آموزش حسابداری ویژه بازار کار ۱۰۰%عملی و کاربردی

آموزش حسابداری ویژه بازار کار ۱۰۰%عملی و کاربردی

1401-01-23T08:34:42+04:30

آموزش حسابداری ویژه بازار کار ۱۰۰%عملی و کاربردی است .این دوره کارا و مفید برای افرادی که میخواهند در حرفه حسابداری وارد شوندبسیار کارا و مفید میباشد.آموزش حسابداری ویژه اشتغال نام دیگر این دوره است .و شامل کارگاه آموزش حسابداری عملی است که برای افراد جویای کارطراحی گردیده است.محتوای این دوره شامل:

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

okآموزش حسابداری شرکتهای خدماتی 

okآموزش حسابداری شرکتهای  بازرگانی

okآموزش نرم افزار هلو

okآموزش نرم افزار های بیمه

okآموزش نرم افزار های مالیات

okآموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

okآموزش حسابداری حقوق و دستمزد

okآموزش حسابداری مالیاتی

okآموزش راههای اشتغال و ارتقاء درحسابداری

okانجام پروژه های مالی متعدد

تسهیلات دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار:

okارائه رایگان 60ساعت فیلم آنلاین به کارآموزان okارائه 60ساعت جلسه رفع اشکال آنلاین okارائه نرم افزار های حسابداری 

okارائه مدرک حسابداری از طرف شرکتokارائه نرم افزارهای شبیه سازی شده الکترونیکی

okارائه تضمین برای یادگیری دورهokارایه مشاوره کاری به کارآموزان شاغل

okآموزش ورود به بازار کار و ارتقاء در این حرفه 

 

 

        جزئیات بخش اول دوره:

اصول و مبانی حسابداری کاربردی  و عملی

معرفی انواع حسابها در سطح های  مختلف 

شناخت ماهیت انواع سرفصلهای حسابداری

تهیه و تنظیم سند حسابداری بصورت دستی 

آموزش نحوه  تحریر  دفاتر روزنامه  و  کل

شناسائی موارد علی الراس در دفاتر قانونی

ارائه انواع  گزارشات از  روی دفاتر  قانونی

انجام پروژه ثبت سند و دفاتر روزنامه وکل

تهیه صورت  سود و زیان شرکتهای خدماتی

تهیه صورت ترازنامه در  شرکتهای خدماتی

تهیه انواع  تراز آزمایشی شرکتهای خدماتی

تجزیه وتحلیل انواع گزارشات درحسابداری

 

جزئیات بخش دوم دوره:

آموزش سرفصل های شرکتهای بازرگانی

آموزش حسابداری شرکتهای در بازرگانی

ثبت و صدور اسناد درشرکتهای بازرگانی

آموزش عملیات خرید وفروش و  انبارها

انجام  آموزش حسابداری بروشهای نقدی و تعهدی

تحریر و تنظیم  دفتر کل ،دفتر روزنامه،دفتر معین

آموزش حسابداری بازرگانی بروش دائمی و ادواری

ارائه  انواع  گزارشات مالی وحسابداری در مدیریت

تهیه صورت سود و زیان شرکتهای بازرگانی

تهیه صورت ترازنامه در  شرکتهای بازرگانی

تهیه انواع تراز آزمایشی شرکتهای بازرگانی

تجزیه تحلیل گزارشات حسابداری بازرگانی

آموزش نرم افزار سپبدار همکاران سیستم
آموزش نرم افزار هلو

بخش سوم

آموزش نرم افزار رافع شامل:

 آموزش استقرار نرم افزار رافع ۷

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

صدور انواع سنددستی ومکانیزه

ثبت انواع فاکتور خرید و فروش

عملیات چکهای دریافتی پرداختی

عملیات مربوط به انبار وانبارداری

آموزش حسابداری داراییهای ثابت

اصلاحات در انواع اسنادو فاکتور

ارائه انواع گزارشات درحسابداری

 

 

آموزش نرم افزار سپیدارشامل:

استقرار و راه اندازی اولیه نرم افزارحسابداری سپیدار

ورود اطلاعات پایه و سند افتتاحیه  نرم افزار سپیدار

معرفی سرفصلها و کدینگ های حسابداری در نرم افزار 

اصلاح و بستن حسابها در نرم افزار حسابداری سپیدار

ثبت فاکتور خرید ، فروش ، برگشت از خرید و فروش

ثبت انواع اسناد حسابداری بصورت دستی و اتوماتیک

آموزش حسابداری خزانه ، عملیات دریافت و پرداخت

نحوه ارائه انواع گزارشات مالی ، مالیاتی و مدیریتی

نحوه تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان،خام نمودن برنامه

آموزش نرم افزار هلو شامل:

استقرار و راه اندازی اولیه نرم افزار حسابداری هلو

نحوه تعریف شرکتهاو سال مالی متعدد در نرم افزار 

ورود اطلاعات پایه وسند افتتاحیه درنرم افزار هلو

معرفی سرفصلها و کدینگ حسابداری در نرم  افزار

اصلاح و بستن حسابها در نرم افزار حسابداری هلو

آموزش انواع ثبت فاکتور خرید ، فروش ،برگشتیها 

تعریف انواع کسورات و اضافات برای فاکتور ها 

آموزش حسابداری خزانه(عملیات دریافت پرداخت)

ارائه انواع گزارشات حسابداری در سطوح مختلف

 

پیش ثبت نام حسابداری
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

جزئیات بخش سوم

قوانین مربوط سازمان بیمه تامین اجتماعی

قوانین مالیاتی مربوط به حقوق و دستمزد

قوانین عمومی وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با نرم افزارحقوق سپیدار

تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی به صورت آنلاین و آفلاین

تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق به صورت آنلاین و آفلاین

آموزش حسابداری مالیاتی

جزئیات بخش چهارم

قوانین مربوط جرائم و معافیتهای مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی (پروژه )

 ارائه دهنده اظهارنامه غیر آنلاین جهت تمرین

 

 

قوانین مربوط جرائم و معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده

آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده همراه با پروژه

 ارائه دهنده اظهارنامه ارزش افزوده غیر آنلاین جهت تمرین

 

 

قوانین مربوط جرائم و معافیتهای معاملات فصلی ماده169

آموزش تهیه و تنظیم لیست معاملات فصلی بصورت آفلاین

آموزش تهیه و تنظیم لیست معاملات فصلی بصورت آنلاین

 

 

پیش ثبت نام حسابداری

 

در تصمیمات اخیر ،جهت بالابردن بازدهی ۳آیتم به این دوره بینظیر اضافه گردید:

۱-آموزش نرم افزار سپیدار سیستم:با توجه به نیاز بازار ،آموزش حرفه ای نرم افزار سپیدار زیر گروه نرم افزار همکاران سیستم

۲- افزایش مدت آموزش :مدت آموزش از 56ساعت به 120ساعت افزایش یافت

۳-آموزش تکنیکهای ورود به بازار کار :رزومه نویسی،نحوه مصاحبه و سایر تکنیکهای لازم توسط مشاور ارشد مالی

توصیه های مهم

برای اشتغال در حوزه حسابداری ،لازم است علوم کاربردی و مورد نظر کارفرما فرا گرفته شود.

رشته حسابداری از نظر اشتغال در صدر همه رشته ها قرار دارد چون همه شرکتها موسسات،سازمانها،ارگانها و حتی فروشگاهها هم به حسابداری نیاز دارند.

آینده شغلی رشته حسابداری بسیار روشن است .هر روزه تعداد شرکتهایی که ثبت میشوند رو به رشد است و هریک از ایشان نیاز به حسابداردارند.شرکتهایی که در حال توسعه

هستند نیزبه به جمع تقاضا کنندگان حسابدار اضافه میشوند این بازارآنقدرظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه بازار کار آشنا باشد بیکارنخواهدماند.

مشکل بیکاران رشته حسابداری عمدتا نداشتن دانش کاربردی است.از آنجاکه فاصله دانش تئوری و دانشگاهی با عملی بسیار زیاد است بنابراین صرفا با معلومات دانشگاهی

نمیتوان وارد حوزه اشتغال گردید.

حال سوال بسیاری از افراد مبتدی اینجاست که :

از کجا شروع کنم؟

در پاسخ باید گفت که حسابداری هم مانند همه حرفه ها باید از پله اول شروع شود. که اصولا به آن آموزش حسابداری مقدماتی گفته میشود.البته منظور حسابداری مقدماتی

کاربردی است.

منظور از حسابداری کاربردی اینست که ،کارآموز حسابداری بتواند پس از دوره حسابداری شرکت را در سطح مقدماتی انجام دهد.

بعضی از افرادبدون علوم کاربردی توقع استخدام  دارند.بسیار هستند که با شرکت ما تماس میگیرندکه بعنوان کارآموز و رایگان به استخدام درآیند!!!! در واقع توقع دارند

حین کار کردن آموزش ببینند و این عملا بعید بنظر میرسد.

آموزشگاه حسابداران برتر برای افرادی که بتازگی میخواهند وارد کار حسابداری شوند دوره حسابداری کاربردی را با شرایط ویژه و منحصر بفرد را طراحی کرده و با استفاده

از تجربه چندین ساله در امر آموزش حسابداری و خدمات حسابداری و حسابرسی به شرح فوق در اختیار قرار این عزیزان قرار میدهد.

بدون دارا بودن اطلاعات کاربردی بدنبال کار بودن جز اتلاف وقت و سرخوردگی بهره ای بهمراه نخواهد داشت.چون بعید بنظر میرسدبه افراد بدون آموزش حسابداری کار مالی

سپرده شود.

کارفرما برای اینکه امور مالی خود را به یک فرد متخصص بسپارد،اقدام به استخدام حسابدار میکند .فلذا فرد جویای کار باید با آموزش حسابداری عملی و داشتن اطلاعات

مورد نیاز کارفرما وارد عرصه بازار کار حسابداری شود.

و بهترین ،ساده ترین،وسریعترین راه برای اخذ اطلاعات مالی کاربردی ،آموزش حسابداری نزد مدیران مالی مجرب میباشد.

این آموزشگاه حسابداری معتبر،فرصت رسیدن به دانش کاربردی فراهم نموده و اقدام به تربیت حسابدار مینماید.

توصیه به آموزش حسابداری جهت افراد جویای کار و فارغ التحصیلان

توصیه مدیریت حسابداران برتر به گروههای مختلف مدیران

مدیران آگاه همیشه برای تصمیم گیری در سیاست کار خود نیازبه گزارشات مالی دارند.

در واقع برای اینکه یک مدیر با تصمیم گیری درست در جهت پیشرفت شرکتش گام بردارد بایستی از گزارشات مالی حسابدار استفاده نماید.

داشتن حسابدارمتخصص و وارد همیشه دغدغه کارفرمایان بوده وهست ولی اکثر کارفرمایان از این نکته غافلند که برای استفاده ازامکانات حسابداری داشتن حسابدار خوب

کافی نیست بلکه یک مدیر خود نیز نیازبه دانش مالی از راه آموزش حسابداری دارد تا بتواند ازگزارشات مالی استفاده نماید.

بنابراین به مدیران واحد های اقتصادی توصیه اکید میگردد از این دوره آموزش حسابداری جهت پیشرفت کاری خود و جلوگیری از خسارات احتمالی بهره مند شوند

توصیه به دانشجویان حسابداری

خیلی اوقات این سوال برای دانشجویان حسابداری پیش میاید ،که آیا ما الان آموزش حسابداری کاربردی را تجربه کنیم یا پس از فارغ التحصیلی؟

پر واضح است که فرد پس از فارغ التحصیل شدن باید این دوره آموزش حسابداری کاربردی را سپری کند تا براحتی وارد بازار کار شود.از اینرو دانشجو میتواند همزمان با تحصیل خود دوره عملی آموزش حسابداری را نیز تجربه کند ،چه بسا در حین دوره آموزش حسابداری هم مشغول به کار شود.

و پس از اتمام تحصیلات دغدغه کار نداشته و همزمان سابقه خوبی هم کسب نموده است .چون شرکتهای زیادی هستند که بدلیل حجم پایین کاری ،به حسابدار نیمه وقت یا پاره وقت نیاز دارند،

که مناسب با وضعیت دانشجویان هست و دانشجو با یک مدیریت صحیح زمان میتواند هم کار کند و ادامه تحصیل دهد.پس دانشجویان این فرصت ممتاز را از دست ندهند و در این آموزشگاه حسابداری در تهران تخصصی به کسب تجربه عملی بپردازند.

توصیه به علاقمندان حرفه حسابداری

این فرصت برای همه افراد وجود دارد که به یادگیری و آموزش حسابداری ویژه بازار کار بپردازند.این فرصت فقط به افرادی که مدرک حسابداری دارند

مجموعه ما پس از چندین سال انجام خدمات مالی و حسابداری و همزمان آموزش حسابداری و بعنوان اولین نفراتی که از سال ۸۷ اقدام به برگزاری آموزش حسابداری ویژه بازارکار با توجه به نیاز کارفرمایان نموده ،

این آمادگی را دارد که با تجربه افزون تر، به روشی ساده و منحصر بفرد افراد مراجع را بعنوان حسابدار تربیت و به جامعه اقتصادی معرفی نماید.تا کنون اشخاص زیادی اعم از حقیقی یا حقوقی از دوره های مختلف این مرکز بهره مند گردیده اند.،تعلق ندارد .

چون مباحث آموزش حسابداری کاربردی بطور کامل با مباحث تئوری و دانشگاهی تفاوت دارد . و این آموزشگاه حسابداری به همه افراد،منجمله افرادی که از حرفه حسابداری هیچ آگاهی ندارد،این تضمین را میدهد که پس از شرکت در این دوره میتواند بعنوان حسابدار در شرکتهای خدماتی و بازرگانی مشغول بکار شود.

 

سوالات آموزش حسابداری ویژه بازار کار

سوالات دیگری دارید؟

مشاورین ما آماده پاسخگویی تلفنی شما عزیزان هستند., 02191303264
نحوه کارآموزی به چه صورت است؟1401-01-23T08:40:07+04:30

کارآموزی بصورت استفاده از 60ساعت ویدیوی آنلاین و 60ساعت جلسه رفع اشکال آنلاین میباشد.

مزایای حسابداران برتر در چیست؟1397-06-29T13:24:16+04:30

از جمله مزایای این مجموعه :سابقه 10ساله آموزش حسابداری ویژه بازار کار،روش منحصر بفرد،تضمین 100%،تدریس توسط مدیر مالی

کسی که آموزش حسابداری ندیده چطور کار انجام میدهد؟1397-06-29T13:00:37+04:30

در واقع این کارآموزی همراه با آموزش حسابداری است که به گونه ای منحصر بفرد و توسط مدیر مالی مجرب انجام میشود

آیا کسی که از حسابداری هیچ چیز نمیداند،هم میتواند یاد بگیرد؟1397-06-29T12:59:36+04:30

با توجه به تجربه چندین ساله، آموزش حسابداری در این مجموعه ۱۰۰%تضمینی است

.

چه تضمینی در صورت عدم  یادگیری آموزش حسابداری وجود دارد؟1397-06-29T12:57:52+04:30

در صورت عدم یادگیری کارآموز به شرط عدم غیبت این دوره بصورت رایگان و مداوم قابل تکرار است

آیا کسی که مدرک آموزش حسابداری ندارد میتواند در این حرفه مشغول شود ؟1397-06-29T12:56:47+04:30

 بله حتما، آموزش دانشگاهی حسابداری، فاصله زیادی با آموزش حسابداری ویژه بازار کار دارند .و تجربه مهم تر از مدرک است.

ارتباط حرفه حسابداری با رکود بعضی از شرکتها چگونه است؟1397-06-29T12:55:59+04:30

 البته رکود شرکتها ،بر همه امور تاثیر دارد ولی حسابداری در همه جا،حتی فروشگاهها هم کار دارد .

فصل کار حسابداری چه زمانی میباشد؟1397-06-29T12:55:08+04:30

حسابداری در همه فصول کار دارد حتی روزهای آخر سال هم، آگهی استخدام حسابدار دیده میشود

حداکثر و حداقل حقوق حسابداری چقدر است؟1397-06-29T12:54:26+04:30

 یک حسابدار بر اساس تجربه حقوق میگیرد و رنج حقوق خاصی ندارد . ودر جایی ،میزان حقوق تعیین نشده است.

 

در چه مناطقی کار حسابداری بیشتر است؟1397-06-29T12:53:39+04:30

 در صورت آموزش حسابداری کاربردی،شغل حسابداری محدویت مکانی ندارد مثلا :در شهرها(شرکتها)در روستاها(تعاونیها)در خارج شهر(شهرک صنعتی)و…

کارفرما از حسابدار چه مدارکی را مطالبه میکند؟1397-06-29T12:52:32+04:30

برای کارفرما ابتدا تجربه و مهارت حسابدار اهمیت دارد .از این جهت در آگهیها درج میشود:حسابدار با تجربه

آیا میتوانم با آموزش حسابداری ویژه بازار کار  شغل دوم پیدا کنم؟1397-06-29T12:51:43+04:30

از مزیتهای این رشته ،اشتغال بصورت پاره وقت،نیمه وقت و پروژه ای است وحتی میتواند شغل دوم و درآمد اول هم باشد

حسابدار موفق چه کسی است؟1397-06-29T12:45:16+04:30

حسابدار موفق کسی است که باشرکت در دوره های مختلف ، آموزش حسابداری ویژه بازار کار،اطلاعات خود را بروز مینماید

از کجا شروع کنیم؟1397-06-29T12:46:30+04:30

با استفاده از یک مجموعه معتبر وصاحب نام آموزشی یک دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار را بگذرانید

پیشنهاد شما برای اینکه ،هم بتوان آموزش حسابداری دید و هم بتوان بصورت عملی کار را تجربه کرد،کدام موسسه است؟1397-06-29T12:40:29+04:30

مجموعه حسابداران برتر، با توجه به تعامل و انجام کار حسابداری شرکتها،و داشتن سابقه درخشان در زمینه آموزش حسابداری ویژه بازار کار ،در این خصوص بی نظیر است

برای افرادی که در شهرستان زندگی میکنند ،این دوره مفید است؟1401-01-23T08:44:25+04:30

آموزش حسابداری آنلاین برای همه افراد یکسان است و شرط آن داشتن اینترنت با سرعت عادی میباشد.

آیا پکیج آموزش حسابداری ویژه بازار کارمثل دوره آنلاین کارایی داره؟1401-01-23T08:48:14+04:30

بله حتما

چون سعی شده تمام دوره های آنلاین حسابداری تکمیل باشه و کاربر بطور کامل بهره ببره ولی کلاس رفع اشکال هم میتونه تجربه فرد را بالاتر ببره.چون کارآموزان سوالات زیادی میکنند و پاسخ به هر سوال به تنهایی ،یک تجربه است.

آزمون آنلاین حسابداری ویژه کارآموزان

Go to Top