آموزش راه های کنترل در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » آموزش راه های کنترل در حسابداری

آموزش راه های کنترل در حسابداری

آموزش راه های کنترل در حسابداری

آموزش راه های کنترل در حسابداری:

به طور کلی یکی از راه های کنترل درست بودن کار حسابداری، تراز آزمایشی است. اگر ماهیت ها اشتباه ثبت شده باشد، زمانی که تراز آزمایشی را بگیرید، ماهیت هایی مثل صندوق، هزینه و بانک، همگی باید مانده بدهکار باشد و حساب پرداختنی باید بستانکار باشد.

اگر حساب ها به این صورت نباشد، حسابدار ماهیتا اشتباه کرده است.

مگر اشتباه حسابدار فقط به ماهیت است؟

آموزش راه های کنترل در حسابداری :

باید چه کار کرد که کنترل ها درست باشد و هیچ وقت حسابدار دچار اشتباه نشود؟ در واقع حسابدار باید تمام و کمال دقت کند، مواردی را که می توان کنترل کرد، برای تک تک حساب ها:

آموزش راه های کنترل در حسابداری :

حساب بانک: حسابدار همیشه باید به طور روزانه پرینت بانکی را بگیرد و مانده های بانک را کنترل کند، ورودی ها و خروجی ها با پرینت بانکی، اگر ورودی را در پرینت بانکی داریم و در سیستم نداریم ، پس مستلزم اصلاح است و اول بلید بدانیم ورودی برای چه بوده، یا به حسابدار اطلاع داده نشده و یا از قلم افتاده است.

قبل از شروع کار در طول روز بانک را باید تراز کرد و مانده باید عینا از نظر ورودی و خروجی و مانده مثل پرینت بانکی است و اگر نبود در قسمت اصلاحات، بعد از تحقیق درباره اینکه هزینه مربوط به کدام قسمت است، اصلاح حساب بانک زده و ثبت اصلاحی را می زنیم.

آموزش راه های کنترل در حسابداری:

حساب صندوق: اگر شرکت صندوقدار بود، با اعمال این روند که هر روز باید به حسابدار گزارش مانده بدهد، به صورت خودکار مانده با صندوق چک می شود. اگر مانده مغایر بود، اول باید سندها توسط حسابدار چک شود که درست زده شده یا نه؟ اگر اشتباه باشد باید اصلاح شود و اگر صندوقدار اشتباه انجام داده بود، مستلزم این است که اصلاح کند.

آموزش راه های کنترل در حسابداری حساب دریافتنی:

یعنی طلب ما از دیگران، زمانی که مکرر صورتحساب برای مشتری ارسال می کنیم، طبق رویه هر ده روز یک بار به مشتریان صورتحساب اعلام می کنیم، خود مشتری زمانی که حساب ها را چک می کند، به شما اعتراض می کند. در نهایت حسابدار، حساب شخص مربوطه را چک می کند.

چک: چک های دریافتی دو حالت دارد یا چک ها در کنار صندوق است و یا در حساب بانکی می باشد. برای گرفتن موجودی چک ها باید فیش های بانکی را کنترل کنید، در واقع فیش اهرم کنترلی است و چک هایی که در صندوق موجود است باید در دفتر چک ثبت شود و به شرطی که مراوده چک زیاد باشد. یکی از اهرم های کنترلی دفتر چک می باشد.

اگر چک ها اشتباه ثبت شده باشند، بر اساس اعلامیه های بانکی اشتباه مشخص می شود، برای نمونه برای چک مشتری یک صفر جا به جا شده است و در بانک مشخص می شود که اشتباه در کجا بوده است.

دیدگاه خود را بنویسید