آموزش نرم افزار رافع جلسه دوم

حسابداران برتر » آموزش نرم افزار رافع جلسه دوم
آموزش نرم افزار رافع جلسه دوم2018-12-29T16:04:25+03:30

جلسه دوم نرم افزار رافع

باسلام
جهت شرکت در آزمون ابتدا از اینجا وارد شوید.و مجددا به این صفحه باز گردید.

این نکات را قبل شروع آزمون مدنظر داشته باشید:

تا قبل از آمادگی کامل از انجام آزمون صرفنظر نمایید.

هرگز آزمون هرجلسه را به تعوق نیاندازید.

آزمون قابل اصلاح نمیباشد.

هرجلسه شامل یک آزمون میباشد.

صدور مدرک کارآموزی منوط به تکمیل کلیه آزمونهای دوره خواهد بود.

نمره قبولی دوره کسب حداقل 50درصد آزمونها میباشد.