آموزش انواع اصلاحات در حسابداری

آموزش انواع اصلاحات در حسابداری

2019-01-08T15:37:03+03:30

آموزش انواع اصلاحات در حسابداری

آموزش انواع اصلاحات در حسابداری

اصلاحات در حسابداری دو نوع می باشد، به این معنی که نوع اول سندی را در زمان

ثبت اشتباه انجام شده و نیاز به این دارد که اصلاح شود، نوع دوم به صورت روتین و

جزء لاینفک کار حسابداری است. برای نمونه اصلاح دارایی های ثابت. آموزش انواع

اصلاحات در حسابداری دارایی ثابت مسأله ای نیست که بتوان گفت شاید اتفاق بیافتد

یا نه، در هر جایی دارایی ثابت باشد به غیر از زمین باید اصلاحات استهلاک ماده 151

به صورت روتین انجام شود بابت اصلاحات ثبت حسابداری. آموزش انواع اصلاحات در

حسابداری در نرم افزار ها مشکلی به نام اصلاحات وجود ندارد چون زمانی که در ثبت

سند اشتباه شد، در نرم افزار وارد و اشتباه را در قسمت اصلاحات اصلاح می کنیم و

زمانی که تأیید می کنیم همه موارد اصلاح می شود. آموزش انواع اصلاحات در حسابداری

 منظور از اصلاحات یعنی رسیدن به مانده واقعی در همه حساب ها، که حساب هایی

که در دفاتر و نرم افزارها ارائه می کنیم، باید با واقعیت یکی باشد، واقعیت یعنی آن

چیزی که وجود دارد ، رقمی که در صورت های مالی داریم، اگر بیشتر است باید از رقمی

که واقعیت دارد کم شود و اگر کمتر است باید به رقمی که واقعیت دارد اضافه شود.

هدف از اصلاحات این است که به واقعیت نزدیک شویم. برای این که اصلاحات انجام

شود، هر حسابی اهرم کنترلی دارد و در واقع باید شاخصی وجود داشته باشد که ما از

طریق آن بدانیم که حساب ما واقعی است یا نه”؟ برای صندوق یا جایی که وجوه نقد

در آن نگهداری می شود پی می بریم که با سیستم چه میزان مغایر است. دلیل این که

باید این کار را انجام دهیم خیلی اهمیت دارد . با فرض این که حسابداری به صورت

دستی انجام می شود روشی موجود است که هر حسابی که اشتباه ثبت شده بود

برعکس می شود، یک بدهکار و یک بستانکار داریم، چه سر فصل را اشتباه زدیم و چه

عدد را مهم نیست، عین عدد را با سر فصل بستانکار کنید و مقدار صفر می شود، زیر

عدد صحیح آن را نوشته و درست می شود. این راحت ترین روش بین روش های موجود

است. آموزش انواع اصلاحات در حسابداری برای نمونه هزینه اداری بستانکار 13.000 و

صندوق 13.000 و بلافاصله عدد صحیح را در زیر عدد اشتباه ذکر می کنیم، عدد صحیح

1300 است و می نویسیم هزینه اداری 1300 و صندوق 1300 پس در هر جایی اشتباه شد

سر فصل و عدد را جابه جا می کنیم و زیر آن رقم صحیح را می نویسیم. هزینه اداری هیچ

زمان بستانکار نمی شود ولی در این جا چون اصلاحات است اشکالی ندارد و فروش هیچ

زمان بدهکار نمی شود ولی در این جا چون اصلاحات است اشکالی ندارد و می تواند بدهکار شود.

دیدگاه خود را بنویسید