آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط

آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط

2018-08-29T20:35:33+04:30

آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط

آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط

باید آگاه باشیم که هدف از مصاحبه چیست، چه دلیلی دارد که در مصاحبه در رابطه

با سابقه کار، میزان تحصیلات، سوال می شود. داشتن سابقه هیچ ارتباطی به میزان

سابقه شخص ندارد و ممکن است شخصی سال ها سابقه کاری داشته باشد و تخصص

چندانی در حسابداری نداشته باشد. دلیل این که کارفرما در مصاحبه چنین سوالاتی می

پرسد این است که اصولا هیچ شاخصی ندارد برای انتخاب حسابدار، کارفرما مجبور

است که از چنین فیلترهایی استفاده کند. دلیل این است که شاید تصورات ذهنی کارفرما

این باشد که مدت سابقه دلیل بر مهارت است و یا این که قبلا شخصی بوده که با سابقه

کار حسابداری را کامل انجام می داده و تصور کارفرما این است و اشتباه است. آموزش

اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط هدف کارفرما از سوالات این است که کار وی

انجام شود، منتها نمی تواند مستقیم اظهار کند و این شاخص ها را قرار می دهد. زمانی

که شخص آگاه است که هدف کارفرما انجام کار وی است و به سابقه، جنسیت و رشته

ارتباطی ندارد، شخص را مستقیم به سوی هدف هدایت می کنیم. برای نمونه اگر راجع به

سابقه سوال شد، اگر پاسخ منفی بدهید، کل مصاحبه را خراب کردید و از کلمه “نه” هرگز

استفاده نکنید و دروغ هم نگویید و در آخر دست شخص رو می شود، با زیرکی پاسخ می

دهید شابقه ذلیل بر مهارت نیست و بنده به راحتی کار شما را می توانم انجام دهم و با

اطمینان صحبت کنید. برای نمونه قبل از مصاحبه سایت شرکت را بررسی قرار دهید و تجهیزات

پزشکی با چک زیاد سرو کار دارند، سود و زیان و بدهکار و بستانکار برای این شرکت ها

مهم است و اظهار شود با توجه به این که انبار و طرف های حساب برای شما مهم است

و به خوبی می توان این وظایف و گزارشات را به کارفرما ارائه کرد. توجه کنید که سوال

راجع به سابقه بود و شما از میزان مهارت خود صحبت کردید و اگر مجدد سوال را پرسیدند

صریح به سوال پاسخ می دهیم و برای شخص مصاحبه کننده اطمینان خاطر ایجاد می کنیم.

آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته مرتبط اگر راجع به رشته حسابداری سوال کردند

پاسخ می دهید همانطور که می دانید با توجه به فاصله تئوری تا عمل حتی افرادی هم که

در دانشگاه حسابداری را تحصیل کردند، با معلومات صفر نمی توانند به کار مشغول شوند

و من کار مالی را کامل می توانم انجام دهم. آموزش اشتغال در حسابداری بدون رشته

مرتبطاگر راجع به نرم افزار حسابداری سوال کردند پاسخ می دهید همانطور که می دانید

تمامی کارکرد نرم افزارها همانند هم است و مانند سیستم ویندوز کامپیوتر می توان با تمامی

آن ها کار کرد. کافی است نرم افزارتان را در اختیار من قرار دهید تا گزارشات درخواستی

را ارائه دهم. مانند رانندگی با ماشین با مدل های مختلف است و بنده می توانم با نرم افزار

های مختلف کار کنم. در تمام مدت مصاحبه به هیچ وجه از کلمه “نه” استفاده نمی کنید و

برای کارفرما اطمینان خاطرایجاد کنید. هدف از نوشتن رزومه رفتن به مصاحبه است و

صادقانه اطمینان بخشی کردن است.

دیدگاه خود را بنویسید