آموزشگاه حسابداری معتبر در تهران

آموزشگاه حسابداری معتبر در تهران

2019-07-21T10:17:30+04:30

آموزشگاه حسابداری معتبر

آموزشگاه حسابداری معتبر

ویژگی های آموزشگاه حسابداری معتبر و شرایط یک استاد خوب برای آموزش عملی را ارائه دهیم:

ویژگیهای آموزشگاه حسابداری معتبر جهت تدریس خصوصی وگروهی( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )

۱- مدیر آموزشگاه حسابداری معتبر دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و …جهت تدریس خصوصی وگروهی می باشد .

۲- عوامل آموزشی آموزشگاه حسابداری خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین احسا س را دراین محیط دارد.

  برای اینکه هدف از آموزش حسابداری کاربردی ایجاد اشتغال است ورابطه دوستی و حس همکاری لازم است.

۳- دانش آموزا ن در کارهای خصوصی و گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ مثل انجام پروژه های عملی و … باعلاقه شرکت دارند.

۴- معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

۵- کارهای آموزشگاه حسابداری معتبر جهت تدریس خصوصی وگروهی تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند .

۶- مدیر و دبیران آموزشگاه حسابداری معتبر جهت تدریس خصوصی وگروهی با فرایند یاد دهی – یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند

۷- دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آنچه که در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند.

۸- تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان ومدیریت برقرار است .

آموزشگاه حسابداری که هدف تربیت حسابدار را بعهده دارد باید خود از مدیران مالی و اجرایی باشد که نیاز دانش آموز و بازارکار را بشناسد.

۹- شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د .

۱۰- آموزشگاه حسابداری معتبر جهت تدریس خصوصی وگروهی با شرکتها و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد .

۱۱- در آموزشگاه حسابداری معتبر فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا کم است .

۱۲- نظام مشاوره ای آموزشگاه حسابداری معتبر ، کارا و اثربخش است .

۱۳ -آموزشگاه حسابداری معتبر حسابداری جهت تدریس خصوصی وگروهی دانش آموز را با مهارتهای کاری آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند وارد بازار کار حسابداری شود .

۱۴ – در آموزشگاه حسابداری معتبر ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و … گرامی داشته می شو د .

۱۵- مجموعه امورآموزشگاه حسابداری خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و …

 • ویژگیهای آموزشگاه حسابداری معتبر جهت تدریس خصوصی وگروهی ( از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری )

۱- فضای آموزشی آموزشگاه حسابداری معتبر ( کلاس خصوصی وگروهی درسی ) متناسب با  سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد .

۲- آموزشگاه حسابداری معتبر دارای محیطی زیبا و با طرا وت و نشا ط آور است .

۳ – درآموزشگاه حسابداری معتبر ابعاد کلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .

۴- فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می باشد .

۵- آموزشگاه حسابداری خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزا ن اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد .

۶- در آموزشگاه حسابداری معتبر فضای نمازخانه رغبت انگیز ، سالن ها وسیع وتمیز ، سرویهای بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد .

۷– در آموزشگاه حسابداری معتبر مکان نشستن راحت بوده سیستمهای گرمایی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکا فی می باشند.

۸- در و دیوار و حیاط و رنگ آموزشگاه حسابداری معتبر ، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند .

۹- در آموزشگاه حسابداری خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزا ن توجه کافی میشود .

۱۱- آموزشگاه حسابداری معتبر به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه ، آزمایشگاه ، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد .

۱۲ – آموزشگاه حسابداری خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و … می باشد .

۱۳- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است

سی ویژگی یک استاد خوب

 1. حداقل ۸۰ درصد وقت کاری او، صرف تدریس، تحقیق، مراکز تحقیقاتی و کنفرانس‌های علمی شود؛

 2. خود را در معرض دیدگاههای گوناگون قرار دهد؛

 3. تفاوت میان توجیه کردن و استدلال کردن را بداند؛

 4. تفاوت میان تبلیغ کردن و استدلال کردن را بداند؛

 5. در جریان مباحث و گفتمان‌های رشتۀ خود در سطح بین‌المللی قرار داشته باشد؛

 6. حداقل روزی چهار ساعت مطالعه کند؛

 7. از مرید پروری، پرهیز کند؛

 8. برای تبلیغ شخص خود، برنامه ریزی نکند؛

 9. مبلّغ افراد نباشد؛ بلکه بسط دهندۀ منطق و استدلال باشد؛

 10. دانشجو و مخاطب از نقد افکار او، احساس امنیت کامل کند؛

 11. روش تدریس او باعث فکر کردن بیشتر توسط دانشجویان و مخاطبان گردد؛

 12. اگر از متون او، نقد عالمانه‌ای شد، تشکر کرده و پاسخ دهد؛

 13. اگر به نظریه‌ای متفاوتی رسید بگوید قبلاً اشتباه کردم و خود را اصلاح کند؛

 14. نظریه پرداز صرف نباشد؛ برای بهبود وضع جامعه راه حل ارائه دهد؛

 15. آنقدر بی‌خوابی و زحمت بکشد تا نسبت به نظریه پردازی خود، اطمینان پیدا کند؛

 16. ضمن کار علمی، با منِ انضمامی خود مبارزه کند؛

 17. متانت گفتاری و رفتاری را در هر شرایطی حفظ کند؛

 18. در بحث و مناظره، عصبانی نشود، بی احترامی نکند، صدای خود را بالا نبرد و از القاب استفاده نکند؛

 19. استقلال فکری خود را در شرایط متفاوت اجتماعی و سیاسی حفظ کند؛

 20. دانشجوی قوی را تقدیر و دانشجوی ضعیف را تشویق کند؛

 21. با هم‌قطاران خود در سطح بین‌المللی در ارتباط باشد؛

 22. حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد؛

 23. ۹۰ درصد کار علمی و تحقیقاتی او به صورت نوشتن و متن باشد؛

 24. از همکاران خود بدگویی نکند؛

 25. یک کتاب تأثیرگذار و ماندنی در رشتۀ خود، تولید کند؛

 26. بنیان‌های فلسفی متون و افکار او با نهایت دقت پرورانده شده باشند؛

 27. برای روشنگری، بعضاً با رسانه‌ها مصاحبه کند؛

 28. از مراکز قدرت فاصله بگیرد تا بتواند بدون ملاحظه، نتایج فکر و تحقیقات خود را به جامعه علمی و شهروندان عرضه کند؛

 29. سراغ صاحبان منصب نرود؛ اگر برای جامعه و بسط علم مفید بود، دعوت بعضی از آن‌ها را بپذیرد؛

 30. کسی که بعضاً به دانشگاه سر می‌زند، به معنای دقیق علمی کلمه نمی‌تواند استاد دانشگاه باشد.

چکیده:برای ایجاد اشتغال سریع در حوزه مالی و حسابداری و کمک به کارفرمایان جهت داشتن نیروی متخصص حسابداری باید آموزشگاه های حسابداری وارد عمل شوند.

همچنین آموزشگاه حسابداری باید تخصصی باشد و صرفا مدیران و دبیران آموزشی آن همگی متخخص این رشته باشند.

حسابداران برتر با این قابلیت میتواند در خدمت دانش آموز و کارفرما باشد.

منبع:دکتر محمود سریع القلم

آفتاب

دیدگاه خود را بنویسید