آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

2019-06-17T15:08:23+04:30

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

هر دارایی ثابتی به غیر از زمین به طور مساوی که روش مستقیم یا نزولی مستهلک می شود. طبیعتا زمانی که با یک رقمی شروع می کنیم و سال به سال از دارایی کم می کنیم، سال آخر به رقمی می رسیم که اگر عینا آن رقم را قرار دهیم، در واقع ارزش استهلاک انباشته با بهای تمام شده برابر می شود و زمانی که این دو از هم کم می شود، نتیجه می شود صفر که عملا در صورت های مالی جایی ندارد.

برای نمونه اموال و اساسه داشتیم به رقم 12 میلیون و سال به سال برای این استهلاک در نظر گرفتیم و سال آخر رقم شده بود 11 میلیون و الان کافیست 1 میلیون آخر را بزنیم و بشود 12 میلیون، پس این دو می شود صفر، صفر در صورت های مالی جایی ندارد و یعنی حساب دارایی ثابت را از صورت های مالی خارج کردم.

خارج کردن این به معنی این است که هیچ جایگاه و آماری در شرکت ندارد. حال اگر خودرو یا اموال و اساسه و یا هر موردی می تواند باشد و اگر مفقود شود و یا هر اتفاقی بیافتد، ما در صورت های مالی نمی توانیم کاری انجام دهیم و این مسأله کاملا اشتباه است. باید چه کار کرد که هم استهلاک سند زده شود و هم وجود را در صورت های مالی حفظ کنیم؟ برای این کار استهلاک سرمایه سال آخر را منهای یک ريال در نظر می گیریم، یعنی اگر مبلغ 1 میلیون به مثال بالا اضافه شود مبلغ بسته می شود و به جای یک میلیون رقم 999.999.000 را می زنیم، یعنی یک ريال کمتر، جمع استهلاک انباشته می شود 11.999.999 ريال که فاصله این دو می شود یک ریال که از نظر حسابداری هیچ ارزشی ندارد این یک ريال اما توانستیم به این وسیله وجودشان را در صورت های مالی حفظ کنیم.

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

خلاصه مطلب این که اگر ما به سال آخر دارایی می رسیم و باید استهلاک بزنیم، سال آخر هر رقمی که استهلاک می شود یک ريال کمتر ثبت می کنیم که فاصله بین استهلاک انباشته و بهای تمام شده می شود یک ريال که به این صورت بهای تمام شده را در صورت های مالی حفظ کردیم.

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

برخی از شرکت ها روی دارایی خود لیبل می چسبانند و این لیبل ها به این معنی هست که هر دارایی یک کدی دارد و این کد را از نرم افزار می گیرد و بنابراین این شماره و کدها آدرس این اموال و اساسه هست.

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

اگر عملا کالا ارزش اسقاطی را طی کرده و هیچ ارزشی ندارد و اگر فروختیم که از نظر حسابداری هیچ ارزشی ندارد اما به قیمت بالا به فروش رفته است، این مورد در واقع از نظر حسابداری همه مبلغ می شود سود، یعنی استهلاک انباشته با دارایی تقریبا یکی است و هر مبلغی که دریافت شده می شود سود حاصل ار دارایی و از نظر ثبت فروش مانند آن ثبت هایی است که در قسمت های قبلی حسابداری موجود است.

آموزش نحوه ثبت حسابداری استهلاک انباشته

 اگر دارایی استهلاک انباشته را طی کرده و از نظر حسابداری ارزشی ندارد، حال آن به یک رقمی به فروش رفته است و کل رقم می شود سود که در دفاتر ثبت می شود.

دیدگاه خود را بنویسید