آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار باید بداند این است که در راهی که وارد شده چه هدفی دارد و قرار

است که این راه به کجا ختم شود .همانطور که در همه امور زندگی باید اهدافی را برای

خود داشته باشیم ، برای اینکه به هدف والایی در حسابداری دست پیدا کنیم ، می بایستی

که اهدافی را از پیش تعیین نماییم.بنابراین اولین چیزی که یک حسابدار باید بداند ،داشتن

اهداف برای پیشرفت است . یعنی این که یک حسابدار، صفر تا صد حسابداری را شناخته

، سپس اهدافی را برای خود تعیین نماید.

وقتی یک حسابدار اهداف خود را تعیین نمود ، در طی این اهداف می بایستی که نقشه

ای برای ادامه راه داشته باشد . به این معنی که اگر در بحث کار نقشه ای برای رسیدن

به اهداف نداشته باشیم ، در واقع اهداف هم به نتیجه نخواهند رسید.

داشتن نقشه یا پلن برای رسیدن به اهداف از نکات ضروری است .فرض نمایید که یک سکان

دار یا ناخدای کشتی ، در وسط اقیانوس بدون راهنما و نقشه حرکت می کند ، دقیقاً اتفاقی

که برای یک فرد در بحث کاری خود که نقشه ای از پیش ندارد می افتد بدین صورت خواهد بود

که اگر ناخدای کشتی بدون پلن و نقشه حرکت نماید ، قطعاً کشتی او به نتیجه ای نخواهد

رسید و با خطراتی همراه خواهد بود و زمان زیادی هم در میانه اقیانوس سرگردان می شود

. و یک حسابدار هم اگر برای پیشرفت خود و رسیدن به اهداف خود نقشه ای نداشته باشد

در واقع عمر خود را در بازار کار به بطالت و اتلاف می گذراند و هیچگونه پیشرفتی را در پی

نخواهد داشت .بنابراین آنچه یک حسابدار خوب باید بداند ، داشتن اهداف در وهله اول و سپس

داشتن یک نقشه برای رسیدن به پیشرفت است.

یکی از اصولی ترین و رکنی ترین کارهای حسابدار این است که وظیفه خود را در باب کار

حسابداری بداند یعنی این که ما در باب رسیدن به اهدافمان ، وظیفه ای که در شغل خودمان

داریم ، در واقع تعیین کننده اهداف ما می توانند باشند بدین معنی که اگر قرار است که یک

حسابدار به درجه مشاوره مالی یا مشاوره مالیاتی صعود نماید ، نیازمند به این است که بداند

که در شرکت هایی که کار انجام می دهد، چه وظایفی دارد که پس از رسیدن به آن وظایف

و انجام دادن وظایف به خوبی ، به آن مرحله دست پیدا کند.

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

به طور خلاصه ، وظیفه اصلی یک حسابدار ، کمک به شرکت ها در جهت پیشرفت است

.یعنی این که صرفاً با ثبت اسناد ، نمی توان به وظیفه اصلی حسابدار دست پیدا کرد بلکه

با ارائه گزارشات به موقع و کمک به کارفرما برای سیاست گذاری های مالی می تواند این

وظیفه را تبیین نماید .

بنابراین وقتی که یک حسابدار ، وظیفه خود را در شرکت به خوبی انجام می دهد ، حال

برای رسیدن به اهداف ، نقشه خود را اجرا می کند یعنی همانطوری که در هر کاری نیاز

است که از پله اول و قدم های اول شروع کرد ، یک حسابدار هم باید شرکتهای مختلف با

فعالیت های مختلف را پشت سر گذاشته و بعد از آن به گام های بالاتر فکر کند . بنابراین می

توان گفت اولین چیزی که یک حسابدار باید بداند ، داشتن اهداف ، و شناخت وظیفه خود و

داشتن نقشه برای رسیدن به پیشرفت می باشد.

برچسب:آنچه یک حسابدار باید بداند.آنچه یک حسابدار خوب باید بداند .آنچه که یک حسابدار

باید بداند.هر آنچه یک حسابدار باید بداند.