آموزش و تعریف حسابرسی

حسابداران برتر » خدمات حسابداری » آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصويری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
محتوای کارگاه آموزش حسابرسی
انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن
حسابرس مستقل،حسابرس داخلی وبازرس قانونی
ضرورت حسابرسي و تعريف حسابرسي
استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
عوامل موثر بر قضاوت حسابرس
هدف حسابرسی صورت های مالی
انواع گزارشات حسابرسی وانواع آیين رفتار حرفه اي
مسئوليت حسابرسان در قبال صاحبكار و اشخاص ثالث
سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی
مفاهیم و روشهای نمونه گیری در حسابرسی
روشهاي لازم در شرایط احتمال تحريفات
توصيف نقش کاربرگهاي حسابرسي
خطرات ذاتي و کنترل آنها
انواع کاربرگ ها
مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،کلیه علاقه مندان به حسابرسی
تسهیلات این دوره:
زیر نظر مستقیم مدیر و مشاور مالی مجرب
انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف
انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره
تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%
تهيه يك نسخه كامل صورتهاي مالي مطابق نمونه نشريه ۱۶۶ سازمان حسابرسي
انجام case study
شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام: ۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”green” size=”small” icon=”pencil” text=”پیش ثبت نام” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://hesabdaresabz.co/?page_id=2328″]

آموزش حسابرسی.آموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسی.آموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیر.