آموزش حسابداری دارایی ها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری دارایی ها

آموزش حسابداری دارایی ها

آموزش حسابداری دارایی ها

آموزش حسابداری دارایی ها

معادله اساسی حسابداری به این شکل است : دارایی برابر است با بدهی + سرمایه

دارایی به چند دسته طبقه بندی میشود: دسته اول دارایی های جاری، دسته دوم دارایی

های ثابت و دسته سوم دارایی های نامشهود است که همگی این ها برای گروه حساب ها میشود.

آموزش حسابداری دارایی ها-آموزش حسابداری دارایی ها

یک گروه حساب داریم برای بدهی ها که گفته می شود بدهی جاری و بلند مدت و خود

سرمایه که در واقع همان معادله اساسی حسابداری است که تقسیم بندی کرده به

۵ گروه، ۳ گروه دارایی و ۲ گروه بدهی، دلیل این کار داشتن تقسیم بندی است که مدیر

با نگاه به این معادله دارایی و بدهی خود را ببیند که به این می گویند ترازنامه، در واقع

مدیر زمانی که درخواست ترازنامه میکند ، میتواند با یک نگاه میزان بدهی و دارائی خود

را برآورد کند. در طبقه بندی گفتیم که دارایی جاری به دارایی گفته می شود که در جریان

است ، یعنی دارایی که مثل پول نقد است یا قابل تبدیل شدن به پول نقد است، در

این طبقه بندی دارایی که پول یا وجه نقد است ظرف یک سال مالی ( معمولا از اول

فروردین تا بیست و نه اسفند یک سال را می گویند ) است، دارایی جاری گفته می شود

که شامل سرفصل های زیر است: صندوق- بانک- تنخواه گردان- اسناد دریافتنی- حساب

های دریافتنی- پیش پرداخت ها- موجودی کالا و یک سری سرفصل ها وجود دارد که در

این مبحث نمیگنجد ( قیمت تمام شده کالای ساخته شده برای تولیدی، پروژه در جریان

تکمیل برای پیمانکاری، کالای در راه برای اعتبارات اسنادی و ….). تعریف صندوق:

مقدار وجه نقدی که در گاوصندوق وجود دارد.

آموزش حسابداری دارایی ها-آموزش حسابداری دارایی ها

تعریف بانک: شعب مختلف بانک که به صاحب شرکت ارتباطی ندارد و به نام شرکت است.

تعریف تنخواه گردان: وجهی را به فردی در شرکت تحویل میدهند و طبق چارچوبی که

تعیین شده است ، هزینه میکند. این به دلیل این است که شرکت بابت هر هزینه کوچکی

معطل نباشد، در آخر فرم تنخواه گردان توسط حسابدار بررسی میشود و اگر مشکلی بین

مبلغ تنخواه و فاکتور ها نبود دستور پرداخت تنخواه بعدی را میدهد. هآموزش حسابداری

-آموزش حسابداری ویژه اشتغال-آموزش حسابداری ویژه بازارکار-شرکت حسابداری-نرم

افزار حسابداریر دوره مبلغی به تنخواه گردان پرداخت می شود و این کار طبق صورت هزینه

کنترل می شود.