آموزش حسابداری سند رسی

آموزش حسابداری سند رسی

2018-06-07T00:04:15+04:30

آموزش حسابداری سند رسی

آموزش حسابداری سند رسی

یکی از کارهای مهم حسابدار پی بردن به مدارکی هست که به دستش می رسه، فقط وظیفه

حسابدار این نیست که مسائلی را تحلیل کند و بدهکار و بستانکار و سند صادر کند، برای این

که حسابداری را ملموس کند و این که بداند کار خیلی مهمی است، حسابدار مانند شخص امینی

است برای مدیر که مراقب مصائب شرکت باید باشد. شخص مدیر مشغله زیادی دارد و دائم در

رفت و آمد است. خصوصا در مسأله تنخواه گردانی که اتفاقات زیادی می افتد.  تنخواه گردان مبلغی

پول دریافت کرده و تعدادی هم فاکتور پشت برگه تنخواه ضمیمه کرده و زمانی که شخص حسابدار

چک می کند، عدد و تعداد و جمع درست است و تمامی فاکتورها مهر هم خورده است و تأیید

شده است، این به این معنی نیست که کار حسابدار تمام است، تمامی فاکتورها و تعداد فی را

چک می کنید که درست باشد، شاید اشتباه از طرف مغازه دار باشد، از همه مهمتر این که فاکتور ها

چه میزان صحت دارد و آیا فاکتورها واقعی است یا نه؟ تصور بر این است که حسابدار میرزا

بنویس است و مدیریت به قسمت فروش پول خوبی می دهد و با مشقت مبلغی را به حسابدار

پرداخت می کنند. وظیفه حسابدار این است که حسابداری را ملموس کند و دلیل پرداخت کم

حقوق این است که حسابدار وظیفه خود را به درستی انجام نداده ست. مواردی که در فاکتور

واقعی نیست، باید توسط حسابدار بررسی گردد و بعد از زمکان کار به صورت تلفنی یا حضوری

صحت اطلاعات در فاکتور را بررسی می کنید. بعضی از تنخواه گردان ها و تدارکات به شرطی

از مغازه خرید می کنند که قیمتی بالاتر از قیمت واقعی در فاکتور ثبت شود. حسابدار باید مراقب

منابع مالی شرکت باشد و فقط وارد کردن اطلاعات در سیستم معنایی ندارد. وظیفه حسابدار

سند رسی است و این به این معنی است که صحت فاکتور توسط حسابدار سنجیده می شود.

آموزش حسابداری سند رسی-آموزش حسابداری سند رسی-آموزش حسابداری سند رسی

در طول بررسی فاکتور ها اگر مشکلی پیش آمد وظیفه حسابدار است که مدیر خود را آگاه کند.

آموزش حسابداری سند رسی-آموزش حسابداری سند رسی-آموزش حسابداری سند رسی

نکته مهم این است که حسابدارها چهره خوشایندی در شرکت نیستند، چون در زمان تخلف

تنخواه گردان و صندوقدار و … به شخص مدیر گزارش می دهد. شرکت در زمان های زیادی

دچار افت و خیز مالی  می شود و نباید دوستی شخص حسابدار با دیگر پرسنل باعث

فاش کردن اطلاعات مالی شرکت شود. این امر باعث گرم نگرفتن و صمیمی نشدن حسابدار با

کارمندان دیگر می شود.

دیدگاه خود را بنویسید