آموزش نرم افزار رافع جلسه اول

حسابداران برتر » آموزش نرم افزار رافع جلسه اول
آموزش نرم افزار رافع جلسه اول2018-12-29T16:04:07+03:30

جلسه اول نرم افزار رافع

با سلام
جهت شرکت در آزمون ابتدا از اینجا وارد شوید.و مجددا به این صفحه باز گردید.

این نکات را قبل شروع آزمون مدنظر داشته باشید:

تا قبل از آمادگی کامل از انجام آزمون صرفنظر نمایید.

هرگز آزمون هرجلسه را به تعوق نیاندازید.

آزمون قابل اصلاح نمیباشد.

هرجلسه شامل یک آزمون میباشد.

صدور مدرک کارآموزی منوط به تکمیل کلیه آزمونهای دوره خواهد بود.

نمره قبولی دوره کسب حداقل 50درصد آزمونها میباشد.