آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

2018-07-04T15:59:38+04:30

آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

فرق حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی در چیست؟

در حسابداری نقدی تا پولی دریافت نشود ثبتی وجود ندارد و انجام نمی گیرد.

برای نمونه شما در مجموعه آموزشی ثبت نام کردید و پولی پرداخت نکردید؛

اگر در موسسه روش حسابداری نقدی را پیش ببریم؛ اصلا ثبتی صورت نگرفته

است. اگر شرکت بازرگانی باشد؛ تا چک و پولی بابت کالا دریافت نشده است؛

ثبتی نمی زنیم. به این روش؛ روش نقدی گفته می شود که کلا منسوخ است

و استفاده نمی شود. در حسابداری دستی که در بدو امر با شما کار می شود

؛ نقدی و تعهدی کار می شود چون هدف آموختن است. در عمل گفته می شود

حسابداری تعهدی.

آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی-آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

حسابداری تعهدی گفته می شود که درآمد چه نقدی باشد و چه نصیه باید سندها

نصیه ثبت شود. برای نمونه درآمدی کسب کردیم ۲۰۰ هزار؛ همین الان هم پول را

دریافت کردیم؛ در حسابداری تعهدی گفته می شود که زمانی که پول را دریافت می

کنید؛ در حساب های دریافتنی ثبت شود. حساب دریافتنی زمانی استفاده می شود

که ما از کسی طلبکار هستیم؛ می گوییم صندوق بدهکار و حساب دریافتنی بستانکار.

یعنی ۲۰۰ هزار افزایش را کاهش می دهیم. در روش تعهدی است که می توان

حساب مشتریان را دقیق نشان داد. چون مشتریان زیر حساب دریافتنی تعریف می

شوند و مشتریان زیر حساب پرداختنی. مشتری که دایم با وی کار می کنیم؛ بخشی

از پول را که نقد پرداخت می کند در قسمت صندوق و بخشی از پول را که بعدا و به

صورت نصیه پرداخت می کند راغ در حساب های دریافتنی ثبت می کنیم و برای ارائه

گزارش به کارفرما فقط قسمت نصیه را نشان می دهد و بقیه گزارشات معلوم نیست.

اگر فردی کلا به صورت نقدی معامله کند؛ د ر  گزارشی که ارائه می شود اصلا فرد دیده

نمی شود.

آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی-آموزش حسابداری نقدی و تعهدی کاملا عملی

هدف از حسابداری ارائه گزارشات دقیق به کارفرما است. باید پلنی را پیش روی مدیر قرار

داد تا برای آینده بهتر تصمیم بگیرد. این گزارشات به این منظور است که آمار و میزان و مقدار

خرید و فروش مشتریان را دقیق داشته باشیم تا بدانیم کدام مشتری از ما بیشتر خرید می کند

و کدام مشتری کمتر خرید می کند. این گزارشات فقط از روش تعهدی به دست می آید؛ حسابداری

تعهدی به این معنی است که چه فروش نقدی و چه نصیه باشد حسابدار آن را به صورت نقدی زده

و از نقدی بر می گردیم. در حسابداری دستی هدف آموزش است و تمامی فروش را سر جای

خودش ثبت می کنیم.  در نرم افزار که وارد شویم خود نرم افزار زمانی که شما فاکتور خرید می

زنید به صورت اتومات سند را به صورت تعهدی میزند.

دیدگاه خود را بنویسید