آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری

2019-06-18T10:24:40+04:30

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری:

در واقع نرم افزارهای حسابداری تا سندی هر دو طرفش تراز نباشد، ثبت نمی کنند و یک هشدار اعلام می کنند که سند شما تراز نیست و اگر شما به هر نحوی تأیید کنید، در بعضی نرم افزار ها مثل رافع این امکان را دارد که این را به عنوان پیش نویس ثبت کند و یا به عبارتی چک نویس، یعنی این سند شماره نمی گیرد که به اسناد دیگر اضافه شود، در جایی نگه داری می شود و زمانی که نیاز داشتید، می توان اعداد را اصلاح و اگر تأیید کنید به اسناد دیگر اضافه می شود.

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری برای نمونه سندی را با مبلغ 20.000.000 با عنوان سند اداری ثبت کرده اید و طرف دیگر که صندوق است یک صفر کم گذاشتید، تأیید می کنید و این مورد تراز نیست، بنابراین سیستم عملا این مورد را ثبت نمی کند، این نرم افزاری که خدمتتون گفتیم این امکان را به شما می دهد که شما زمانی که تأیید می کنید سیستم این را به عنوان پیش فرض پیش نویس نگه می دارد و به آن کاری ندارد و به اسناد هم اضافه نمی کند و هر زمان که شما برگردید و پیش نویس درست و اصلاح کنید، تأیید و به اسناد اضافه می شود.

در مواردی حسابدار عمدا از این مورد استفاده می کند، نه این که اشتباه کنیم بلکه عمدا این را نا تراز می کنیم تا در اسناد دیده نشود و کار که انجام شد آن را اصلاح و برمی گردیم.

در زمان هایی که مثلا بین 20 تا 30 سند ، سندی داریم که می خواهیم بین این اسناد دیده نشود و گزارشی که می گیریم از کل اسناد به غیر از آن یکی سند باشد. در نرم افزار این قابلیت وجود دارد که از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص در خواست گزارش کنیم، اما نمی توان گفت که از بین تمامی اسناد یک سند با شماره خاص را در نظر نگیر و بدون آن به ما ارائه گزارش کن.

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری 

در این جا یک ترفند به سیستم می زنیم، یکی از اعداد را عمدا یک ریال کم می کنیم و زمانی که در تراز تأیید می زنیم، از بین اسناد خارج می شود. حال گزارش را گرفته و به هدف که رسیدیم، مجدد به اسناد مراجعه، اصلاح و مجدد بازگشت را می زنیم یا زمانی که در نرم افزار تمامی حساب ها را می بندیم، گزارش سود و زیان و ترازنامه را نمی دهد چون حساب ها بسته و صفر شده است. به اجبار در سند اختتامیه عددی را یک ریال کم کرده که با سمت چپ و راست اختلاف داشته باشد و در نهایت در هنگام گزارش خارج شده و بعد از گزارش گیری سند مورد نظر را اصلاح و به اسناد باز می گردانیم. این مورد را به عنوان امکان دیگر می توان به اشکال دیگر اضافه نمود.

آموزش ثبت اسناد نا تراز در حسابداری به طور کلی نرم افزار در زمانی که دو طرف حسابش تراز نباشد، هشدار را به ما می دهد، در بعضی از نرم افزارها اصلا ثبت انجام نمی شود و این گزینه را ندارد، زمانی که تراز نیست علی رغم تأیید مکرر پیغام هشدار می دهد و تا زمانی که تراز نشود اصلا در سیستم ثبت نمی شود.

این یکی از شاخص های خوب نرم افزار است که به صورت پیش فرض نگه داری می کند تا اصل سند پیدا شود و در جای دیگر زمانی است که سند محتویات زیادی دارد و در بین اسناد دیگر فقط همین سند موجود است و بعد از تأیید هشدار عدم تراز می دهد.

چون فرصت چک کردن تک تک اسناد وجود ندارد، به همان شکل پیش نویس انجام داده و اسناد دیگر را زده و مجدد اشتباه را یافته و تصحیح و در نهایت برگشت به اسناد می باشد. این یکی از امکانات ویژه می باشد، رافع هم این امکان را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید