آموزش حسابداری برای مدیران و پرسنل شرکتها

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » آموزش حسابداری برای مدیران و پرسنل شرکتها

آموزش حسابداری برای مدیران و پرسنل شرکتها

آموزش حسابداری برای مدیران  و پرسنل شرکتها

آموزش حسابداری برای مدیران

فلسفه وجود و ایجاد شرکتها و موسسات ،کسب سود میباشد و اگر مدییت شرکت نسبت به مسائل مالی و حسابداری ضعف داشته باشد رسیدن

به این هدف بعید و حتی غیر ممکن بنظر میرسد.

پر واضح است که اگر مدیریت یک بنگاه اقتصادی به امور حسابداری خود تسلط داشته باشد میتواند شرکت را به پیشرفت بالا برساند و از ضرر

وزیان احتمالی شرکت جلوگیری نماید.

در مشاوره های مالی و مراجعاتی که مدیران شرکتها جهت استفاده خدمات مالی به مجموعه حسابداران برتر دارند،این نیاز اساسی طبق گفته

هایشان محرز میگردد،که عموما بدلیل عدم دانش مالی در سطح مدیریت دچار ضربه و خسارات مالی و مالیاتی شدید میشوند.

و عمدتا از واحد حسابداری خود راضی نیستند.هر چند این اشکال میتواند مربوط به حسابدار یا واحد حسابداری باشد ولی واقعیت امر این است که

عمده مدیران شرکتها خود فاقد دانش مالی هستند.

مجموعه حسابداران برتر ،آموزش حسابداری برای مدیران و پرسنل ایشان را طراحی و بصورت بسیار ساده و روان، در محل شرکت یا محل کارفرما برگزار مینماید.

به برخی از مزایای آموزش حسابداری برای مدیران اشاره مینماییم:

توانمندی در انتخاب حسابدار شایسته و دارای صلاحیت و تخصص کاری

توانمندی در مطالبه گزارشات حسابداری به موقع از واحد حسابداری

توانمندی در کنترل حسابدار و واحد حسابداری جهت جلوگیری از تخلفات مالی احتمالی

توانمندی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت

توانمندی در بدست گرفتن سکان حسابداری شرکت و هدایت درست آن

توانمندی در پیش بینی آینده مالی شرکت و موسسه خود

توانمندی در شناسایی هزینه های مازاد و جلوگیری از آن

توانمندی در شناسایی خدمات و کالاهای درآمدزای بیشتر و تقویت آن

توانمندی در عملیات تحویل و ارائه امور حسابداری هنگام تعویض حسابدار

و بطور کلی توانمندی در رسیدن به اهداف مالی شرکت

همچنین یکی دیگر از رسیدن به اهداف مالی شرکت ،تقویت بنیه دانش مالی پرسنل است .بنابراین حسابداران برتر علاوه بر دوره آموزش

حسابداری برای مدیران ،آمادگی برگزاری همین دوره را برای پرسنل ایشان دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش به شماره ۲۸۲ ۳۹۰ ۸۸ -۰۲۱تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید