آموزش و تعریف حسابرسی

حسابداران برتر » خدمات حسابداری » آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی:

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصويری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
محتوای کارگاه آموزش حسابرسی:

 • انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن
 • حسابرس مستقل،حسابرس داخلی وبازرس قانون
 • ضرورت حسابرسي و تعريف حسابرسي
 • استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي
 • حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
 • عوامل موثر بر قضاوت حسابرس
 • هدف حسابرسی صورت های مالی
 • انواع گزارشات حسابرسی وانواع آیين رفتار حرفه اي
 • مسئوليت حسابرسان در قبال صاحبكار و اشخاص ثالث
 • سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی
 • مفاهیم و روشهای نمونه گیری در حسابرسی
 • روشهاي لازم در شرایط احتمال تحريفات
 • توصيف نقش کاربرگهاي حسابرسي
 • خطرات ذاتي و کنترل آنها
 • انواع کاربرگ ها

مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،کلیه علاقه مندان به حسابرسی
تسهیلات این دوره:
زیر نظر مستقیم مدیر و مشاور مالی مجرب
انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف
انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره
تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%
تهيه يك نسخه كامل صورتهاي مالي مطابق نمونه نشريه ۱۶۶ سازمان حسابرسي
انجام case study
شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام: ۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

دیدگاه خود را بنویسید