آموزش حسابداری ویژه بازار کارها

آموزش حسابداری ویژه بازار کارها

2019-09-24T12:12:35+03:30

آموزش حسابداری ویژه بازار کارها

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کارها

حسابداران برتر،از پیشگامان عرصه آموزش حسابداری بصورت کاربردی میباشد که  پس ازسالها تجربه در زمینه امور مالی شرکتهای مختلف و همچنین برگزاری دوره های متعدد آموزش حسابداری ،و ایجاد بستر اشتغال برای تعداد زیادی از هموطنان عزیز ،اینک با ایده ای نو و منحصر بفرد

حسابداران برتر،از پیشگامان عرصه آموزش حسابداری بصورت کاربردی میباشد که  پس ازسالها تجربه در زمینه امور مالی شرکتهای مختلف و همچنین برگزاری دوره های متعدد آموزش حسابداری ،و ایجاد بستر اشتغال برای تعداد زیادی از هموطنان عزیز ،اینک با ایده ای نو و منحصر بفرد درزمینه آموزش حسابداری ویژه اشتغال در خدمت فارغ التحصیلان رشته حسابداری،کارفرمایان و سایر علاقمندان بشرح زیر میباشد:

آموزش حسابداری ویژه بازار کار، بصورت حضوری در شرکت حسابداری

خلاصه محتوای دوره:

آموزش حسابداری شرکتهای خدماتی

آموزش حسابداری شرکتهای بازرگانی

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری مالیاتی در شرکتها

آموزش حسابداری مالیات ارزش افزوده

آموزش نرم افزار مالی:هلو،رافع۷،رافع۸،حقوق و دستمزد

آموزش نرم افزار الکترونیکی: مالیات بر ارزش افزوده+خرید و فروش فصلی+اظهارنامه مالیاتی+لیست مالیات حقوق+لیست بیمه +سامانه آنلاین حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی

تسهیلات این دوره:

زیر نظر مستقیم مدیر مالی مجرب(استادبهروزی)

معرفی بازار کار حسابداری و روشهای اشتغال

آموزش نحوه اشتغال و ارتقاء در حسابداری

انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف

ارائه فیلم آموزشی جلسات به کارآموزان

ارائه سابقه کارآموزی از طرف شرکت

تکنیک های موفقیت در مصاحبه شغلی

انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره

تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%

ارئه۷نرم افزار بطوررایگان

محتوای هربخش از این دوره:

بخش اول:محتوای آموزش حسابداری مقدماتی:

اصول حسابداری کاربردی

ماهیت انواع سرفصل حسابها

آموزش نحوه صدور سند دستی

آموزش نحوه تحریر دفاتر قانونی

ارائه موارد علی الراس دفاتر قانونی

ارائه انواع گزارشات از روی دفاتر قانونی

تهیه صورت  سود وزیان شرکتهای خدماتی

تهیه صورت ترازنامه در شرکتهای خدماتی

تهیه انواع  تراز آزمایشی  شرکتهای خدماتی

بخش دوم:محتوای آموزش حسابداری بازرگانی:

آموزش سرفصل های شرکتهای بازرگانی

ثبت و صدور اسناد درشرکتهای بازرگانی

آموزش عملیات  خرید وفروش و  انبارها

انجام  حسابداری بروشهای نقدی و تعهدی

تحریر  و تنظیم  دفاتر کل ، روزنامه،معین

حسابداری بازرگانی  بروش دائمی و ادواری

ارائه  انواع  گزارشات مالی  و  حسابداری

تهیه صورت  سود وزیان شرکتهای بازرگانی

تهیه صورت ترازنامه در شرکتهای بازرگانی

تهیه انواع  تراز آزمایشی  شرکتهای بازرگانی

اصلاح و بستن تمامی حسابهای دائم و موقت

بخش سوم:محتوای آموزش حسابداری حقوق و دستمزد:

نحوه صدور سند حقوق ودستمزد

تنظیم لیست حقوق و فیش حقوقی

تنظیم لیست مالیات حقوق ودستمزد

تنظیم لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی

انجام حسابداری حقوق ودستمزد با نرم افزار

آموزش ارائه انواع گزارشات قابل ارائه به مدیریت

ارایه مزایا و کسورات قانونی و قابل اعمال در حقوق

انواع روشها و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در شرکتها

قوانین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی

قوانین سازمان امور مالیاتی و معافیتهای مالیاتی پرسنل و شرکتها

بخش چهارم:محتوای آموزش حسابداری مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده:

قوانین مالیات مستقیم وغیر مستقیم

جرائم و انواع  معا فیتهای  مالیاتی

معرفی انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی

قوانین مالیات بر ارزش افزوده کالا وخدمات

قوانین مطروحه بر اظهارنامه مالیات برعملکرد

نحوه دفاع مالیاتی و پاسخگوئی  به ممیزین  مالیاتی

تکالیف مودیان مالیاتی از زمان تشکیل پرونده مالیاتی

اشخاص مشمول مالیات و طبقه بندی افراد از نگاه قانون

انواع برگه تشخیص مالیاتی صادره از طرف سازمان مالیاتی

نحوه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی و پیگیریهای مربوطـه

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

معافیتها و جرایم مالیات بر ارزش افزوده

شناسایی افراد مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده

بخش پنجم:محتوای آموزش حسابداری با نرم افزار رافع۷،رافع۸،هلو،حقوق و دستمزد برلیان:

ورود اطلاعات پایه مانند معرفی:اشخاص،کالاها،انبارها،بانکها و…..

صدور انواع اسناد حسابداری بصورت دستی و کاملا مکانیزه

صدور انواع فاکتورها،مانند خرید و فروش و برگشتیهای آن

اصلاح اسناد و فاکتورها ی صادره از طرف حسابدار

ارائه انواع گزارشات مالی،چک و بانک ،فیشهاو…

و به طور خلاصه آموزش نرم افزار از زمان راه اندازی تا کاربری و گرفتن گزارشات خواهد بود.

آموزش حسابداری با نرم افزار رافع۷

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار رافع ۷

نحوه سند زدن بصورت دستی ومکانیزه

نحوه صدور انواع فاکتور و پیش فاکتور

عملیات مرتبط چکهای دریافتی وپرداختی

عملیات مربوط به خرید و فروش کالاها

عملیات مربوط به انبارها و انبار داری

نحوه ارائه انواع گزارشات حسابداری

حسابداری اموال ،تجهیزات و استهلاک

آموزش مدیریت و استقرار سیستم مالی

آموزش حسابداری با نرم افزارهلو نسخه جامع

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار هلو

نحوه سند زدن بصورت دستی ومکانیزه

نحوه صدور انواع فاکتور و پیش فاکتور

عملیات مرتبط چکهای دریافتی وپرداختی

عملیات مربوط به خرید و فروش کالاها

نحوه ارائه انواع گزارشات حسابداری

حسابداری اموال ،تجهیزات و استهلاک

آموزش مدیریت و استقرار سیستم مالی

آموزش حسابداری با نرم افزار رافع۸

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار رافع ۸

نحوه سند زدن بصورت دستی ومکانیزه

نحوه صدور انواع فاکتور و پیش فاکتور

عملیات مرتبط چکهای دریافتی وپرداختی

عملیات مربوط به خرید و فروش کالاها

عملیات مربوط به انبارها و انبار داری

نحوه ارائه انواع گزارشات حسابداری

حسابداری اموال ،تجهیزات و استهلاک

آموزش مدیریت و استقرار سیستم مالی

آموزش حسابداری با نرم افزار حقوق و دستمزد ( نرم افزار برلیان)

نحوه تعریف پرسنل و کد پرسنلی در اطلاعات پایه

تعریف مزایای قانونی و شرکتی در فرست نرم افزار حقوق

تعریف کسورات قانونی و شرکتی در فرست نرم افزار حقوق

ارایه فیش حقوقی جهت ارایه به هریک از پرسنل شرکت

تنظیم لیست پرداخت حقوقی جهت ارایه به بانکهای مختلف

تنظیم لیست حقوقی بر اساس کارکرد در نرم افزار حقوق و دستمزد

تنظیم لیست مالیات بر حقوق  پرسنل  در نرم افزار حقوق و دستمزد

تنظیم لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی در نرم افزار حقوق و دستمزد

قابلیت ثبت وام ،مساعده و تقسیط وام پرسنل بصورت مکانیزه

محتوای کارگاه نرم افزارمالیات بر ارزش افزوده:

نحوه ورود به سامانه آنلاین مالیات بر لرزش افزوده

ثبت معاملات فروش معاف و غیر معاف ارزش افزوده

ثبت معاملات خرید معاف و غیر معاف ارزش افزوده

نحوه ثبت عوارض و مالیات در سامانه ارزش افزوده

نحوه پرداخت مالیات متعلقه از طریق سامانه ارزش افزوده

نحوه ارایه میزان بستانکاری از دارایی در سامانه ارزش افزوده

نحوه تهاتر بستانکاری قبل با مالیات قابل پرداخت فعلی در سامانه

نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای  صادر کننده کالا

محتوای کارگاه نرم افزارخرید و فروش فصلی:

نحوه نصب و استقرار سیتم خرید و فروش فصلی

نحوه ورود فاکتورهای فروش در نرم افزار معاملات

نحوه ورود فاکتورهای خرید در نرم افزار معاملات فصلی

نحوه ارسال بصورت اینترنتی به سازمان امور مالیاتی کشور

محتوای کارگاه اظهارنامه مالیاتی:

نحوه نصب و استقرار نرم افزار اظهارنامه مالیاتی

آموزش ورود اطلاعات بر مبنای صورتهای مالی شرکت

جرایم و معافیتهای مورد استفاده درنرم افزار اظهارنامه

تنظیم اظهارنامه مالیاتی بصورت نرم افزاری

آموزش ارسال اظهارنامه مالیاتی

سوالات متداول:

سوال:نحوه کارآموزی به چه صورت است؟

پاسخ:کارآموزی در شرکت حسابداری و انجام پروژه های مالی است.که زیر نظر مدیر مالی انجام میشود.

سوال:پروژهای مالی برای شرکتهای واقعی هستند؟

پاسخ:بله چون شرکت حسابداری است و پروژهای شرکتهای مختلف را طی قراداد دریافت و همین پروژه ها را کار میکنند.

سوال:کسی که آموزش ندیده چطور کار انجام میدهد؟

پاسخ:در واقع این کارآموزی همراه با آموزش است که به گونه ای منحصر بفرد و توسط مدیر مالی مجرب انجام میشود.

سوال:آیا کسی که از حسابداری هیچ چیز نمیداند،هم میتواند یاد بگیرد؟

پاسخ :با توجه به تجربه چندین ساله، یادگیری ۱۰۰%تضمینی است

سوال:چه تضمینی در صورت عدم  یادگیری وجود دارد؟

پاسخ:در صورت عدم یادگیری کارآموز به شرط عدم غیبت این دوره بصورت رایگان و مداوم قابل تکرار است .

سوال:آیا کسی که مدرک حسابداری ندارد میتواند در این حرفه مشغول شود ؟

پاسخ: بله حتما، مدارک دانشگاهی حسابداری، فاصله زیادی تا حسابداری کاربردی و عملی دارند .و تجربه مهم تر از مدرک است.

سوال:ارتباط حرفه حسابداری با رکود بعضی از شرکتها چگونه است؟

پاسخ: البته رکود شرکتها ،بر همه امور تاثیر دارد ولی حسابداری در همه جا،حتی فروشگاهها هم کار دارد .

سوال:فصل کار حسابداری چه زمانی میباشد؟

پاسخ:حسابداری در همه فصول کار دارد حتی روزهای آخر سال هم، آگهی استخدام حسابدار دیده میشود.

سوال:حداکثر و حداقل حقوق حسابداری چقدر است؟

پاسخ: یک حسابدار بر اساس تجربه حقوق میگیرد و رنج حقوق خاصی ندارد . ودر جایی ،میزان حقوق تعیین نشده است.

سوال : در چه مناطقی کار حسابداری بیشتر است؟

پاسخ: شغل حسابداری محدویت مکانی ندارد مثلا :در شهرها(شرکتها)در روستاها(تعاونیها)در خارج شهر(شهرک صنعتی)و…

سوال:کارفرما از حسابدار چه مدارکی را مطالبه میکند؟

پاسخ :برای کارفرما ابتدا تجربه و مهارت حسابدار اهمیت دارد .از این جهت در آگهیها درج میشود:حسابدار با تجربه

سوال:آیا میتوانم حسابداری را بعنوان شغل دوم انتخاب کنم؟

پاسخ:از مزیتهای این رشته ،اشتغال بصورت پاره وقت،نیمه وقت و پروژه ای است وحتی میتواند:شغل دوم و درآمد اول هم باشد.

سوال:حسابدار موفق چه کسی است؟

پاسخ : حسابدار موفق کسی است که باشرکت در دوره های مختلف ، آموزش حسابداری ،اطلاعات خود را بروز مینماید.

سوال:از کجا شروع کنیم؟

پاسخ:با استفاده از یک مجموعه معتبر وصاحب نام آموزشی یک دوره آموزش حسابداری ویژه اشتغال را بگذرانید.

سوال: پیشنهاد شما برای اینکه ،هم بتوان آموزش دید و هم بتوان بصورت عملی کار را تجربه کرد،کدام موسسه است؟

پاسخ:مجموعه حسابداران برتر، با توجه به تعامل و انجام کار حسابداری شرکتها،و داشتن سابقه درخشان در زمینه آموزش حسابداری ویژه اشتغال ،در این خصوص بی نظیر است.

سوال:برای افرادی که در شهرستان زندگی میکند و امکان رفت و آمد به تهران را ندارند چه توصیه ای دارید؟

پاسخ:این عزیزان میتوانند از پکیچ آموزش حسابداری ویژه بازار کار استفاده کنند

سوال : این پکیج مثل کلاس کارایی داره؟

پاسخ:بله چون در همان کلاس ضبط شده و همان مطالب را که در کلاس حضوری عنوان شده در اختیار کارآموز قرار میگیره

آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.آموزش حسابداری ویژه بازار کارها.

دیدگاه خود را بنویسید