ادارات کل امور مالیاتی استان

ادارات کل امور مالیاتی استان

2018-04-22T00:49:21+04:30

ادارات کل امور مالیاتی استان

ادارات کل امور مالیاتی استان

موضوع

۲% مالیات علی الحساب واردات کالا

صادرکننده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع

دستورالعمل

شماره و تاریخ

۶۱۱۵۰- ۲۵/۰۶/۱۳۸۷

کد

۵۳۲

۸۷

۱۶۳

م

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۵۰۶۳۶ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ وزارت متبوع عنوان رئیس کل

محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ۲% مالیات علی الحساب واردات کالا

در اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون های مالیات های مستقیم به انضمام تصویر صورت جلسه

مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ نمایندگان این سازمان و گمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط و

فرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای

صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورت جلسه و دستورالعمل یاد شده به کار گرفته

شود.

ادارات کل امور مالیاتی استان-ادارات کل امور مالیاتی استان

علی اکبر عرب مازار

موضوع

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

صادرکننده

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع

بخشنامه

شماره و تاریخ

۳۱۷۵۳/ ۲۵۹/ ۲۱۳ – ۰۸/۰۴/۱۳۸۷

کد

۰۱۹

۸۷

قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبین

ادارات کل امور مالیاتی …….

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس

شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ توسط شورای محترم نگهبان

تاکید گردیده است، باتوجه به مواد ۵۱،۴۲و۵۳ قانون مزبور و رعایت موارد ذیل

به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۱- مطابق ماده ۵۱ قانون مذکور، از اول ماه پس از تاریخ تصویب قانون ( از ابتدای

خرداد ماه سال جاری) ۲% مالیات موضوع بند هـ ماده (۳) قانون موسوم به

تجمیع عوارض حذف و عوارض شهرداری موضوع بند (هـ) ماده یادشده از یک

درصد (۱%) به یک و نیم درصد (۵/۱%) اصلاح شده است.

ادارات کل امور مالیاتی استان-ادارات کل امور مالیاتی استان

شایان ذکر است عوارض محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست موضوع

قسمت اخیر بند (هـ) ماده مذکور کماکان تا پایان شهریور ماه سال جاری به نرخ

یک درصد (۱%) قیمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و تکالیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص

تنظیم اسناد مربوط به خودرو از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده،

مطابق ماده ۴۲ قانون و تبصره های ذیل آن می باشد.

۳- مالیات و عوارض نوشابه های گاز دار، سیگار و فراورده های نفتی موضوع

بندهای (الف)، (ب)،(ج) و (د) ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین

سایر مالیات ها و عوارض موضوع قانون یاد شده تا پایان شهریور ماه سال جاری

کماکان مطابق مقررات و ترتیبات قانون مزبور می باشد.

۴- از ابتدای مهر ماه سال جاری و با لازم الاجراء شدن سایر مواد قانون مالیات

بر ارزش افزوده قانون موسوم به تجمیع عوارض به طور کلی لغو می گردد و

دریافت مالیات و عوارض کالا و خدمات از عرضه کنندگان کالا، ارائه دهندگان

خدمات و صادر و وارد کنندگان و خدمات به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده

خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

دیدگاه خود را بنویسید