آموزش ثبت حسابداری

2020-03-16T15:26:08+03:30

آموزش ثبت حسابداری

آموزش ثبت حسابداری یکی از اصول مهم در حسابداری است. در این مقاله می خواهیم آموزش ثبت حسابداری را بصورت اسناد ارائه نمائیم و خواننده پس از مطالعه این مقاله پی به نحوه ثبت سند حسابداری برده و با انواع ثبت های حسابداری آشنا شده و در صورت نیاز می تواند نسبت به دانلود ثبت های حسابداری در این نوشته اقدام نماید.

آموزش ثبت حسابداری در انواع شرکت ها

در آموزش حسابداری بطور کلی در حسابداری با 6 نوع ثبت روبرو هستیم که هر یک حسابداری مخصوص به خود را دارند که عبارتند از: شرکتهای خدماتی، شرکتهای بازرگانی، شرکتهای تولیدی و صنعتی، شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دولتی و شرکتهای وارد کننده یا اعتبارات اسنادی. که سعی میشود بغیر از شرکتهای دولتی ثبت های مهم حسابداری این شرکت ها با نمونه سند حسابداری در این مقاله عنوان شود.

آموزش ثبت حسابداری
انواع ثبت سند حسابداری

آموزش ثبت حسابداری سند خرید و فروش

معمولا سند خرید و فروش مربوط به شرکتهای بازرگانی است که اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. ما در حسابداری بازرگانی با دو روش حسابداری خرید و فروش روبرو هستیم.

 • حساب خرید: وقتی کالایی به قصد فروش خریداری می شود، از این حساب استفاده می کنیم. ماهیت این حساب بدهکار و همیشه در سند حساب نیز بدهکار است.
 • حساب برگشت از خرید و تخفیفات: زمانی که کالای خریداری شده را مرجوع می نماییم از این حساب استفاده می شود و ماهیت این حساب بستانکار و همیشه در سند بستانکار می شود.
 • حساب فروش کالا: زمانی که کالای خریداری شده را بفروش می رسانیم از این سرفصل استفاده می کنیم. سر فصل فروش دارای ماهیت بستانکار است و همیشه در سند بستانکار می شود.
 • حساب برگشت از فروش و تخفیفات: زمانی که کالای فروش رفته مرجوع می شود یا از فروشنده تخفیف گرفته شود از این حساب استفاده می شود. ماهیت این حساب بدهکار و همیشه در اسناد حساب نیز بصورت بدهکار نوشته می شود.

آموزش ثبت حسابداری حقوق و دستمزد موسسات و شرکت ها

یکی از بخشهای مهم حسابداری، بخش حقوق و دستمزد می باشد که با توجه به این که لازم است حسابدار نسبت به این مهم آگاهی کافی داشته باشد سعی میشود موارد لازم نسبت به ثبت سند حسابداری حقوق اشاره و در پایان یک سند حسابداری حقوق و دستمزد نیز ارائه می گردد.

 • حقوق پایه: میزان حداقل حقوقی که به هر کارگر تعلق دارد و هر ساله حداقل آن از طرف شرکت طبق بخش نامه هایی ابلاغ می گردد.
 • اضافه کاری: تعداد ساعت اضافه کاری که کارگر به کار مشغول است که ضمن رعایت موازین وزارت کار برای محاسبه آن هر ساعت کار عادی در 4/1 ضرب می شود.
 • حق مسکن: یکی از مزایای اجباری بوده که کارفرما علاوه بر حقوق به کارگر ماهیانه پرداخت می نمایدو مبلغ آن 400.000 ريال می باشد.
 • حق بن و خوار و بار: یکی از مزایای اجباری بوده که کارفرما علاوه بر حقوق به کارگر ماهیانه پرداخت می نمایدو مبلغ آن 1.100.000 ريال می باشد.
 • حق اولاد: طبق قانون برای هر اولاد به میزان 3 برابر حقوق پایه حق اولاد تعلق می گیرد، البته کارگر باید حداقل 2 سال سابقه بیمه داشته باشد.
 • حق مأموریت: زمانی که کارگر در مأموریت به سر می برد، حداقل به ازای هر روز مأموریت معادل 2 روز حقوق حق مأموریت دریافت می نماید.
 • سایر مزایا: که شامل بر موارد فوق الذکر است، هر شرکتی بنا بر نوع کار و سیاست خود نسبت به پرداخت مزایای مختلف اقدام نماید.
 • بیمه سهم کارفرما: هر کارفرما بابت هر کارگر به میزان 23% حقوق و مزایا و پس از کسر کسورات قانونی باید همراه با 7% بیمه کارگری لیست بیمه به سازمان پرداخت نماید.
 • بیمه سهم کارگر: از هر کارگر به میزان 7% حقوق و مزایا و پس از کسر کسورات قانونی، توسط کارفرما که در پایان ماه بعد همراه با لیست بیمه به سازمان پرداخت می شود.
 • مالیات: حقوق هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی بخشی از حقوق از مالیات معاف اعلام شده و برای مابقی آن طی جدول مالیات با درصد های مختلف تعیین می شود. که حسابدار حقوق و دستمزد ضمن محاسبه این مالیات، طی لیست مالیات حقوق، هر ماهه نسبت به ارسال آن اقدام می نماید.
 • مساعده: هر ماه یکی از کسورات حقوق کارگر میزان مساعده دریافتی این شخص می باشد.
 • وام: وام دریافتنی توسط کارگر که هر ماه یک قسط آن از حقوق کسر می شود.
 • حقوق پرداختنی: زمانی که کسورات حقوق از جمع حقوق و مزایای کارگر کسر شود به خالص حقوق یا حقوق پرداختنی می رسیم.

قبل از ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد، حسابدار بایستی لیست حقوق را بر اساس مزایا و کسورات ذکر شده تنظیم نموده و سپس سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر نماید.

نکته: هزینه حقوق هر ماه بایستی ثبت گردد و تاریخ این سند روز آخر هر ماه می باشد. ملاک ثبت هزینه حقوق، تاریخ پرداخت آن نمی باشد و به محض خاتمه هر ماه، در روز پایانی سند حقوق ثبت می گردد.

نمونه جهت سند حسابداری خرید و فروش با فرض تسویه نقدی:

نمونه آموزش سند حسابداری

نمونه جهت سند حسابداری ثبت حقوق و دستمزد:

آموزش ثبت حسابداری حقوق و دستمزد موسسات و شرکت ها

آموزش ثبت حسابداری پیمانکاری

شرکتهای پیمانکاری برای کارفرمایان، کار انجام می دهند و کارکرد ایشان بصورت ماهیانه در قالب صورتحساب به کارفرما ارائه می شود و پس از طی مراحل لازم از طرف کارفرما صورت وضعیت صادر می شود. در واقع صورت وضعیت همان درآمد می باشد.

شرکت های پیمانکاری هنگام شروع و قبل از شروع پیمان تعدادی ثبت حسابداری دارند که در زیر به آن ها پرداخته می شود.
آموزش ثبت حسابداری پیمانکاری و نمونه ثبت سند حسابداری آن در مراحل مختلف:
1-مرحله شرکت در مناقصه و خرید اسناد مناقصه:

هزینه های مالی………

بانک…………..

بابت خرید اسناد مناقصه

2-مرحله قبولی در مناقصه:

الف) هنگام ارائه مدارک تعهدی حسن انجام کار: در این مرحله که بانک مبلغی را از شرکت بصورت سپرده، ثابت نگه میدارد و وجهی هم به عنوان کارمزد برداشت می نماید.
حسابهای انتظامی………..
طرف حساب انتظامی………….
بابت ارائه ضمانت نامه به بانک
هزینه مالی……………….
بانک……………….
بابت کارمزد صدور ضمانت نامه
سایر حسابهای دریافتنی………………
بانک……………
بابت مبلغ ودیعه صدور ضمانت نامه

3- مرحله دریافت وام از کارفرما: بعضی از پیمانکاران هنگام شروع کار، اقدام به دریافت وام از کارفرمایان می نمایند که ثبت آن بصورت:
بانک…………
پیش دریافتها………….
بابت پیش دریافت وام از کارفرما

4- مرحله انجام هزینه در پروژه: پیمانکار در جهت اجرای پروژه اقدام به هزینه هایی مانند مواد و مصالح، حقوق و دستمزد، پیمانکاران دست دوم، ماشین آلات و هزینه های عمومی می نماید که ثبت کلی آنها در حساب پروژه در جریان تکمیل ثبت می شود.
پروژه در جریان تکمیل…………..
بانک………….

5- مرحله دریافت درآمد: زمانی که برای پیمانکار در جهت پیشرفت کار صورت وضعیت صادر می شود. این صورت وضعیت به منزله درآمد بوده که این درآمد پس از کسر کسورات پرداخت می شود. کسورات هر صورت وضعیت شامل: بیمه پروژه، سپرده حسن انجام کار، پیش دریافتها.
ثبت کلی دریافت صورت وضعیت بصورت:
بانک……
سایر حسابهای دریافتنی………
پیش پرداخت بیمه……..
پیش دریافتها…………
صورت وضعیت تأیید شده…………..
بابت صدور صورت وضعیت

آموزش ثبت حسابداری صنعتی

اصولا شرکت هایی که تولید کننده کالا هستند از حسابداری تولیدی یا حسابداری صنعتی استفاده می کنند. این نوع شرکت ها مواد اولیه را تبدیل به کلا می نمایند.

مثلا یک شرکت خودرو سازی را در نظر بگیرید، این شرکت برای تولید خودرو بایستی مواد اولیه زیادی را به هم متصل و تبدیل به کالا، یعنی خودرو نماید.
البته در تعریف، هرگونه تغییر بر روی کالا، تولیدی محسوب می شود. مثلا اگر یک شرکت فقط مونتاژ هم بکند، باز تولیدی محسوب می شود، در شرکتهای تولیدی حسابهای زیر استفاده می شوند:

مواد اولیه: به مواد اولیه که مستقیما در تولید نقش دارد، مواد اولیه گفته می شود.

دستمزد تولید: به دستمزد کارگران که مواد را تبدیل به کالا می کنند، دستمزد تولید اطلاق می شود.

سربار تولید: هرگونه هزینه غیر از مواد و دستمزد تولید، به سربار تولید معروف هستند. مانند: سوخت کارخانه، حقوق نگهبان کارخانه، استهلاک ماشین آلات و……….

کالای در جریان ساخت: به موادی که در فرایند تولید قرار گرفته و هنوز کامل نشده، کالای در جریان ساخت گفته می شود.

کالای ساخته شده: کالای ساخته شده در جریان تولید می باشد.

ثبت های حسابداری صنعتی بصورت زیر می باشد:
الف) ثبت خرید مواد اولیه:
موجودی مواد…………….
بانک………………….

ب) ثبت تبدیل مواد به کالای در جریان:
کالای در جریان ساخت………..
موجودی مواد…………..

ج) ثبت حقوق و دستمزد تولید:
سربار…………..
بانک……………

د) انتقال دستمزد به کالای ساخته شده:
کالای در جریان ساخت…………..
سربار…………

ه) انتقال کالای در جریان به کالای ساخته شده:
کالای ساخته شده……………..
کالای در جریان ساخت…………..

و) انتقال کالای ساخته شده به فروش کالا:
قیمت تمام شده کالای فروش رفته…………..
کالای ساخته شده…………..
بانک……………..
فروش………………
لازم به ذکر است که حسابهای موجودی کالا، دستمزد تولید (سربار)، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده از حسابهای دائم و با ماهیت بدهکار در دارائیهای جاری واقع می شود و قیمت تمام شده کالای فروش رفته و فروش جزء حسابهای موقت و سود و زیان هستند.

آموزش ثبت حسابداری ارزش افزوده

حسابداران بایستی که بابت معاملات خود ثبت ارزش افزوده داشته باشند که در زیر ثبت های ارزش افزوده خرید و فروش به شرح زیر می باشد. هنگام خرید و هزینه که ارزش افزوده از ما دریافت می شود. از سایر حسابهای دریافتنی و معین ارزش افزوده خرید از بدهکار استفاده می کنیم.
هنگام خرید کالا همراه با ارزش افزوده:
خرید…………
سایر حسابهای دریافتنی ( ارزش افزوده خرید)………….
بانک……………
و هنگامی که کالا را بفروش می رسانیم و از مشتری ارزش افزوده دریافت می کنیم، ارزش افزوده فروش از سایر حسابهای پرداختنی و معین ارزش افزوده فروش استفاده می شود.
سایر حسابهای پرداختنی (ارزش افزوده فروش )……………..
بانک…………..
فروش…………….

و پس از اتمام فصل و هنگام پرداخت ارزش افزوده، این دو حساب تمام شده و مابه التفاوت به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که ثبت آن بصورت:
سایر حسابهای پرداختنی( ارزش افزوده فروش)…………..
سایر حسابهای دریافتنی( ارزش افزوده خرید)…………….
بانک…………..

آموزش ثبت حسابداری بازرگانی خارجی

شرکت هایی که کالای خود را از خارج کشور وارد می نمایند، دارای حسابداری بازرگانی خارجی هستند. این شرکت ها باید در مراحل مختلف اقدام به ارسال پول برای فروشنده کشور خارجی نمایند و همچنین موارد حمل و گمرکات نیز جزء قیمت تمام شده کالا می باشد.
حسابهایی که در این نوع شرکت ها مورد استفاده می باشد:
اعتبارات اسنادی: هر مورد اعتبارات که باز می شود از این حساب استفاده می شود. ماهیت این حساب بدهکار و جزوء دارائیهای جاری می باشد.
کلیه های هزینه های که به کالا تحمیل می شود در معین حساب اعتبارات قرار میگیرد شامل:
پیش پرداخت، هزینه حمل، هزینه گمرکی، کارمزد بانکی و………
همچنین بانک مبلغی را بعنوان ودیعه نگه میدارد و به عنوان سایر حسابهای دریافتنی ثبت می شود.
ثبت های حسابداری بازرگانی خارجی شامل:

1- هنگام گشایش اعتبارات:
اعتبارات………….
بانک………….

2- هنگام ارسال پول به شرکت فروشنده:
اعتبارات اسنادی……………..
بانک………….

3- هنگام هزینه های حمل از کشور مبدأ:
اعتبارات اسنادی…………….
بانک……………

همانطور که مشاهده می شود همه حساب های کل یکسان است و فقط معین آن حسابها تغییر می کند و زمانی که کالا به انبار مقصد می رسد.
خرید………..
اعتبارات……………

دیدگاه خود را بنویسید