آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

2018-05-07T22:52:43+04:30

آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

بخش سوم مباحث حقوق و دستمزد :

در این بخش

مباحثی مثل تعطیلات، بیمه بیکاری ، مرخصی ، غرامت بیماری و ثبت حقوق و دستمزد می پردازیم .

آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد-آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

مبحث تعطیلات : طبق قانون و تقویم سالیانه ما روز جمعه به عنوان تعطیلات رسمی ما

محسوب می شود و غیر از آن هر روز تعطیلی که در تقویم ذکر شده است ، شرکت

ها موظفند به عنوان تعطیل رسمی تلقی کنند و کارگران یا کارمندان آن سازمان میتوانند

در آن روز در سازمان حاضر نباشند ، پس بنابراین تعطیلات به این صورت است : اگر تعطیلات

غیر مترقبه اتفاق بیافتد مثل آلودگی هوا باشد و از طرف دولت اعلام شود که سازمان ها و

موسسات تعطیل است و یا مواردی که در تقویم ذکر نشده و از طرف دولت به صورت

فورس ماژور اعلام میشود که تعطیل است و بنابراین جزء تعطیلات محسوب می شود و

کارمندان در محل کار میتوانند حاضر نباشند و اگر که بنا به سیاست شرکت کارگران و کارمندان

باید در روز تعطیل در محل کار حاضر باشند و کار انجام شود به عنوان اضافه کار محسوب می شود

آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد-آموزش حسابداری مباحث حقوق و دستمزد

و اضافه کار به عنوان ۱۴۰ درصد حقوق عادی باید به کارگر یا کارمند پرداخت شود ، بعضی از

شرکت ها به عنوان پاداش و ایجاد انگیزه در کارگران و کارمندان مبلغ حقوق روز تعطیل

( اضافه کاری ) را تا دو برابر هم پرداخت می کنند .

دیدگاه خود را بنویسید