم جمع شده بودند طرف تهرانی اصلا موارد فوق و ثبت شده

در سیستم را قبول نکرده بود و کار های حسابدار را قبول نکرده بود؛ حسابدار بدون

مدرک و اطلاعات هیچ ارزشی ندارد؛ حتی برای مدیر عامل؛ اگر شخص مدیر عامل هم

درخواست ثبت اسناد بدون مدرک و اطلاعات را داد نباید حسابدار قبول کند. حتی اگر

مدیر عامل هم فاکتور نداشت در کاغذی هزینه را توضیح و امضای شخص وی را

به عنوان مدرک دریافت کنید. اگر در سیستم مالی و حسابداری مشکلی پیش بیاید

پای شخص حسابدار گیر است. هر سندی که در سیستم ثبت می شود باید پشت سند

یک فاکتور و مدرک داشته باشیم.

ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری-ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری

رابطه بین حسابدار و صندوقدار بین قبض های دریافت و پرداخت است؛ رابطه بین

حسابدار و تنخواه گردان بین فرم تنخواه است و رابطه بین صندوقدار و انباردار

بین رسید و حواله است. زمانی که کالا خریداری می شود؛ انباردار فاکتورصادر

می کند  و حسابدار این رسید را دریافت کرده؛ حسابدار رسید را + فاکتور خرید

ضمیمه کرده به سند حسابداری و به عنوان مدرک در پشت سند بایگانی می کند.

ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری-ارتباط بین حسابدار با عناصر صندوق در حسابداری

انباردار می تواند کپی فاکتور را در مدارک خود نگه دارد؛ اصل سند باید در حسابداری باشد

چون حسابداری باید مدارک را کنترل کند؛ فروش که انجام می شود؛ انباردار یک حواله

فروش بر اساس فاکتور فروشی که حسابدار صادر کرده است. می تو اند از فاکتور فروش

هم یک نسخه نزد خود بایگانی کند و طبق آن فاکتور بایگانی را ثبت کند؛ یک نسخه حواله

فروش به حسابداری داده می شود و فاکتور فروش به عنوان مدارک مثبته که نشان می

دهد انبار و حسابداری با هم هماهنگ است. حسابداری با یک سری فرم های داخلی مواجه

است که با همین فرم ها کار می کند.

دیدگاه خود را بنویسید