آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

2018-05-09T16:05:47+04:30

آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

آیا شرکت های ساختمانی پیمانکاری محسوب می شوند یا خیر؟

در واقع حسابداری شرکت های ساختمانی ببینیم که به چه شکل است :

آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری-آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

پیمانکاری

شرکت های ساختمانی همان طور که از نام آن معلوم است وظیفه اش ساختن

یک بنا ( مسکونی- تجاری- صنعتی و اداری و …) است و برای شخص حسابدار

نوع بنا هیچ فرقی نمی کند و تمامی بنا ها از موادی تشکیل میشوند که اصولا برای

ساخت ساختمان است و شرایطش فرق میکند. اولین موضوع این که آیا این شرکت

ساختمان را برای خود میسازد یا برای شرکت دیگر( در هر دو مورد می شود پروژه

و فرقی نمیکند که برای خودش باشد یا به سفارش دیگری )؟ اگر ساخت ساختمان

به سفارش دیگری باشد، میشود حسابداری پیمانکاری که معقوله خاص خود را

دارد و اگرساختمان برای خودش باشد تحت عنوان دارایی ثابت محسوب میشود و

برای سند زدن در بدو امر باید بدانیم که کار شرکت مورد نظر چیست؟ باید بدانیم در چه

شاخه و حوزه ای است.

آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری-آموزش حسابداری ، بخش پیمانکاری

بخش دارایی ثابت: شخص برای پروژه خود مصالح و لوازم خریداری می کند و این که

چگونه این مصالح را معرفی کنیم بسته به خاص شرکت می باشد. نمونه: برای شرکت

مهم است که چه مقدار آهن آلات استفاده شده و این مقدار را به تفکیک داشته باشد

( آهن و تیر آهن و نبشی) و ممکن است تفکیک را گسترده تر بخواهد ( آهن و تیر آهن

و نبشی با ذکر شماره) و این مورد توسط حسابدار باید طوری در سیستم تعریف شود که

به راحتی در مواقع درخواست جستجو و یافت شود.

به طور کلی برای این گونه حسابداری که در واقع شخص ساختمانی را برای خود می سازد

، در دارایی ثابت یک میشود گروه حساب، یک حساب کل تعریف میکنیم تحت عنوان پروژه در

حال ساخت و حساب معین را باید مواردی که در ساخت ساختمان نقش دارد ( مواد و مصالح

.- دستمزد افراد- ماشین آلات ساخت مثل میکسر و دستگاه جوش و میتواند هزینه های

عمومی ( هزینه برق و آب مصرفی- غذا برای کارگران ساختمانی و ….) نیز داشته باشد) را

ذکر میکنیم.

دیدگاه خود را بنویسید