حسابداران برتر با یک ویژگی منحصر به فرد در آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته،نیاز سطوح مختلف حسابداری را ازجهت آموزش مرتفع  ساخته است.

نیاز به آموزش حسابداری کاربردی و خلاء این نوع آموزش سبب گردید، که مجموعه حسابداران برتر با روشی نوین و با پرهیزاز هرگونه مطالب تئوری غیر کاربردی پس از سالها تجربه در این زمینه اقدام به آموزش حسابداری از پایه پیشرفته نماید.

در زیر یکی از دوره های حسابداری  پر طرفدار این مجموعه به تفصیل بیان میشود.

تعداد بسیار زیادی از افراد که در ابتدای راه کار حسابداری هستند ،معمولا در دوره آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته در سطح شرکتهای خدماتی و بازرگانی شرکت میکنند.

دوره آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته ویژه بازار کار شامل ۴بخش عمده میشود:

بخش اول :آموزش حسابداری مقدماتی به زبان ساده

آموزش حسابداری مقدماتی به زبان ساده

آموزش حسابداری مقدماتی به زبان ساده

در بخش اول آموزش حسابداری از پایه و به زبان ساده تدریس میشود.مباحث در این بخش با پرهیز از هرگونه مطالب تئوری ارائه میگردد.مطالب صرفا بر پایه بازار کار و نیاز شرکتها و موسسات طراحی و پیاده میشود.

از خصوصیات بارز این بخش ثبت سند در فرم های اسناد حسابداری واقعی است وهمچنین تحریر دفاتر قانونی کارآموزان میباشد.

در پایان  این بخش انتظار میرود:

فرد ضمن درک حسابها بتواند حسابها را تحلیل و طبقه بندی نماید،کارآموز حسابداری قادر به ثبت اسناد و تحریر دفاتر قانونی باشد

بخش دوم:آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته با نرم افزار

آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته با نرم افزار

آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری بعنوان ابزار اساسی حسابدار در همه شرکتها و موسسات معتبر مورد استفاده قرار میگیرد،از اینرو در بخش دوم به آموزش نرم افزار حسابداری بصورت ریشه های پرداخته میشود.به این معنی که پس از آموزش ۳ نرم افزاررایج در بازار ،کارآموز بتواند با تمام نرم افزارهای موچود حسابداری در بازار کار کند.

در پایان این بخش انتظار میرود:

آشنایی کامل با روند کار کلیه نرم افزارها

راه اندای و استقار نرم افزار حسابداری

انجام حسابداری با نرم افزارهای حسابداری

اخذ کلیه گزارشات از نرم افزار حسابداری

بخش سوم :آموزش حسابداری حقوق ودستمزد

آموزش حسابداری حقوق ودستمزد

آموزش حسابداری حقوق ودستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد بعنوان یکی از امور مهمئواحد حسابداری در هر شرکتی بشمار میرود.حسابدار میبایست به قوانین مربوط به وزارت کار ،بیمه تامین اجتماعی و قانون مالیات حقوق ،نحوه تنظیم لیست های فوق بصورت دستی و نرم افزاری آموزش داده میشود.

نرم افزار بیمه ،مالیات،حقوق ،۳ نرم افزار هستند که در کنار آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

در پایان این بخش انتظار میرود:

کاآموز آشنایی نسبت به قوانین بیمه ،وزارت کار و مالیات داشته باشد.

تسلط به حسابداری حقوق و دستمزد داشته باشد.

تسلط به نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد داشته باشد

بتواند لیست بیمه و مالیات حقوق را تنظیم نماید

بخش چهارم: آموزش حسابداري مالياتي  

آموزش حسابداري مالياتي 

آموزش حسابداري مالياتي

در بخش چهارم ازآموزش حسابداري از پايه تا پيشرفته به يکي از مهمترين امور مالي شرکت ها يعني حسابداري مالياتي پرداخته ميشود.

آشنايي با قوانين تنظيم اظهار نامه هاي جاري آن ميباشد.

با توجه به موارد فوق و اهميت موضوع اين بخش نيز به صورت عملي و توسط نرم افزارهاي مربوط انجام ميشود.

پس از آموزش قوانين مالياتي، جرائم و معافيت ها ،ضمن آموزش نرم افزار ها به کارآموز، آموزش تنظيم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده  همراه با نحوه حسابداري آن، آموزش تنظيم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده همراه با نحوه حسابداري آن، آموزش تنظيم اظهار نامه، خريد و فروش فصلي و تنظيم اظهار نامه و ماليات انجام ميشود.

نحوه آموزش حسابداري از پايه تا پيشرفته

اولين روش آموزش با عبور از آموزش به صورت سنتي و دستيابي به روش منحصر به فرد براي تربيت حسابدار به گونه اي است که کارآموز تصور کلاس درس را نداشته باشد.

از اين رو کار آموز در محل حسابداري و در کنار حسابداران مشغول به کار عملي ميشود. در اين روش به جاي اينکه  کارآموز منفعل بوده و فقط از طريق نت برداري آموزش ببينند از طريق فيلم هاي  جلسات در منزل مطالب را ياد ميگيرد و در جلسات حضوري کارگاه فقط به کار رفع اشکال ميپردازد. در اين روش ملزومات کار در اختيار کارآموز است که پس از کارگاه در منزل هم بتواند از آنها استفاده و تمرين نمايد. با توجه به حساسيت بالاي تربيت حسابدار، تربيت حسابدار توسط مدير مالي موسسه انجام ميشود.

ويژگي دوره آموزش حسابداري از پايه تا پيشرفته

اين دوره از جهات متلف منحصر به فرد بوده و بر اساس تجربه چندين ساله بصورت زير ارائه ميشود:

ارائه مطالب به روز و بر اساس آخرن تغييرات در حسابداري مالي و مالياتي است.

آخرين ورژن هاي نرم افزاري در مباحث مالي و آخرين ورژن هاي مالياتي و بيمه در برنامه کار در شرکت ميباشد.

شرکت ۲ روز کامل کارآموز را در واحد حسابداري و انجام حسابداري يک شرکت واقعي از ۰ تا ۱۰۰  کارگاه هاي ۵ تا ۶ نفره جهت جلوگيري از ازدحام کارآموزان، بازدهي نامناسب، اتلاف وقت کارآموزان و يکسان سازي کارآموزان در کارگاه از طريق استفاده از فيلم جلسات آخرين تکنولوژي رسانه اي در کارگاه را جهت استفاده بهينه ارائه ميدهد.

تسهيلات دوره آموزش حسابداري از پايه تا پيشرفته

                 ارائه فيلم جلسات به کارآموزان بصورت رايگان

                آموزش کاريابي و نحوه اشتغال در بازار بصورت رايگان

                 ارائه نرم افزارهاي مورد آموزش به کارآموزان بصورت رايگان

                ارائه دفاتر و اسناد حسابداري به کارآموزان بصورت رايگان

                 ارائه گواهي سابقه کارآموزي

                 امکان حضور ۲ روزه در شرکت حسابداري

                 استرداد وجه به کارآموزان در صورت عدم رضايت ( شرط لازم اتمام دوره + عدم غيبت حتي يک جلسه)

                 مشاوره رايگان با مدير مالي قبل از ثبت نام

                 معرفي به بازا کار د صورت درخواست هنگام ثبت نام

                بهره مندي از تجربيات مدير مالي  و حسابدار مشغول به کار

این مجموعه سعی نموده با استفاده از مدیران مالی خبره و زبده که دارای دانش علمی و عملی با سوابق

طولانی هستند،در این زمینه،هرگونه آموزش حسابداری از پایه تا مدیر مالی را آماده و ارائه نماید.

روش آموزش حسابداری در موسسات آموزشی در حال حاضر به این صورت است که کارآموزان پس از ثبت نام

و انتخاب ساعت آموزش به موسسه مراجعه نموده وآموزش به صورت گروهی برگزار می شود.

در این روش معمولا مربی مطالب را به صورت توضیح شفاهی و انتقال مطالب از روی تابلو و جزوه نویسی انجام می دهد

سپس کار آموز از آموزش فاصله وتا جلسه آینده از آموزش به صورت عملی جدا می ماند.

—–در روش ابتکاری حسابداران برتر کار آموز مادام چه در جلسه حضوری چه پس از ،با آموزش عجین خواهد بود.

در روش نوین و ابتکاری حسابداران برتر به جای اینکه آموزش در محل مجموعه انجام شود،این آموزش در منزل صورت

میگیرد و درهنگام حضوربه انجام کار عملی نزد مدیر مالی اقدام می نماید.

در روش فراگیری نوین ، یک پکیج آموزشی به کار آموز ارائه میگردد که در آن تمام نرم افزار ها و ملزومات حسابداری

به ایشان داده می شود و با یک برنامه ویژه که در قالب (دفترچه کار ) است طبق برنامه و منظم آموزش صورت می گیرد.

مدیران حسابداران برتر معتقدند که اگر قرار است که کسی کار عملی را فراگیردباید در کارگاه عملی شرکت کند

و صرفا کلاس آموزش موثر و کارا نیست، همچنین اعتقاد دیگر حسابداران برتر بر این است که لوازم و ابزار تربیت

حسابدار حرفه ای مستلزم این است که ابزار به طور ۲۴ساعته در اختیار کار آموز قرار گیردونه فقط برای

ساعتهای خاص از ایام هفته، از این رو در این روش تمامی ابزارها اعم از دفاتر، اسناد، نرم افزارها و فیلم

جلسات در اختیار کارآموزان قرار میگیرد .

در زیر مقایسه ای بین روش آموزش حسابداران برتر با روش های آموزشی مرسوم در کشور ارائه می گردد:

مقایسه روش آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته در موسسات آموزشی

   ***آموزش به صورت جزوه نویسی***
در اکثر موسسات آموزش حسابداری وقت زیادی صرف نوشتن جزوه می گردد که استاد لازم است دیکته وار،مطالب را برای کارآموزان تکرار نماید.

از مشکلات این روش  ضمن  وقت گیری و کسل بودن کار،اتلاف زمان به جهت افراد کند نویس  و دارای سطح املای پایین می باشد.

حسابداران برتر با حذف این قسمت و ارائه فیلم جلسات به کارآموز،اختصاص این بخش از وقت را به انجام کار عملی و رفع اشکال تبدیل نموده است.

***نرم افزار ها صرفا در داخل موسسه است***

از آنجا که کار حسابداری هم مانند بسیاری از امور با تکنولوژی و فناوری  اطلاعات

عجین شده است بسیاری از امور حسابداری اعم از ثبت اسناد و حقوق و دستمزد

،امور بیمه و مالیات با نرم افزار صورت میگیرد ، یکی از مشکلاتی که کارآموزان در

این فرآیند آموزشی با آن رو به رو هستند،عدم دسترسی به نرم افزارهای مالی

و الکترونیکی در منزل می باشد به این معنی که در ساعت خاصی در آموزشگاه
حضور یافته و پس از اتمام ساعت آموزش می بایست تا جلسه بعدی منتظر بمانند.
این در حالیست که نرم افزار به عنوان ابزار اصلی کار حسابداری بایستی در اختیار
کارآموز باشد که با تمرین های مکرر نسبت به آن تسلط یابد.حسابداران برتر با ارائه
نرم افزارهای مورد نیاز به کارآموزان این فرآیند را تسهیل نموده که کارآموز بتواند
ساعتهای متوالی در منزل به تمرین ثبت با نرم افزار ها اقدام نماید تا بطور کامل به آن مسلط گردد.
***امکان خراب شدن کامپیوتر حین کار***
با توجه به این که در آموزشگاه ها دوره های متوالی برگزار می گرددو افراد
مختلفی در طول روز از کامپیوتر ها استفاده مینمایند ،امکان مشکلاتی نظیر
ویروسی شدن ، مستهلک بودن کامپیوتر ها ،پریدن برنامه ها ،هنگ کردن
،برق رفتن و … وجود دارد که این موضوع سبب اتلاف وقت و انرژی کارآموز می گردد.
حسابداران برتر ، ضمن ارائه نرم فزارهای مورد آموزشی به کار آموزان
خود،ایشان را ملزم به همراه داشتن لب تاپ مینماید که تمام موارد فوق
برطرف شده و آموزش حسابداری از پایه به گونه ای بسیار موثر اتفاق می افتد.
***امکان آموزش نرم افزار ها به صورت دو نفره***
بعضی از موسسات آموزشی استفاده از یک کامپیوتر را به صورت ۲نفره برگزار میکنند که معمولا یکی از کاربران از استفاده کامل در لحظات آموزشی محروم می ماند وکندی یا سرعت یک کارآموز کیفیت آموزشی را برای دیگری کاهش می دهد.
حسابداران برتر با الزام کار آموز در همراه داشتن لپ تاپ به این نقص بزرگ آموزش پایان داده وهر کارآموز نه تنها در ساعات آموزش بلکه در منزل هم در ساعتهای متمادی میتواند از کامپیوتر و نرم افزار حسابداری استفاده نماید.
***ساعات آموزشی راس ساعت خاص***
آنچه مسلم است ساعت یادگیری در افراد یکسان نمی باشد  بعنوان مثال
برخی کارآموزان در ساعات صبح یادگیری بهتری دارند ،برخی دیگر عصرها
و تعدادی در شامگاهان . بنا براین اگر ساعات آموزش برای همه یک زمان
مشخص باشد ممکن است یادگیری برای همه ۱۰۰%نباشد از طرفی
ممکن  است فرد در زمان آموزش به علت خستگی ، یادگیری ذهنی ،
امادگی برای یاد گیری نداشته باشد،ولی ناچار به شرکت در کلاسهای
آموزشی است و چون آموزش حسابداری از پایه دارای مطالب زنجیره
ای می باشد اگر در جلسه ای مطالب را صحیح یاد نگیرد ادامه آموزش را مختل می سازد.
حسابداران برتر با روش نوین خود این روند را تسهیل نموده و با توجه به
روش آموزش و برنامه ارائه شده ، کار آموز می تواند در هر ساعت
از شبانه روز که تمایل دارد نسبت به آموزش از طریق فیلم جلسات
اقدام نموده و حتی برای یاد گیری بهتر فیلم را مکرر باز بینی نماید
.درحالی که در سیستم سنتی آموزش حسابداری این امکان وجود ندارد.
***کلاسهای بالای ۱۰نفر ***
یکی از راه های آموزش پربازده  تمرکز مربی بر کارآموزان است .
معمولا موسسات آموزشی دارای کلاسهای ۱۰نفره وحتی بیشتر
هستند و در مواقعی برای پایین  آوردن مبلغ شهریه اقدام به جذب
نفرات بیشتراز ۱۰نفر می کنند.زمانی که تعداد کارآموزان بیش از
حد می شود هم تمرکز مربی بر کارآموزان کمتر می شود و هم
انرژی بیشتری از مربی صرف شده، بنابراین نتیجه آنکه کارآموز
در یادگیری دچار مشکل می گردد.
حسابداران برتر با تشکیل گروهای چهار نفره این امکان را به
کارآموزان میدهد در یک محیط آرام و فارغ از شلوغی های کلاس
های سنتی از تجربیات و علوم علمی و عملی استاد استفاده نمایند.
*** ناهمگونی یادگیری کارآموزان***
در کلاسهای سنتی آموزش حسابداری کارآموزان با سطوح مختلف
علمی و هوشی شرکت میکنند مثلا یک کارآموز دارای اطلاعات
حسابداری از قبل می باشد و دیگری رشته ی حسابدارای را در
دانشگاه گذرانده است و یکی دیگر به خاطر بازارکار حسابداری
به  این رشته رجوع نموده است . به هر حال هریک از نظر علم
یادگیری متفاوت هستند و موضوع بعدی این است که هوش و
استعداد افراد مختلف است به عنوان مثال یک مطلب ممکن
است برای همه مفید نباشد ولی یکی از کارآموزان وقت دیگران
را تلف نماید تا به یادگیری دست یابد . و به عبارتی دیگران نیز
باید منتظر بمانند تا فرد مورد نظر به پاسخ خود برسد . بعد آموزش
ادامه یابد و کافی است دو نفر از این دسته افراد در کلاس حاضر
باشند تا کل کلاس را تحت شعاع خود قرار دهند و راندمان یادگیری
را  درکلاس  تحت تاثیر قرار دهند .
حسابداران برتر با روش نوین آموزشی و طبق دفترچه مدون کارآموزان
را ملزم به دیدن فیلم های آموزشی جلسات قبل ازشروع هر جلسه
می نماید تا در زمان حضور کارگاه تقریبا همه کارآموزان در یک سطح بوده
و حدالامکان کارآموزی سبب اتلاف وقت دیگران نشود.
***معمولا تضمین وجود ندارد***
یکی از دغدغه های کارآموزان هنگام انتخاب یک مجموعه آموزشی تضمین یاد گیری است .کارآموزان انتظار دارند که با وقت و هزینه ای که انجام میدهند ،مطالب را خوب آموخته و بتوانند آنرا استفاده نمایند.
در خصوص آموزش حسابداری کاربردی هم که ، هدف کار و اشتغال است،کارآموز در پی یادگیری مهارت است واز این بابت تضمین میخواهد .
حسابدارن برتر با هدف تامین رضایت کارآموزان ، این تضمین به صورت کتبی ارائه نموده ،  که چنانچه کارآموز بدون غیبت در کارگاها شرکت نماید،چنانچه یادگیری محقق نشده باشد می تواند با اعلام در پایان هر دوره ،بخش یا کل دوره را به صورت رایگان تجدید نماید.

***عدم تجربه عملی از نزدیک***

یکی از موارد موثر در کارآموزی ،درک محیط کار است .وقتی کارآموزدر محیط کار آموزش ببیند جند مزیت را تجربه میکند:

ملاحظه مدارک واقی شرکت و نحوه حسابداری آن توسط حسابدار باتجربه

مقایسه آموخته های خود با آنچه یک حسابدار مجرب میداند

بالا رفتن اعتماد به نفس بدلیل تجربه محیط کار عملی

از بین رفتن یاکاهش ترس از قبول مسئولیت در شرکت هایی که قرار است در آنجا مشغول گردند.

و موارد دیگری که مزیت حاصل کار آموزی در محیط عملی کار است.

در کلاسهای سنتی افراد مانند روزهای مدرسه و دانشگاه ،در کلاس درس حاضر میشوند و درس یاد میگیرند.

حسابداران برتر جهت بهبود سبک آموزش تدابیری را بصورت زیر اندیشیده و پیاده سازی مینماید.

محل کارآموزی افراد دققا محل کار حسابداران شرکت است.

مدارک شرکتها جهت رویت در اختیار کارآموزان قرار میگیرد.

و در تصمیم اخیر مدیران مجموعه حسابداران برتر ،ابتکار بینظیر دیگری را چاشنی آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته نموده اند.

در این ابتکار پس از اینکه کارآموز دوره خود را به پایان رساند ،بمدت ۳روز از صبح تا عصر نسبت به انجام حسابداری یک شرکت واقعی

زیر نظر مدیر مالی مجرب میپردازد.

بگونه ای که از صفر تا صد پروژه در اختیار ایشان است تا با بهره مندی از دانش عملی آموخته شده به حسابداری واقعی بپردازد.

این ابتکار اخیر کارآموز را به باور یک حسابدار رسانده و کمک زیادی در جهت اشتغال ایشان مینماید.