آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

//آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

۱۳۹۷/۳/۲۳ ۱۲:۰۳:۲۱بدون دیدگاه

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

آنچه یک حسابدار باید بداند این است که در راهی که وارد شده چه هدفی دارد و قرار

است که این راه به کجا ختم شود .همانطور که در همه امور زندگی باید اهدافی را برای

خود داشته باشیم ، برای اینکه به هدف والایی در حسابداری دست پیدا کنیم ، می بایستی

که اهدافی را از پیش تعیین نماییم.بنابراین اولین چیزی که یک حسابدار باید بداند ،داشتن

اهداف برای پیشرفت است . یعنی این که یک حسابدار، صفر تا صد حسابداری را شناخته

، سپس اهدافی را برای خود تعیین نماید.

وقتی یک حسابدار اهداف خود را تعیین نمود ، در طی این اهداف می بایستی که نقشه

ای برای ادامه راه داشته باشد . به این معنی که اگر در بحث کار نقشه ای برای رسیدن

به اهداف نداشته باشیم ، در واقع اهداف هم به نتیجه نخواهند رسید.

داشتن نقشه یا پلن برای رسیدن به اهداف از نکات ضروری است .فرض نمایید که یک سکان

دار یا ناخدای کشتی ، در وسط اقیانوس بدون راهنما و نقشه حرکت می کند ، دقیقاً اتفاقی

که برای یک فرد در بحث کاری خود که نقشه ای از پیش ندارد می افتد بدین صورت خواهد بود

که اگر ناخدای کشتی بدون پلن و نقشه حرکت نماید ، قطعاً کشتی او به نتیجه ای نخواهد

رسید و با خطراتی همراه خواهد بود و زمان زیادی هم در میانه اقیانوس سرگردان می شود

. و یک حسابدار هم اگر برای پیشرفت خود و رسیدن به اهداف خود نقشه ای نداشته باشد

در واقع عمر خود را در بازار کار به بطالت و اتلاف می گذراند و هیچگونه پیشرفتی را در پی

نخواهد داشت .بنابراین آنچه یک حسابدار خوب باید بداند ، داشتن اهداف در وهله اول و سپس

داشتن یک نقشه برای رسیدن به پیشرفت است.

یکی از اصولی ترین و رکنی ترین کارهای حسابدار این است که وظیفه خود را در باب کار

حسابداری بداند یعنی این که ما در باب رسیدن به اهدافمان ، وظیفه ای که در شغل خودمان

داریم ، در واقع تعیین کننده اهداف ما می توانند باشند بدین معنی که اگر قرار است که یک

حسابدار به درجه مشاوره مالی یا مشاوره مالیاتی صعود نماید ، نیازمند به این است که بداند

که در شرکت هایی که کار انجام می دهد، چه وظایفی دارد که پس از رسیدن به آن وظایف

و انجام دادن وظایف به خوبی ، به آن مرحله دست پیدا کند.

آنچه یک حسابدار خوب باید بداند

به طور خلاصه ، وظیفه اصلی یک حسابدار ، کمک به شرکت ها در جهت پیشرفت است

.یعنی این که صرفاً با ثبت اسناد ، نمی توان به وظیفه اصلی حسابدار دست پیدا کرد بلکه

با ارائه گزارشات به موقع و کمک به کارفرما برای سیاست گذاری های مالی می تواند این

وظیفه را تبیین نماید .

بنابراین وقتی که یک حسابدار ، وظیفه خود را در شرکت به خوبی انجام می دهد ، حال

برای رسیدن به اهداف ، نقشه خود را اجرا می کند یعنی همانطوری که در هر کاری نیاز

است که از پله اول و قدم های اول شروع کرد ، یک حسابدار هم باید شرکتهای مختلف با

فعالیت های مختلف را پشت سر گذاشته و بعد از آن به گام های بالاتر فکر کند . بنابراین می

توان گفت اولین چیزی که یک حسابدار باید بداند ، داشتن اهداف ، و شناخت وظیفه خود و

داشتن نقشه برای رسیدن به پیشرفت می باشد.

برچسب:آنچه یک حسابدار باید بداند.آنچه یک حسابدار خوب باید بداند .آنچه که یک حسابدار

باید بداند.هر آنچه یک حسابدار باید بداند.