آموزش های حسابداری مقدماتی

آموزش های حسابداری مقدماتی

2017-11-14T14:33:17+03:30

آموزش های حسابداری مقدماتی

آموزش های حسابداری مقدماتی

آموزش حسابداری مقدماتی

تعریف حسابداری:

حسابداری یعنی جمع آوری اطلاعات مالی،طبقه بندی،تفکیک و تجزیه و تحلیل و ثبت آن در دفاتر جهت ارایه گزارشات.

حسابدار کیست؟

به کسی اطلاق می شود که اطلاعات مالی را جمع آوری نموده وبا تحلیل اطلاعات وتجزیه آنها به فاکتور خرید ،فاکتورفروش ،فاکتور هزینه ،رسید دریافت وپرداخت ،اعلامیه های بانکی ،اقدام به صدور سند حسابداری می نماید.پس از صدورسند حسابداری دفاتر روزنامه ،کل ،معین ،تنظیم شده ودر نهایت از موارد انجام شده گزارشات حسابداری نظیرسود و زیان ،ترازنامه ،ترازآزمایشی وگزارش تک تک حساب ها نظیر حساب اشخاص ،حساب بانک ها ،چک دریافتی و پرداختی و ….ارائه می شود.بطور کلی مفهوم حسابداری در یک کلمه ؛(گزارشات )خلاصه می شود.

انواع شرکت ها از لحاظ حسابداری:

۱-شرکت خدماتی :شرکت هایی که از طریق ارائه خدمات ،درآمد کسب می کند .

مانند:آموزشگاه ها ،بیمارستان ها ،مترو و …..

۲-شرکت های بازرگانی :شرکت هایی که اقدام به خرید کالا نموده وبدون تغیر آن ها اقدام  به فروش کالا می نمایند .

مانند:فروشگاه ها ،بنگاه های خودرو و …..

نکته !!شرکت هایی که از خارج کشورکالا واردمی نمایند به شرکت های بازرگانی خارجی مشهور هستند.

۳-شرکت های پیمانکاری:شرکت هایی که با عقد قرار داد برای کار فرمایان خدماتی را ارائه نموده و در ازای ارائه صورت وضعیت کسب درآمد می نمایند.

مانند:شرکت های پیمانکاری وزارت نیرو،سازمان تامین اجتماعی و ……

۴-شرکت های تولیدی :به شرکت هایی گفته می شود که تغییراتی روی مواد و کالا انجام داده و درغالب کالای جدید بفروش می رسانند.

مانند:شرکت ایران خودرو ،شرکت تاژ و …….

۵-شرکت های دولتی :به شرکت هایی اطلاق می شود که متعلق به دولت بوده و حسابداری آن با چهار شرکت فوق بطور کامل متفاوت است .

مانند:شرکت نفت ،شرکت مخابرات و…..

انواع گزارشات :

گزارشات درون سازمانی:گزارشاتی که به مدیرات شرکت ،پرسنل و افراد داخلی شرکت ارائه می شود گزارشات درون سازمانی می باشد.

گزارشات برون سازمانی:به گزارشاتی که به افراد ذینفع در خارج از شرکت داده می شود .

مانند :گزارش به سازمان امور مالیاتی ،سازمان تامین اجتماعی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و افراد خارج از شرکت گفته می شود.

معادلات اساسی حسابداری:

طبق این معادله دارایی هر شرکتی حاصل (سرمایه )بدهی آن شرکت به دیگران می باشد.

دارا یی = بدهی +سرمایه

بدهی       +         سرمایه

دارایی

وام ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           ۱-۱۰۰,۰۰۰

                                     ۲-۲۰۰,۰۰۰

                                 ۳-۵۰,۰۰۰                  

 

                ۱۰۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۰۰ ۱-صندوق

۲-بانک ۲۰۰,۰۰۰

+۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۱۵۰,۰۰۰

 

 

مثال:

۱-موسسه آلفا با موجودی نقد ۱۰۰۰۰۰ ریال افتتاح گردید.

۲-موسسه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال در حساب بانک واریز نمود.

۳-یک دستگاه خودرو به ارزش ۵۰۰۰۰ ریال به شرکت اضافه گردید.

۴-شرکت حدود ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال وام گرفت و این مبلغ به حساب بانک واریز شد.

۵-شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال از بانک به صندوق واریز نمود.

۶-خودرو شرکت به همان مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فروخته شد و وجه آن به حساب بانک واریز گردید

بدهی ها:بدهی شرکت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد و شامل دو گروه بدهی های جاری و بدهی های بلند مدت می باشد.

بدهی های جاری:بدهی هایی که ظرف یک سال مالی تسویه می شود بدهی جاری و اگر تسویه آن بیش از یک سال مالی می باشد بدهی بلند مدت است .

بدهی های جاری و بلند مدت شامل سر فصل حسابداری( در سطح حساب کل)  زیر است :

۱-اسناد پرداختنی :به چک های پرداختنی به دیگران گفته می شود .

۲-حساب پرداختنی :بدهی شرکت  به دیگران در صورتی که هیچ چیزی دریافت نشده باشد(اعتباری).

۳-پیش دریافت ها:وجوهی که دریافت نموده ایم تا در آینده کالا یا خدماتی ارائه نمائیم .

۴-جاری شرکاء:سر فصلی است که صاحبان شرکت با این حساب بدهکار یا بستانکار می شوند.منظور این است که شرکاء شرکت اگر وجهی را به شرکت واریز نمایند از شرکت بستانکار (طلبکار )می شوند ،اگر وجهی را از شرکت برداشت نمایند (بدهکار )می شوند.

وام وتسهیلات :از این حساب زمانی استفاده می شود که شرکت از بانک ها وام دریافت کند.

سرمایه :منظور آورده های نقدی و غیر نقدی زمان تاسیس شرکت می باشد.

آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.آموزش های حسابداری مقدماتی.

دیدگاه خود را بنویسید