آموزش حسابداری اموال و اثاثیه

آموزش حسابداری اموال و اثاثیه

2018-06-30T15:40:38+04:30

آموزش حسابداری اموال و اثاثیه

آموزش حسابداری اموال و اثاثیه

به طور کلی هر شرکتی دارائی های ثابتی از قبیل: اموال و اثاثه؛ ماشین آلات؛

وسایل نقلیه؛ تجهیزات؛ زمین، ساختمان را دارد. بعضی از نرم افزارها قابلیت درج

اموال و اساسه به صورت مکانیزه را دارند؛ امروزه شما آموخته اید که زمان خرید

کالا فاکتور صادر می شود و مشخصات کالا را طبقه بندی می کنیم از کل به جزء

؛ توی امو لا هم شرکت ها طبقه بندی دارند؛ زمان طبقه بندی گزینه مهم این است

که کالای مورد نظر در کدام گروه ( گروه مالی؛ فروش؛ انبار و…) قرار می گیرد و

نشان می دهد که دارایی چند ساله مستهلک می شود. در اصلاحات ذکر می شود

که همه دارایی ها در طی چند سال مستهلک می شود و این به صورت یک قانون است.

این مشخصات را در سند حسابداری نمی توان ذکر کرد. در نرم افزارهایی که قابلیت

اموال و اساسه دارند تمام مشخصات ذکر می شود.

آموزش حسابداری اموال و اثاثیه-آموزش حسابداری اموال و اثاثیه-آموزش حسابداری

اموال و اثاثیه

یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمان و کسب و کاری ، نظارت و کنترل بر روی

اموال سازمان است. با توجه به اینکه در هر سازمانی نسبت به وسعت و فعالیت آن

، امکان نگهداری اطلاعات اموال دشوار است و در زمان اموال گردانی مغایرت های بی

شماری به چشم می خورد ، به کارگیری سیستم حسابداری اموال اهمیت دارد.

چون باید انتقال اطلاعات از دفتر اموال به نرم افزار داراییهای ثابت بسیار دقیق

انجام شود تا مدیران بتوانند در جهت پیشبرد اهداف کاری کسب و کار خود به

درستی تصمیم بگیرند. بنابراین مسئولین سازمان برای انتخاب یک سیستم مدیریت

اموال حساسیت های زیادی قائل هستند و ترجیح می دهند نحوه ثبت اموال در حسابداری

برایشان به سهولت صورت بگیرد.

آموزش حسابداری اموال و اثاثیه-آموزش حسابداری اموال و اثاثیه-آموزش حسابداری اموال و اثاثیه

این که اموال منقول چیست و یا اینکه دارائی ثابت به عنوان جزئی از سرمایه مولد

تولید است از مواردی است که در آموزش حسابداری اموال توضیح داده می شود.

اما اینکه نظارت صحیح بر وضعیت دارایی های منقول و غیر منقول تا چه اندازه بر هزینه

غیر نقدی و کاهنده مالیات تاثیر می گذارد ، جزء مواردی است که وجود سیستمی برای

محاسبه و پوشش دهی این اطلاعات را ضروری می کند

شرکت های بزرگ حسابداری با نام حسابدار اموال دارند و برای تمامی اموال کد و پ

یگیری می کند. یک حسابدار تنها در یک شاخه نباید مشغول به کار شود و باید در جایی

  مشغول شود که تمامی موارد حسابداری را بتوان در آن جا انجام دهد؛ نه فقط یک

شاخه از حسابداری. شرکت های کوچک گزینه حسابداری اموال ندارند. به دلیل وجود

کثرت دارایی های ثابت از گزینه حسابداری اموال در شرکت های خیلی بزرگ استفاده

می شود. در شرکت های کوچک اگر آمار اموال و اساسه برای حسابدار مهم است می

توان اموال و اساسه را طبقه بندی و در نهایت فاکتور زده می شود.

دیدگاه خود را بنویسید