آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

2018-06-16T00:31:28+04:30

آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

یک حساب واسطه داریم به نام تراز اختتامیه؛ تراز اختتامیه حسابی است بدون ماهیت

؛  نه دارایی است و نه بدهی. در روز آخر سال این حساب را ایجاد می کنند؛ تمام دارایی

ها (صندوق؛ بانک و …..) همه مانده این ها بستانکار؛ تراز اختتامیه بدهکار؛ حساب

های بستانکاری (اسناد پرد اختنی و …) بدهکار؛ تراز اختتامیه بستانکار؛ این دو یکبار

بدهکار و یک بار بستانکار شد و در نهایت خود نیز بسته شد. از این دو صرف نظر می

کنیم؛ چون باید در دفتر کل یک حساب ایجاد کنیم و این حساب هیچ کاربردی ندارد و

شخصی از ننوشتن حساب اختتامیه در دفتر ایراد یا سوالی نمی پرسد. چون هیچ تأثیری

ندارد. وظایفی که یک حسابدار در تجربه و عمل انجام می دهد؛ این دو مورد را عکس

انجام می دهیم؛ یعنی تراز اختتامیه را  کلا حذف می کنیم؛ چون  بیخودی است. زمانی

حسابداری دستی بود و این کار را به دلیل کسب تجربه؛ بی عیب بودن مدارک و تسریع

و راحتی در کارها انجام می دادند. برای نمونه اگر مایل بودید می توان از این روش استفاده

کرد : صندوق- تنخواه گردان- بانک- حساب های دریافتنی- پیش پرداخت ها-موجودی کالا

– زمین- ساختمان- اموال و اساسه و کل دارایی ها و کل مانده ها که بدهکار بود را

درآورده بودیم؛ بستانکار می زنیم . در کتاب ذکر شده که یک حساب با نام تراز اختتامیه ایجاد کنید

و کلیه اعداد را در این حساب وارد کنید و در آخر این حساب ها بستانکار می شود.

آموزش تراز اختتامیه در حسابداری-آموزش تراز اختتامیه در حسابداری-آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

تراز اختتامیه را کنار بگذارید و تمام بستانکارها را بدهکار کنید؛ یعنی حساب پرداختنی

؛ اسناد پرداختنی؛ جاری شرکاء؛ پیش دریافت ها؛ وام ها و تسهیلات؛ ذخایر؛ سرمایه

و اندوخته ها و نکته مهم سود انباشته است که در این جا حتما ذکر می کنیم. یک

مانده داشته که سود و زیان انباشته جای سود و زیان جاری را گرفته و در واقع جابه جا

شده اند؛

آموزش تراز اختتامیه در حسابداری-آموزش تراز اختتامیه در حسابداری-آموزش تراز اختتامیه در حسابداری

 خود این هم بسته می شود و هیچ حسابی باز نمی ماند. به این حساب تراز اختتامیه

یا بستن حساب های دائم که آخرین سند ما هست؛ در واقع آخرین سند ما در حسابداری

تراز اختتامیه می باشد. یک سند ما بین این دو سند هم وجود دارد یعنی بین سند سود

و زیانی و دائمی یک سند واسطه وجود دارد که ذخایر و اندوخته ها را از طریق سود و زیان

بدست آمده ذخایر را محاسبه می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید