آموزش حسابداری مقدماتی تا مدیر مالی

آموزش حسابداری مقدماتی تا مدیر مالی

2017-11-14T15:07:36+03:30

آموزش حسابداری مقدماتی :

آموزش حسابداری مقدماتی

معادله  اساسی حسابداری : طبق این معادله دارایی هر شرکتی مجموع سرمایه و بدهی آن شرکت به دیگران می باشد.

دارایی = بدهی + سرمایه

تجزیه و تحلیل معادله اساسی حسابداری :

مثالی از معادله حسابداری در آموزش حسابداری مقدماتی :

آقای فرشادی در مورخ ۱/۱/۹۴ موسسه خدماتی پویا رایانه را تاسیس نمود و در بانک ملت حساب جاری افتتاح و   مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب واریز نمود .

۱-     بانک (دارایی) #   افزایش

۲-     سرمایه (سرمایه مالک) # افزایش

ردیف

تاثیر بر حساب

دارایی ها

=

بدهی ها

+

سرمایه

۰

مانده

۰

 

۰

 

۰

۱

بانک ملت # (افزایش)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۰

 

۰

۱

سرمایه # (افزایش)

۰

 

۰

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

جمع مانده

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

=

۰

+

۲٫۰۰۰٫۰۰

تحلیل :

در آموزش حسابداری مقدماتی می آموزیم که با افزایش دارایی ، دارایی بدهکار می شود در این مثال بانک ملت بدهکار می شود و سرمایه اولیه شرکت که توسط آقای فرشادی تامین شده است ماهیتاً بستانکار می شود.

آموزش حسابداری مقدماتی

به منظور پاسخگویی به نیاز مالی ، آموزش حسابداری مقدماتی به وجود آمده است و به دلیل پیچیدگی و گسترش فعالیت های اقتصادی ، روش های حسابداری نیز تغییر کرده است. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می شوند. این طبقه بندی موجب دو رشته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت شده است که وظیفه جمع آوری اطلاعات افراد خارج از واحد تجاری به عهده حسابداری مالی و وظیفه جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیرندگان داخل شرکت را حسابداری مدیریت فراهم می کند.

.

.

آموزش حسابداری مقدماتی در شرکت های خدماتی  :

ثبت سند حسابداری خدماتی :

در حسابداری شرکت های خدماتی عموماً با سرفصل های هزینه و درآمد کار می کنیم .

دو مثال عمده :

  • در آموزشگاه حسابداران برتر مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال ، برای خرید کاغذ و سوزن منگنه از صندوق پرداخت شده است .

ثبت سند :

هزینه اداری                          ۳۰۰٫۰۰۰

(مصارف و ملزومات )

                                    صندوق                  ۳۰۰٫۰۰۰

                                    (صندوق )

  • کارآموزی جهت ثبت نام مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بانک سپه آموزشگاه واریز نمود .

 بانک                          ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(سپه )

                                    درآمد              ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

                                    (درآمد آموزش)

در شرکت های خدماتی مانند بیمارستان ها و آموزشگاهها با صرف هزینه و ارائه خدمات کسب درآمد می کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید