آموزش نحوه حسابداری فست فود ها

آموزش نحوه حسابداری فست فود ها

2018-09-06T16:40:44+04:30

آموزش نحوه حسابداری فست فود ها

آموزش نحوه حسابداری فست فود ها

زمانی که از رستوران ها نام می بریم بحث بسیار گسترده ای است و یکی از سخت ترین

حسابداری ها، حسابداری رستوران است، به دلیل این که اقلام و تنوع مواد در آن بسیار

زیاد است و پیچیدگی تلفیق این مواد و انواع غذاهایی که در آن جا طبخ می کنند و هدف

از قیمت تمام شده این است که بدانیم هر پرس غذا چه میزان هزینه داشته است و

این مسأله بسیار پیچیده است. برای نمونه رستورانی 10 نوع غذا طبخ می کند و اگر رستوران

برای تمام مدل های غذا یک سیکل یکسان را از مواد پیش می برد، خیلی راحت بود اما می دانیم

که برای تهیه یک مدل غذا میزان مواد متفاوت است و حقوق آشپز باید به نسبت تهیه هر

غذا در نظر گرفته شود اما این کار بسیار دشواری است و این به دلیل تنوع و فراوانی

مواد اولیه برای تهیه غذاست به همین علت یکی از سخت ترین حسابداری هاست. آموزش

نحوه حسابداری فست فود ها در مقابل رستوران، حسابداری فست فود راحت تر است،

چون تنوع مواد اولیه کمتر و تقریبا برابر است، با تلفیق 4 یا 5 قلم مواد اولیه غذاهای

فست فود آماده می شود. بزرگترین مورد در کشور ما این است که مدیران با قیمت

تمام شده عدم آشنایی دارند و اصلا نمی دانند قیمت تمام شده یک محصول یعنی چه؟

مخصوصا اصناف که به صورت ذهنی می توانند این مورد را محاسبه کنند، اما اگر

از لحاظ حسابداری وارد عمل شوید، به مانند این است که سنگ جلوی پایشان انداختید

و نمی توانند کار را انجام دهند، چون بینش آن ها بینش یک حسابدار نیست. به

عنوان حسابدار باید زمانی مسأله ای را مطرح کنید که شدنی باشد. ممکن است

در جایی که امکان اجراء وجود ندارد حسابدار دچار مشکل شود و تا مرز اخراج

پیش رود. آموزش نحوه حسابداری فست فود ها آن مسأله ای که الان در فست

فود ها اتفاق می افتد میزان فروش، صندوق و هزینه های آن هاست و در همین

حد. در سیستم های این شکلی صنفی عمدتا بازرگانی کار می کنیم، چون نمی شود

پیاده سازی کرد و مستلزم هدایت و درآوردن حساب ها و خرید و فروش هاست.

بازرگانی شاید ممکن باشد یک پله عقب تر بروید، یعنی زمانی که می گوییم بازرگانی

یعنی یک سری کالا باید در انبار وارد شود، برای نمونه در رستوران سوسیس و کالباس

و.. در قسمت خرید ثبت کردید و در قسمت فروش باید بریم در بحث خدماتی، در

سیستم مکانیزه باید برای ورود و خروج کالا فاکتور زده شود و هزینه و درآمد وجود

دارد که در آن انواع گزارش ها را ثبت می کنیم و گزارش فروش را از قسمت تفضیلی

مشخص کرده و به تفکیک گزارش را اعلام می کنیم. آموزش نحوه حسابداری فست

فود ها در بحث نقدینگی موضوع قدری مشکل است چون با توجه به وجود نقدینگی

متفاوت مثلا نقدی یا کارت خوان باید تمامی این موارد توسط حسابدار تفکیک شود.

مرتب کردن میزان فروش و نقدینگی یکی از وظایف صندوقدار است که به درخواست

حسابدار انجام می شود. اگر امکان تبدیل واحد توسط نرم افزار وجود نداشت به

روش خدماتی درآمد و هزینه را مشخص می کنید.

دیدگاه خود را بنویسید