آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

کالای امانی کالایی است که معمولا شرکت های بازرگانی از شرکت های تولید کننده

یا از شرکت های بازرگانی یک سری کالا را نمی خرند و به صورت امانی می گیرند.

کالا را به صورت امانت می آورند و با توافقاتی که انجام شده است؛ اگر کالا فروش

رفت باید درصدی از فروش را به شرکت پرداخت نمود و اگر کالا فروش نرفت کالا امانی

است. به همین دلیل نمی توان گفت مو جودی کالا چون در تعریف کالا می گوییم که

کالایی که در انبار موجود است و به منظور فروش در شرکت موجود است و جزء دارایی

های شرکت محسوب می شود؛ ولی کالای امانی یک حساب واسطه است و  کالای

امانی را در قسمت دارایی ها نمی توان ثبت کرد چون اصلا خریدی صورت نگرفته است.

اگر خرید حتی به صورت نسیه انجام شود هم می توان در دارایی ها ثبت کرد و در

مقابل بدهی ایجاد شده است ولی در مقابل کالای امانی هیچ موردی ایجاد نشده است.

نمی توان ذکر کرد کالای امانی بستانکار  آن شرکت است؛ چون لزوما بابت کالای امانی

وجهی پرداخت نشده است. شرط این است که کالا تا زمان فروش به صورت امانی نزد شرکت

باقی بماند.

آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری-آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

نحوه ثبت در سیستم: به این صورت است که برای شرکت نرم افزاری را تهیه کنید تا

قابلیت ثبت کالای امانی را داشته باشد. قابلیت کالای امانی یعنی در سیستم یک فیلد

خرید و فیلد دیگر کالای امانی است؛ در گزینه کالای امانی نام شرکت؛ تعداد جنس امانی

را ثبت می کنیم ولی لزوما این را د ر تراز نمی آورد چون تراز دارایی را بر هم می زند؛ از

طرفی به مانند حساب های انتظامی ( یعنی چک داده شده نه به معنای بدهی بلکه

به عنوان تعهد) با آن برخورد می کند؛ حساب های انتظامی حساب هایی هستند که دریافت

و پرداخت اسناد ما را در نزد دیگران نشان می دهد؛ اما نه در ترازنامه جایی دارد و نه در

جای دیگر؛ بدون ماهیت است ولی نمی توان از آن صرف نظر کرد؛ چون باید آمار را نشان

داد. کالای امانی هم به این شکل است؛ نه دارایی محسوب می شود و نه بدهی؛ به

صورت امانت است تا زمانی که فروش رفته و یا برگشت داده  شود. بنابراین کالای امانی جزء

موجودی کالا محسوب نمیشود. اگر فروش رفت اول خرید را سند زده و سپس فروش را سند

می زنید. بعد از مرحله فروش کالای امانی وارد مرحله خرید می شود. بعد از فروش کالای امانی

وارد مرحله حساب انتظامی می شود.

آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری-آموزش وضعیت کالای امانی در حسابداری

زمانی که کالایی را از شرکت به صورت امانت می گیریم؛ تا زمانی که از آن کالا استفاده

نکردیم هیچ هزینه ای ندارد ولی زمانی که از کالا استفاده می شود باید بابت استفاده

از کالا نسبت به مدت زمان هزینه پرداخت کرد. در کالای امانی هیچ هزینه ای وجود ندارد

و زمان فروش کالا مبلغی بابت پورسانت به شرکت پرداخت می شود؛ چون از کالا هیچ استفاده

ای نشده است.

برای نمونه دستگاه میکسر؛ بسته به مدت زمانی که از دستگاه استفاده می شود؛ باید به شرکت

مربوطه طبق توافق هزینه پرداخت شود.

دیدگاه خود را بنویسید