آموزش استهلاک انباشته در حسابداری

آموزش استهلاک انباشته در حسابداری

2019-11-02T10:33:14+03:30

آموزش استهلاک انباشته در حسابداری

آموزش استهلاک انباشته در حسابداری

استهلاک انباشته چیست؟

تمام دارائی های ثابت به استثنای زمین؛ مستهلک می شود؛ یعنی از عمر مفید آن کاسته

می شود. در واقع دارائی های ثابت یک جور هزینه هست که به مخرور زمان اتفاق می

افتد؛ برای نمونه ساختمانی که سن آن ۱۰ سال ذکر می شود یعنی از لحاظ حسابداری

طی ۱۰ سال دیگر ارزشی ندارد؛ قیمت تمام شده از نظر حسابداری هر چه باشد تقسیم

می کنند؛ برای نمونه قیمت تمام شده ۱۰۰ میلیون است و مبلغ ۱۰ میلیون استهلاک آن هست

و زمانی که تقسیم بر ۱۰ می شود؛ سال آخر دیگر هیچ ارزشی ندارد.

آموزش استهلاک انباشته در حسابداری-آموزش استهلاک انباشته در حسابداری

ارزش دفتری یعنی قیمت تمام شده دارائی منهای استهلاک انباشته (انباشته

یعنی سنوات گذشته). برای نمونه دارائی ۱۰۰ میلیون و اگر قرار است که ۱۰

سال هم عمر کند؛ اگر ۳ سال از عمر آن گذشته باشد؛ ارزش دفتری آن ۷۰ میلیون

می شود.

ارزش بازار چیست؟ ارزش بازار یعنی آن مبلغی که در حال حاضر بازار حاضر به

پرداخت مبلغ است. یک بحثی داریم به نام تجدید ارزیابی در بحث محاسبه دارائی

ثابت؛ اگر بحث مالیاتی باشد؛ با حضور کارشناس دادگستری تعیین قیمت ملک انجام

می گیرد. ولی اگر بحث شرکاء باشد؛ کارشناسانی وجود دارند که تجدید ارزیابی می کنند

و قیمت گذاری می شود. اگر بحث صورت های مالی باشد؛ تا زمانی که ملک را بفروش

نرساندید؛ بحث قیمت گذاری معنا ندارد. در مجموع ما با ارزش دفتری روبرو هستیم؛

ثبت بسیار ساده ای دارد: هزینه استهلاک که بدهکار است و استهلاک انباشته که بستانکار

است. استهلاک انباشته در در حساب ذخائر ترازنامه می آید؛ اگر در ترازنامه اظهارنامه باشد

؛ ذکر شده که ارزش دفتری را لحاظ کنید و این گونه در ترازنامه ثبت می شود: برای نمونه: و

سائط نقلیه و یک ساختمان و یک اموال و اساسه. این سه حساب را در نظر بگیرید. بهای

تمام شده اولی ۷ میلیون؛ دومی ۱۵ میلیون و سومی ۸ میلیون می باشد. در ترازنامه ماهیت

استهلاک انباشته؛ بستانکار و طبیعتا باید سمت چپ ترازنامه ذکر شود و بعضا زیر خود حساب

ذکر می شود: استهلاک انباشته وسائط نقلیه. استهلاک انباشته ساختمان و استهلاک انباشته

اساسه. اتفاقی که می افتد این است که هر سال این مبالغ افزایش پیدا می کنند.

در قسمت حساب ذخائر دارای چند معین است:(ذخیره مالیات- ذخیره مطالبات مشکوک

الوصول- ذخیره سنوات- ذخیره استهلاک)

تمامی موارد و جواب ها یکسان است و هیچ فرقی نمی کند که از چه روشی استفاده شود.

دیدگاه خود را بنویسید