آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

2018-08-23T20:00:47+04:30

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری

به طور کلی اسناد و مدارک حسابداری توسط حسابداری که حرفه ای باشد هر چند

ارتباطی به کار حسابداری ندارد، ولی در واقع سلیقه ای که حسابدار برای تحریر دفاتر

و بایگانی کردن به کار می برد، نشان دهنده حرفه بودن یا نبودن حسابدار می باشد.

حسابداری که بی نظم باشد، تمام اسنادی که بایگانی کرده از پس و پیش دفتر تمامی

اسناد و مدارک زده بیرون و نامرتب است ولی یک شخص به عنوان حسابدار منظم و

حرفه ای باید طوری عمل کند زمانی که دفاتر را مشاهده می کنیم پس و پیش اسناد از

دفتر بیرون نزده باشد و کاملا مرتب و یکدست و یکسان باشد. دفاتر ضمیمه هم دارند

و در پشت هر سند ضمیمه مربوط به آن سند در پشت سند چسبیده شده است .

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری سند سود و زیان و سند ترازنامه را که

بسته می شود، هیچ ضمیمه ای ندارد. تمامی  اسناد به صورت مرتب بایگانی شده،

طوری که ضمائم از کادر سند بیرون نزده و به صورت مرتب بایگانی شده است و در

نهایت شما یک صفحه سند را می بینید. روکش  کردن اسناد بستگی به شرکتی دارد

که حسابدار در آن مشغول به کار است.

برای مرتب سازی اسناد و دفاتر حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات و … از یک رویه ثابت برای بایگانی

استفاده می کنیم، طوری که سوراخ های ایجاد شده توسط دستگاه پانج در اسناد همگی

باید از تنظیم یکسان باشد و تمامی اسناد باید از نظر عمودی و افقی یکسان قرار گیرد.

آموزش نحوه بایگانی کردن اسناد حسابداری تمامی این ظرائف در کار حسابداری بدست

می آید و این نشان دهنده حرفه ای بودن حسابدار است. زمانی که زونکن را برای

حسابرس یا ممیز دارایی تحویل می دهید در نگاه اول از زونکن مدارک مشخص

می شود که کار توسط شخص ماهر یا بی تجربه انجام گرفته است و از شکل ترتیب

اسناد در دفاتر پی به مهارت کار حسابدار می برد.

دیدگاه خود را بنویسید