ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد

ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد

2019-07-07T15:04:31+04:30

ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد در آموزش حسابداری همانطور که  مشخص است، در واقع حسابدار از روی سود و زیانی که هر سال انجام می گیرد، باید مبلغی را به عنوان مالیات به سازمان امورمالیاتی پرداخت کنید.

بعضی از افراد تصور می کنند که مالیات یک هزینه است اما این طور نیست، مالیات هزینه نیست و در واقع انگار دولت هم شریک آن شرکت است و 5 درصد از روی سود سهم می برد و به هیچ عنوان مالیات بر ارزش افزوده هزینه نیست که سال بعد خود را نشان دهد.

ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد

تفاوت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد  در رابطه با مالیات بر عملکرد این گونه است که یک سال کار انجام می دهیم و 4 ماه زمان داریم برای ارسال اظهارنامه، یعنی اظهار می کنیم که سود کردیم یا زیان و باید به عنوان اظهار نامه مالیاتی به دولت نشان داده شود.

مالیات بر عملکرد مالیاتی است که مربوط به ما هست و در فرم مربوطه ارسال می شود و باید در زمان مشخص شده مالیات را پرداخت کنیم.

ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد

مالیات بر ارزش افزوده در آموزش حسابداری یعنی این که مالیاتی که مربوط به دیگران است و توسط ما پرداخت می شود. به این صورت که دولت فلسفه مالیات بر ارزش افزوده را این گونه تعریف می کند:

شخصی که بیشتر مصرف می کند باید بیشتر مالیات پرداخت کند، منتهی چون دسترسی به مصرف کننده نهایی ندارد، این هزینه مرحله به مرحله از مصرف کننده دریافت می شود. برای نمونه یک پروسه ساده را در نظر بگیرید:

ارتباط اظهارنامه ارزش افزوده با اظهارنامه عملکرد

تولید کننده، مصرف کننده و فروشنده ، قرار است مالیات نهایی را از مصرف کننده دریافت کنند، تولید کننده کالای 100 تومانی را به ما 110 تومان می فروشد و با فرض 10 درصد از ما 110 تومان دریافت می کند.

فروشنده جنس خود را به ما فروخت و 10 تومان اضافه تر تحت عنوان ارزش افزوده از ما دریافت کرد. همان جنس 100 تومانی را 200 تومان می فروشیم و 20 تومان اضافه تر دریافت می کنیم و از این 20 تومان 10 تومان را برداشته، چون قبلا پرداخت کردیم و 10 تومان را به اداره دارایی پرداخت می کنیم و این رقم 10 تومان از مصرف کننده دریافت شد.

خلاصه کلام این که در ارزش افزوده قرار است که مالیات را از مصرف کننده به صورت چرخه ای دریافت و به اداره مالیات پرداخت کنیم و تفاوت با مالیات بر عملکرد در این است که مالیات بر عملکرد برای خود شخص است، اما مالیات بر ارزش افزوده برای دیگران است که ما پرداخت می کنیم. اگر پرداخت نشود جریمه شامل حال ما می شود.

دیدگاه خود را بنویسید