با ما تماس بگیرید | 88390282-021|info@bestaccir.com

آموزش و تعریف حسابرسی

//آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

۱۳۹۶/۸/۲۳ ۱۴:۵۳:۵۱بدون دیدگاه

آموزش و تعریف حسابرسی

آموزش و تعریف حسابرسی

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.
محتوای کارگاه آموزش حسابرسی
انواع حسابرسی از نظر ماهیت کار و زمان انجام آن
حسابرس مستقل،حسابرس داخلی وبازرس قانونی
ضرورت حسابرسی و تعریف حسابرسی
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
عوامل موثر بر قضاوت حسابرس
هدف حسابرسی صورت های مالی
انواع گزارشات حسابرسی وانواع آیین رفتار حرفه ای
مسئولیت حسابرسان در قبال صاحبکار و اشخاص ثالث
سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی
مفاهیم و روشهای نمونه گیری در حسابرسی
روشهای لازم در شرایط احتمال تحریفات
توصیف نقش کاربرگهای حسابرسی
خطرات ذاتی و کنترل آنها
انواع کاربرگ ها
مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،کلیه علاقه مندان به حسابرسی
تسهیلات این دوره:
زیر نظر مستقیم مدیر و مشاور مالی مجرب
انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف
انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره
تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%
تهیه یک نسخه کامل صورتهای مالی مطابق نمونه نشریه ۱۶۶ سازمان حسابرسی
انجام case study
شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام: ۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”green” size=”small” icon=”pencil” text=”پیش ثبت نام” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://hesabdaresabz.co/?page_id=2328″]

آموزش حسابرسی.آموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسی.آموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیآموزش حسابرسیر.