آموزش و تعریف حسابرسی

2020-03-16T14:20:45+03:30

آموزش و تعریف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصويری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

آموزش و تعریف حسابرسی

محتوای کارگاه آموزش حسابرسی

 • انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن
 • حسابرس مستقل،حسابرس داخلی وبازرس قانون
 • ضرورت حسابرسي و تعريف حسابرسي
 • استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي
 • حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
 • عوامل موثر بر قضاوت حسابرس
 • هدف حسابرسی صورت های مالی
 • انواع گزارشات حسابرسی وانواع آیين رفتار حرفه اي
 • مسئوليت حسابرسان در قبال صاحبكار و اشخاص ثالث
 • سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی
 • مفاهیم و روشهای نمونه گیری در حسابرسی
 • روشهاي لازم در شرایط احتمال تحريفات
 • توصيف نقش کاربرگهاي حسابرسي
 • خطرات ذاتي و کنترل آنها
 • انواع کاربرگ ها

مخاطبین دوره

 • حسابداران
 • مدیران مالی
 • فارغ التحصیلان حسابداری
 • مدیران شرکت ها
 • کلیه علاقه مندان به حسابداری

شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام 02188202357  و یا فرم پیش ثبت نام را پر نمایید

تسهیلات دوره

 • زیر نظر مستقیم مدیر و مشاور مالی مجرب
 • انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف
 • انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره
 • تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%
 • تهيه يك نسخه كامل صورتهاي مالي مطابق نمونه نشريه ۱۶۶ سازمان حسابرسي
 • انجام case study

دیدگاه خود را بنویسید