آموزش نصب سپیدار سیستم

آموزش نصب سپیدار سیستم

حسابداران برتر،نماینده رسمی شرکت سپیدار سیستم  جهت رفاه حال کارآموزان خود،فیلم آموزش مراحل نصب نرم افزار سپدار همکاران سیستم که توسط شرکت سپیدار آماده گردیده را بصورت زیر تقدیم مینماید.توصیه میگردد حتما قبل از نصب و استفاده از نرم افزار آموزشی سپیدار سیستم بدقت فیلم زیر را ملاحظه فرمایید: