آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی

آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی

2019-06-18T11:01:21+04:30

آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی

آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی:

به طور کلی حسابداری شرکت ها شامل: شرکت های خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و شرکت واردات را دارد، این از نظر نوع فعالیت است. آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی شرکت های مویرگی همانطور که از نامش معلوم است یعنی ریز و زیاد، زمانی که نام از پخش مویرگی است یعنی فروش خرد خیلی زیاد است.

برای نمونه در شرکت تولید و پخش دارو وارد می شوید و منظور از پخش مویرگی در این شرکت این است که منطقه بندی شده و در منطقه دو 50 عدد دارو خانه داریم و در منطقه سه 70 عدد داروخانه و …. این می شود پخش مویرگی و پخش مویرگی بیشتر در زمینه پخش مواد غذایی استفاده می شود و به دلیل ازدیاد فروشگاه هایی که در زمینه مواد غذایی وجود دارند و پخش لبنیات نیز جزء همین دسته است.

بنابراین پخش مویرگی یعنی فروش در تعداد بالا و صدور فاکتورهای زیاد در زمینه فروش های مختلف. 

آموزش حسابداری شرکت

های پخش مویرگی ذکر حسابدار آشنا به پخش مویرگی یعنی در پخش مویرگی این اتفاق می افتد: بازاریاب با مراجعه به مکان فروشگاه ها لیست می گیرد و تعداد سفارش را مشخص و تحویل واحد حسابداری می شود، واحد حسابداری اقدام به صدور فاکتور فروش می کند و تحویل انبار می شود و پیچیدگی در بحث دریافت و تصویه و انبار است.

بابت دریافت شرکت یک سری سیاست گذاری می کند و بابت پخش مویرگی منطقه تا سقف مشخصی خرید اشانتیون تحویل میدهند. در حسابداری مقدار اشانتیون صفر وارد می شود و باید نرم افزاری را یافت که مقدار اشانتیون از کانال حسابداری خارج شود.

آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی 

مورد بعدی پیچیدگی بحث برگشت کالا یا مرجوعی است که شرکت با مشتری شرط می کند که در صورت فروش نرفتن کالا به شرکت مرجوع شود و کالا به انبار برمی گردد و حسابدار باید در مورد برگشتی کار را درست انجام دهد، یک سری از کالاها به دلیل اتمام تاریخ انقضاء یا فساد است و باید تبدیل به ضایعات شوند و این روش به صورت عملیاتی ذکر می شود و باید به صورت حسابداری ثبت شود.

آموزش حسابداری شرکت های پخش مویرگی

مورد بعدی بحث تصویه است

که بدانیم تصویه این گونه اجناس به چه شکل است؟ پخش مویرگی به دلیل این که اقلام ریز می شود و این طور نیست که کالا به صورت کامیونی جا به جا شود، یک کامیون ممکن است اجناس 20 الی 30 شرکت را حمل کند و تعدد پخش بسیار زیاد است و به مناطق مختلف کالا تحویل می دهند.

تصویه مربوط می شود به سیاست گذاری شرکت با مشتری، برای نمونه اگر نقدی بود 10 درصد تخفیف داده می شود و به تخفیف سر بار معروف است و در این جا چون حسابدار اطلاعی از جریان نداشته به مشکل می خورد و بعد از زدن فاکتور و ثبت تصویه بین اعداد تصویه نا میزانی بوجود می آید، به دلیل تخفیف در محل.

مواردی از قبیل فروش چکی، فاکتور به فاکتور و اعتباری را می توان دلیل تنوع دریافت ها و وجود نا میزانی در تصویه دانست.

دیدگاه خود را بنویسید